Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/535/0 vacat - Wojewódzkie Zjednoczenie Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/570 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/536/0 Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Szczecinie 1952-1994 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 505/1973; 1952-1971. 48 j.a. - Protokoły posiedzeń Zarządu NOT (1952-1970), protokoły walnych zgromadzeń, posiedzenia zarządu i sprawozdania z działalności stowarzyszeń wchodzących w skład NOT (1953-1970), sprawozdania z działalności NOT (1954-1969), protokoły posiedzeń i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Postępu Technicznego i Racjonalizacji (1955-1971), Komisji Oszczędności Paliw i Energii (1955-1958), sprawozdania finansowe (1958-1965), referaty naukowe NOT (1957-1970), protokoły kontroli (1959-1965), materiały na IV Kongres Techniki (1960), bilanse Klubu Technika (1960-1961), obchody XX-lecia NOT (1963-1965), protokoły Walnych Zgromadzeń NOT (1963-1969), współdziałania i współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (1963-1965), racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1969-1970), ankiety poszczególnych stowarzyszeń dot. ich działalności (1967). II. AKCESJA nr 2521/2009; 1967-1994; 8 j.a. - statuty Oddziału Wojewódzkiego NOT (1967, 1982), działalność OW NOT - sprawozdania z działalności, posiedzenia Zarządu Oddziału, współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w NOT (1967-1994). Liczba jednostek w zespole: 56
65/537/0 Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie [1949-1957] 1958-1981 0 rozwiń
1. Zjazdy Delegatów Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1960-1977; 12 1.1. Protokoły Zjazdów - 1960-1977; 9 j.a. 1.2. Realizacja uchwał Zjazdów - 1963-1963; 1 j.a. 1.3. Inne opracowania - 1969-1972; 2 j.a. 2. Rada Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1972; 1 j.a. 3. Prezydium Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1958-1973; 20 j.a. 3.1. Protokoły posiedzeń - 1985-1973; 18 j.a. 3.3. Inne opracowania - 1970-1973; 2 j.a. 4. Organizacja - 1957-1981; 54 j.a. 4.1. Organizacja Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1959-1981; 8 j.a. 4.2. Wykazy jednostek podległych - 1960-1967; 3 j.a. 4.3. Zarządzenia wewnętrzne - 1965-1981; 5 j.a. 4.4. Normy kancelaryjno - archiwalne - 1973-1973; 2 j.a. 4.5. Zjazdy powiatowe delegatów kółek rolniczych - 1957-1970; 6 j.a. 4.7. Współpraca i współdziałanie z władzami nadrzędnymi, urzędami i partiami politycznymi - 1960-1979; 8 j.a. 4.8. Współpraca ze zrzeszeniami i związkami - 1960-1971; 21 j.a. 4.9. Zasłużeni działacze - 1979; 1 j.a. 5. Kontrole - 1958-1979; 113 j.a. 5.1. Protokoły kontroli związku - 1958-1974; 9 j.a. 5.2. Kontrole w jednostkach podległych - 1966-1979; 104 j.a. 6. Planowanie - 1955-1977; 12 j.a. 6.1. Programy rozwoju - 1966-1977; 5 j.a. 6.2. Plany wieloletnie - 1955-1972; 7 j.a. 7. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1981; 120 j.a. 7.1. Analizy ekonomiczne - 1980-1981; 2 j.a. 7.2. Sprawozdania, analizy, informacje - 1954-1980; 94 j.a. 7.3. Sprawozdania statystyczne - 1961-1979; 24 j.a. 8. Finanse - 1955-1976; 59 j.a. 8.1. Budżet - 1958-1972; 13 j.a. 8.2. Bilans - 1955-1976; 46 j.a. 9. Rada Zakładowa - 1958-1961; 1 j.a. 10. Biuletyny informacyjne, wydawnictwa, broszury - 1960-1981; 9 j.a. 11. Archiwum zakładowe - 1970-1973; 1 j.a. 12. Powiatowe Związki Kółek Rolniczych - 1957-1986; 478 j.a. 12.1. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chojnie - 1957-1968; 37 j.a. 12.2. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Choszcznie - 1957-1974; 15 j.a. 12.3. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Goleniowie - 1957-1973; 14 j.a 12.4. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryficach - 1957-1979; 67 j.a. 12.5. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Gryfinie - 1957-1975; 50 j.a. 12.6. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Kamieniu Pomorskim - 1957-1975; 23 j.a. 12.7. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Łobzie - 1957-1975; 26 j.a. 12.8. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Myśliborzu - 1957-1975; 23 j.a. 12.9. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Nowogardzie - 1957-1975; 18 j.a. 12.10. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Pyrzycach - 1957-1975; 67 j.a. 12.14. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim - 1957-1975; 17 j.a. 12.15. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Szczecinie - 1957-1975; 109 j.a. 12.16. Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Świnoujściu - 1957-1973; 12 j.a. 13. Koła gospodyń wiejskich - 1957-1978; 33 j.a. 14. Akta Związku Samopomocy Chłopskiej Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie - 1949-1956; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 919
