Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/1341/0 Gminna Rada Narodowa w Staninie 1973-1990 0 rozwiń
Organizacja pracy GRN 1981-1990 sygn. 1-3, Wnioski i postulaty radnych 1973-1990 sygn. 4-5, sprawozdania statystyczne GRN 1977-1990 sygn. 6, Protokóły z sesji GRN 1973-1990 1973-1990 sygn. 7-23, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 24-27, K. Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 sygn. 28-31, K. Ładu i Porzadku Publicznego 1974-1990 sygn. 32-35, K. Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 sygn. 36-40, K. Ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 41-42, Wnioski Komisji GRN 1988-1990 sygn. 43, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 44-53, 78, Postanowienia Prezydium 1984-1990 sygn. 54-55, Uchwały GRN 1978-1990 sygn.56-60, Plany Pracy GRN, Prezydium, Komisji 1974-1988 sygn. 61-62, Gminny Komitet FJN 1976-1983 sygn. 63-68, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1981 sygn. 69-73, Kwestionariusze osobowe radnych 1973-1988 sygn. 74-77, Protokóły posiedzeń prezydium 1973-1976 sygn. 78 Liczba jednostek w zespole: 78
62/1342/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staninie powiat Łuków [1935] 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1957-1971 sygn. 1-14, rejestr uchwał rady 1968-1971 sygn. 15, komisje 1964-1972 sygn. 16-20, rejestr wniosków komisji 1965-1968 sygn. 21, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 22-35, zebrania wiejskie 1971 sygn. 36, program rozwoju gromady, plany gospodarcze 1961-1968 sygn. 337-46, budżety 1969-1970 sygn. 47-48, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1970-1972 sygn. 49-50, nab. 3964/09 4 ja. 0,03 mb - 3 mapy wyznaczenia terenów bud. I zagospodarowania terenu Jarczówek, Kosuty, Ogniwo, OKR Stanin 1963, 1967, założenia programowe Kopina 1964 (1 j.a), nab. 4397/2011 18 j.a 0,25 mb -, anteriora 1935 rejestr osób prowadzących rzemiosło Liczba jednostek w zespole: 72
62/1343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuchowiczu powiat Łuków 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady 1961-1972 sygn. 1-6, rejestr uchwał rady 1969-1972 sygn. 7, plan gospodarczy 1970-1972 sygn. 8, protokoły z posiedzeń prezydium 1961-1966 sygn. 9-14, dokumentacja sztabu ORMO 1970-1971 sygn. 15, nab. 3965/09 4 j.a 0,04 mb mapy wyznaczenia terenów budowlanych wsi Tuchowicz 1965, Anonin 1965, Celiny Szlacheckie i Włościańskie 1967-1968, Gózd 1971, nab. 4398/2011 - 8 ja.. 0,15 mb ewidencja gruntów, wyznaczenie terenów budowlanych Liczba jednostek w zespole: 27
62/1344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosutach powiat Łuków 1956-1956 0 rozwiń
protokóły z sesji od 6.04. 1956- 14.12. 1956 sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
62/1345/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsce powiat Łuków 1961-1961 0 rozwiń
1. Protokóły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady 1961 sygn.1 Liczba jednostek w zespole: 1
62/1346/0 Urząd Gminy w Sabniach [1954] 1973-1990 0 rozwiń
Zebrania wiejskie, sołtysi, Samorząd mieszkańców wsi 1976,1979-1990 sygn.1-19, Statut 1987-1988 sygn.20-21, Regulamin organizacyjny 1984,1989-1990 sygn.22-21, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1974-1983, 1985-1990 sygn.24-36, Plany pracy i ich realizacja 1979-1990 sygn.37-56, Opracowania statystyczne 1975,1978,1980,1987 sygn.57-62, Skargi i wnioski 1980, 1981, 1983-1990 sygn.63-69, Wycinki prasowe 1987sygn.70, Pieczęcie urzędowe 1989-1990 sygn.71, Kontrole 1976-1977, 1988, 1990 sygn.72-74, Dane statystyczne o pracownikach 1976,1978-1990 sygn.75-85, Przydziały etatów 1979-1990 sygn.86-94, Ewidencja pracowników odznaczonych 1976-1977 sygn.95-96, Szkolenia pracowników 1977-1979,1981-1985,1987,1989-1990 sygn.97-111, Budżet 1973-1976sygn.112-125, Plany gospodarcze i sprawozdania 1978,1981-1982 sygn.126-136, Program oszczędnościowy 1983-1989 sygn.137-141, Czyny społeczne 1977-1988 sygn.142-156, Ewidencja zabytków 1982 sygn.157, Organizacje społeczne 1978,1983-1985 sygn.158-160, Działalność kolegiów 1976-1982,1987 sygn.161-169, Gospodarka ziemią 1976-1990 sygn.170-191, Zasady zaopatrzenia rynku 1980-1981 sygn.192-200, Ewidencja zakładów [1970]-1988 sygn.201-202, Przekazywanie nieruchomości 1987-1990 sygn.203-204, Lokalizacje szczegółowe,ewidencja 1973-1985sygn. 205-213, Budownictwo wiejskie 1985-1986 sygn.214-215, Ewidencja gruntów 1976-1983 sygn.216-226, Numeracja nieruchomości 1977-1978, 1984-1988 sygn.227-231, Uwłaszczenie gospodarstw,kartografia 1977, 1978 sygn.232-235, Geodezja i kartografia 1976-1977 sygn. 236-245, nab. 4106/10 - 48 j.a. Ewidencja nieruchomości 1974-1984, gruntów PFZ 1973-1983, ewidencja gruntów rolnych, klasyfikacja gleb, mapy topograficzne, opinie lokalizacyjne, projekty młynów w Zembrowie i Niewiadomnej 1954-1973, nab. 4696/2013 - 152 ja. 1,30 mb - ewidencja i przejmowanie nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, warunki zabudowy, działalność gospodarcza (teczki osobowe), nab. 4736/2013 -2 j.a. mapy tematyczne, podziały nieruchomości, nab. 5021/2015 - 16 j.a. 0,20 mb, nab. 5866/2020 (134 j.a., 1.48 m.b. -budżety, ewidencja gruntów, plany obrony cywilnej, grunty PFZ, przekazywanie gospodarstw, wywłaszczanie), nab. 5867/2020 (2 j.a., 0.02 m.b. - mapy topograficzne) Liczba jednostek w zespole: 599
62/1347/0 Gminna Rada Narodowa w Sabniach 1973-1990 0 rozwiń
Wybory do samorządu mieszkańców, sołtysi, zebrania wiejskie 1984-1988 sygn.1-3, wnioski i interpelacje a akcji przedwyborczej 1978-1987 sygn.4-5, Sesje GRN 1973-1990 sygn. 6-21, Uchwały GRN 1978-1990 sygn.22-25, Protokóły posiedzeń Komisji: Planu, Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia 1973-1990 sygn. 26-30, K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 31-35, K. Ładu, Porządku 1973-1990 sygn. 36-39, K. Samorządu 1984-1990 sygn.40-42, K. Oświaty, Kultury.. 1973-1990 sygn.43-47, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 48-61, struktura osobowa, kwestionariusze radnych 1978-1988 sygn. 62-66, nab. 4698/2013 - 10 ja. 0,20 mb dokumentacja dot. FJN i Komisji Kontroli Społecznej. Liczba jednostek w zespole: 76
62/1348/0 Zbiór fotografii "Siedlce - obraz miasta" 1996-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
62/1349/0 Zbiór afiszów okolicznościowych 1989-2015 0 rozwiń
akt erekcyjny pomnika Marszałka J. Piłsudskiego zwany Pomnikiem Niepodległości ( 1990), plakaty, zaproszenia na wystawy, imprezy z okazji 450-lecia Siedlec, beatyfikacji Męczenników Podlaskich, pobytu Ojca Świętego w Siedlcach i innych, plakaty, ulotki, programy i manifesty programowe partii wydane z okazji wyborów do Sejmu i Senatu 26.09. 2001, do rad narodowych 2002 nab. 3727/07 - 123 j.a. 0,05 mb 2005-2007 ulotki, plakaty, programy wyborcze, nab. 4162/10- korekta ewidencji 184 j.a.0,08 mb (materiały ulotne zebrane w latach ubiegłych, nie uwzględnione w ewidencji), nab. 4272/11 - wybory samorządowe 2010 ulotki, plakaty, gazetki 69 j.a. 0,04 mb (dar J. Głowackiego), nab. 4273/11 - plakietka na część odsłonięcia Pomnika Wolności w Siedlcach 11.11.2010, nab. 4885/2014 afisze i gazetki na wybory do Parlamentu Europejskiego, nab. 4965/2014 - 136 ja. 0,15 mb ulotki,plakaty, banery na wybory samorządowe 2014, nab. 5037/2015 - 10 j.a 0,01 mb, baner, ulotki i plakaty z wyborów prezydenckich 2015, plakat na Marsz Życia, nab. 5124/2015 - 27 j.a. materiały ulotne z wyborów do parlamentu 2015 Liczba jednostek w zespole: 699
62/1350/0 Gminna Rada Narodowa w Grębkowie 1973-1990 0 rozwiń
Statystyka i sprawozdawczość wyborcza 1988 j.a.1, sygn.1, Protokoły z wyborów organów samorządów 1988 j.a.2, sygn. 2-3, Protokoły z sesji GRN 1975-1990 j.a.18, sygn. 4-21, Uchwały GRN 1973-1990 j.a.22, sygn. 22-43, Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1974-1990 j.a.20, sygn. 44-63, Postanowienia prezydium 1974-1990 j.a.19, sygn. 64-82, Wnioski Prezydium GRN, wnioski i postulaty Komisji 1974-1976 j.a.1, sygn. 83, Protokoły z posiedzeń Komisji stałych sygn. 84-155: Komisja Rolnictwa 1974-1990 j.a.16, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 j.a.16, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974-1990 j.a.16, Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 j.a.16, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 j.a.8, Interpelacje, wnioski i postulaty 1976-1988 j.a.14, sygn. 156-169, Protokoły z posiedzeń GKKS 1978-1983 j.a.6, sygn. 170-175, Rejestr uchwał organów samorządu mieszkańców wsi 1988-1992 j.a.1, sygn. 176, Plany finansowe-rzeczowe 1986-1989 j.a.3, sygn. 177-179, Plan sesji GRN 1986-1989 j.a.6, sygn. 180-185, Plan pracy Prezydium 1986-1990 j.a.6, sygn. 186-191, Plany pracy komisji 1986-1990 j.a.6, sygn. 192-197, Plan pracy GKKS 1981 j.a.1, sygn. 198, Wybory ławników i członków Kolegium ds. wykroczeń 1986 j.a.1, sygn. 199, szkolenia 1985 j.a.1, sygn.200, ewidencja radnych 1973-1988 sygn. 201-204, spotkania radnych z wyborcami 1974-1985, 1988 sygn. 205-217, postulaty i wnioski ze spotkań posłów z wyborcami 1975 sygn.218, rejestr wniosków i interpelacji zgłoszonych poza sesjami 1988 sygn. 219, protokoły z posiedzeń Prezydium 1987 sygn. 220, materiały na posiedzenia Prezydium, Komisji, sesje 1986-1989 sygn. 221-226 Liczba jednostek w zespole: 226
62/1351/0 Urząd Gminy w Grębkowie 1973-1990 0 rozwiń
Wnioski i postulaty z kampanii wyborczej do Sejmu PRL 1986-1989 sygn.1-4, Zebrania wiejskie, sołtysi 1984-1989 sygn.5-12,Narady pracowników 1984-1989 sygn.13-18, Statut organizacyjny urzędu własnego 1988-1989 sygn.19,Akty normatywne 1983-1990 sygn.20-29,Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1975, 1985-1990 sygn.30-44, Sprawozdania z realizacji planów pracy 1983-1988 sygn.45-49, Analizy i oceny skarg i wniosków sprawozdania 1986-1989 sygn.50-52, Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji. 1973-1977, 1982-1989 sygn. 53-65, Dane statystyczne o pracownikach , wykazy etatów, szkolenia 1976-1977, 1984-1988 sygn 66-73,Budżety, sprawozdania finansowe 1977, 1983-1989 sygn.74-84, Państwowy Fundusz Ziemi 1977-1988 sygn. 88-96,Analizy i oceny ruchu budowlanego1976-1978, 1981 ,1982, 1984, Sprawy socjalne 1979-1983 sygn.100-101 Liczba jednostek w zespole: 101
62/1352/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984-1984 0 rozwiń
Gminna Komisja Wyborcza w Adamowie sygn. 1-2, Gminna Komisja Wyborcza w Grębkowie sygn. 3, Gminna Komisja Wyborcza w Jakubowie sygn. 4-7, Gminna Komisja Wyborcza w Kłoczewie sygn. 8, Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu sygn. 9-13, Komisja Wyborcza miasta i gminy w Łaskarzewie sygn. 14-16, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim sygn. 17-18, Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie sygn. 19-20, Gminna Komisja Wyborcza w Węgrowie sygn. 21 – 22, Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie sygn. 23, Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniewie sygn. 24-25, Gminna Komisja Wyborcza w Woli Mysłowskiej sygn. 26, Gminna Komisja Wyborcza w Zbuczynie sygn. 27-28, Komisja Wyborcza miasta i gminy w Żelechowie sygn. 29-30, nab. 4073/10 (3 j.a. ) z UG Siennica, nab. 4183/10 -1 j.a. z UG Parysów Liczba jednostek w zespole: 34
62/1353/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985-1985 0 rozwiń
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Grębków sygn. 1, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 2, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kłoczew sygn. 3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kotuń sygn. 4-6, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 7, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Stanisławów sygn. 8, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 9, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wiśniew sygn. 10-11, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 12-15, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 16 (nab. 3678/07 - 1 j.a.), 4074/10 - 1 ja..z UG Siennica Liczba jednostek w zespole: 17
62/1354/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988-1988 0 rozwiń
Obwodowa Komisja Wyborcza w Żeliszewie sygn. 1, Gminna Komisja Wyborcza w Grębkowie sygn. 2-5, Gminna Komisja Wyborcza w Jakubowie sygn. 6-8, Gminna Komisja Wyborcza w Kłoczewie sygn. 9, Gminna Komisja Wyborcza w Korczewie sygn. 10, Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu sygn. 11-14, Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Łaskarzewie sygn. 15, Miejska Komisja Wyborcza w Łukowie sygn. 16-17, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim sygn. 18-19, Gminna Komisja Wyborcza w Osiecku sygn. 20-21, Gminna Komisja Wyborcza w Sobieniach Jeziorach sygn. 22-23, Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie sygn. 24-25, Gminna Komisja Wyborcza w Sterdyni sygn. 26-27, Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie sygn. 28-31, Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniewie sygn. 32-35, Gminna Komisja Wyborcza w Zbuczynie sygn. 36-41, Gminna Komisja Wyborcza w Adamowie sygn. 42 (nab. 3675/07.), nab. 3932/09 (2 j.a. z UG Wierzbno), nab. 4075/10 z UG Siennica (5 ja.) Liczba jednostek w zespole: 49
62/1355/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 i 18 czerwca 1989 roku 1989-1989 0 rozwiń
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Grębków sygn. 1-3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 4-5, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kłoczew sygn. 6, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kotuń sygn. 7-8, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 9, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Miedzna sygn. 10-13, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta Mińsk Mazowiecki sygn. 14, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Paprotnia sygn. 15-16, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Przesmyki sygn.17-20, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Stanisławów sygn. 21, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 22-24, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wiśniew sygn. 25-27, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 28-29, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 30 (nab. 3676/07), nab. 3931/09 (1 j..a z UG Wierzbno), nab. 4578/2012 Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach - 19 ja. 0,50 mb, nab. 5377/2017 protokoły głosowania na posłów i senatorów miasto Mińsk Mazowiecki Liczba jednostek w zespole: 51
62/1356/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach [1975-1979] 1980-1991 0 rozwiń
Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskich, protokóły, uchwał, informacji z lat 1975-1989 sygn. 1-14; 2. Rada Nadzorcza, skład, regulaminy, plany pracy, sprawozdania z lat 1980-1985 sygn.15-29; 3. Zarząd, protokóły posiedzeń, uchwały z lat 1976-1986 sygn.30-44; 4. Akta komisji : regulaminy skład plany pracy protokóły z posiedzeń z lat 1975-1988 sygn. 45-62; 5. Protokóły ze zjazdów i zebrań delegatów z lat 1980-1985 sygn. 63-77; 6. Informacje z przebiegu zebrań terenowych z lat 1978-1988 sygn.78-88; 7. Sprawy organizacyjne: statuty , regulaminy z lat 1976-1991 sygn. 89-115; 8. Plany finansowe z lat 1984-1989 sygn. 116-147; 9. Sprawozdania finansowe z lat 1975-1989 sygn.148-298; 10. Kontrole i lustracje – protokóły z lat 1976-1987 sygn. 299-311; 11. Księgi środków trwałych z lat 1981-1985 sygn. 312-314; 12. Sprawozdania i informacje z realizacji zadań gospodarczych z lat 1975-1986 sygn. 315-331 Liczba jednostek w zespole: 331
62/1357/0 Gminna Rada Narodowa w Zbuczynie 1973-1989 0 rozwiń
1. Regulamin GRN 1989 (1 j.a.), 2. Plany pracy GRN, prezydium, komisji 1984-1988 (4 j.a.), 3. Sesje GRN 1973-1989 (21 j.a.), 4. Protokóły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1973-1989 (19 j.a.), 5. Protokóły Komisji Rolnictwa 1973-1989 (18 j.a.), 6. Protokóły Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1989 (15 j.a.), 7. Protokóły Komisji Ładu i Porządku Publicznego 1973-1989 (18 j.a.), 8. Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1989 (11 j.a.), 9. Rejestr wniosków Komisji 1975-1977 (3 ja.) 10 Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1989 (21 j.a.), 11. Protokóły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1984 (5 j.a.), 12. Statystyka 1977-1988 (3 j.a), 13. Kontrole 1978-1988 (2 j.a.), 14. Spotkania radnych z wyborcami 1982-1989 (26 j.a.), 15. Regulaminy i wytyczne 1975 (1j.a.), nab. 3132/ 2003 protokóły z sesji 1985 Liczba jednostek w zespole: 168
62/1358/0 Zbiór ojca profesora Jerzego Cygana dotyczący badań nad działalnością Waleriana Magniego 1967-1989 0 rozwiń
A. Notatki bibliograficzne i materiały o układzie rzeczowym I. Notatki bibliograficzne 1.Notatki bibliograficzne dotyczące W. Magniego wykorzystane przez profesora – 1 – 13, 2.Notatki bibliograficzne dotyczące W. Magniego nie uwzględnione przez profesora – 14 – 20, 3.Bibliografia XVII wieku, w której nie ma mowy o W. Magnim sygn. 21-22, 4.Notatki do „Vita prima” – sygn. 23 , II. Materiały o układzie rzeczowym 1.Notatki dotyczące działalności W. Magniego w Polsce w latach 1632 – 1648 – sygn. 24, 2. Korespondencja W. Magniego ( i jego dotycząca ) z lat 1616 – 1664 – sygn. 25, 3. Notatki dotyczące poglądów filozoficznych W. Magniego z dzieł tegoż – sygn. 26, 4. Materiały dot. relacji W. Magni – Jan Amos Komensky – sygn. 27, 5. Artykuł Franciszka Tischera: Kościoły, klasztory i duchowni. Katolicy podczas saskiej okupacji Pragi 1631 – 1632 – 28, 6. Varia – 29 – 34 B. Materiały o układzie prowizorycznym. I. Materiały z Archiwum Watykańskiego Tajnego 1.Nuncjatura Polska i seria Borghese – sygn. 35, 2.Serie: „Kardynalska”, „Biskupia”, „Armadinich”, „Szczegółowa”, „Listy do panujących” – sygn. 36 , 3.Seria: „Listy władców” – sygn. 37 , 4.Serie: „Nuncjatura Niemiecka”, „Nuncjatura w Kolonii” – sygn. 38 – 39 , II. Materiały z biblioteki Apostolskiej w Watykanie 1.Seria: „Chigi” – 40 , 2.Seria: „Łacińska Barberiniego” – 41 , 3.Serie: „Łacińska Watykańska”, „Łacińska Ottoboniego”, „Łacińska Urbana” – 42, III. Materiały z archiwum Świętej Kongregacji dla popierania rozkrzewiania wiary i dla czuwania nad zagranicznymi misjami – 43 – 45 , IV. Materiały z Instytutu Historycznego Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie – 46 , V. Materiały z Archiwum Głównego Zakonu Kapucynów w Rzymie – 47, 1. Wypisy z heskiego zbioru listów „Ernestyna” – 48 , VI. Materiały z Archiwum Jezuitów w Rzymie – 49 , VII. Materiały z Biblioteki Corsinich w Rzymie – 50 , VIII. Materiały z Biblioteki Uniwersytetu w Pawii i z Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie – 51, IX. 1. Materiały z Archiwum Prowincjonalnego Kapucynów w Wenecji – 52 , X. Materiały z Biblioteki Narodowej i Archiwum Państwowego w Wiedniu – 53 , XI. Materiały z Archiwum Harrachów w Wiedniu – 54, XII. Materiały z Archiwum Wojskowego w Wiedniu – 55 , XIII. Materiały Archiwum Zakonu Kapucynów w Wiedniu – 56 – 59 , XIV. Materiały z Archiwum Państwowego w Monachium – 60 , XV. Materiały z Archiwum Państwowego w Würzburgu – 61 , XVI. Materiały z Archiwum Kapucynów Prowincji Bawarskiej – 62 , XVII. Materiały z Archiwum w Wiesentheid – 63 , XVIII. Materiały z Biblioteki Kapucynów w Linzu – 64 , XIX. Materiały z Archiwum Prowincjonalnego Kapucynów w Innsbruku – 65 , XX. Materiały z Biblioteki Narodowej w Paryżu i Biblioteki Franciszkanów w Paryżu – 66 , XXI. Materiały z Archiwum Państwowego i Archiwum Archidiecezjalnego w Pradze – 67, XXII. Materiały z Archiwum Simancas – 68- 72 , XXIII. Materiały z Biblioteki Gdańskiej PAN – u – 73, XXIV. Materiały z Biblioteki Inst. PAN-u w Krakowie – 74, XXV. Materiały z Instytutu Ossolińskich i Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – 75 Liczba jednostek w zespole: 75
62/1359/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czołomyjach powiat Siedlce 1955-1960 0 rozwiń
Budżety 1955-1958, 1960, 1962 sygn. 1-4, 6-7, plan i budżet 1959 sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 7
62/1360/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanicach powiat Siedlce 1957-1972 [1981] 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN 1971-1972 sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Komisji 1971 sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium 1970-1972 sygn. 4-5, Sprawozdawczość USC 1959-1965 sygn.6 , Sprawy USC 1970, 1972 sygn.7-8 , Rejestry poborowych ur. 1939-1943 sygn. 9-11, Nadzór nad stowarzyszeniami Kółka Rolnicze 1958 – 1974 sygn. 12-22, Sprawozdania USC 1967-1969 sygn.23 Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 1 341 do 1 360 z 1 973 wpisów.