65/538/0 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie 1953-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 506/1973; 1953-1972; 12 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń (1954-1970), sprawozdania z działalności Oddziału (1953-1970), protokoły posiedzeń Klubu Techniki i Racjonalizacji "Łączność" (1965), instrukcja w sprawie działalności Komisji Egzaminacyjnej (1966), protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół zakładowych elektryków (1954-1970), sprawozdania z działalności Grupy Rzeczoznawców (1965-1968, 1970-1972), sprawozdania finansowe (1959-1969), protokoły zebrań Zarządu Oddziału (1954-1962) i Zarządu Głównego SEP (1958-1962). Liczba jednostek w zespole: 12
65/539/0 Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Szczecinie 1946-2009 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2004; 42 j.a. 1.1. Organizacja Stowarzyszenia 1968–1994; 1 j.a.- statuty i regulaminy obowiązujące w Stowarzyszeniu. 1.2. Działalność Zarządu Oddziału 1953–2004; 33 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń Członków, sprawozdania z działalności – opisowe i statystyczne Zarządu Oddziału Stowarzyszenia oraz poszczególnych kół terenowych, wykazy członków, protokoły narad, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału, materiały związane z organizacją przez Zarząd Oddziału sesji i konferencji naukowo-technicznych oraz uczestnictwem członków SGP w sesjach i konferencjach organizowanych przez inne oddziały Stowarzyszenia, materiały dotyczące organizacji i działalności Koła Terenowego SGP w Choszcznie - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, wykazy członków. 1.3. Protokoły zebrań Zarządu Oddziału 1946–1995; 8 j.a. 2. EWIDENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU 1946–2006; 13 j.a. - księgi ewidencji członków SGP z lat 1964–1989, deklaracje członkowskie członków Zarządu Oddziału SGP z lat 1946–2006 oraz karty ewidencyjne członków. 3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 1966–2009; 19 j.a. 3.1. Monografie, publikacje, wydawnictwa 1977–2009; 13 j.a. 3.2 Biuletyny informacyjne 1966–2003; 6 j.a. 4. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA 1977–2007; 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 82
65/540/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie 1952-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1952-1971; 2 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału (1952-1971), referat na VI Kongres SITB omawiający działalność Stowarzyszenia (1970). Liczba jednostek w zespole: 2
65/541/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Szczecinie 1952-1979 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 513/1973; 1952-1979; 21 j.a. - Protokoły zebrań kół SITK i sprawozdania z działalności (1952-1971), biuletyny informacyjno-techniczne (1966), sprawozdania z działalności SITK (1953-1966), opracowania i referaty SITK (1961, 1966-1969, 1979), sprawozdania z działalności Klubu Racjonalizacji i Techniki (1958-1966), sprawozdania finansowe (1960-1965), materiały z Walnych Zjazdów SITK (1961, 1967). II. Przes. Nr 153/2009 - monografia pt. "60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Szczecinie" wydane w 2006 r. Liczba jednostek w zespole: 22
65/542/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1951-1966; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń i protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1951-1966), protokoły zebrań kół SIiTLiD (1953-1958), sprawozdania z działalności Oddziału (1963-1966), sprawozdania finansowe (1961-1964). Liczba jednostek w zespole: 4
65/543/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Szczecinie 1951-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 512/1973; 1951-1970; 22 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału i kół SIMP (1951-1970), materiały ze Zjazdu SIMP (1964), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1960-1964), protokoły zebrań poszczególnych sekcji SIMP (1964-1970), komunikaty SIMP (1966), opracowania, odczyty i referaty (1963-1966), materiały z Kongresu Techników Polskich (1957-1965), informacje o kołach SIMP (1962). II. AKCESJA nr 2990/2011; 1956-1990; 210 j.a. - materiały z V do X sesji naukowej okrętowców (z lat 1964, 1966, 1968, 1974 i 1978), materiały z innych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie, miesięcznik Sekcji Okrętowców SIMP pt "Budownictwo okrętowe" (z lat 1956-1990 - od 1974 r. niekompletne). Liczba jednostek w zespole: 232
65/544/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Odlewników Oddział w Szczecinie 1960-1966 0 rozwiń
Statut Stowarzyszenia, sprawozdania z działalności (1960-1966), referaty i opracowania SITO. Liczba jednostek w zespole: 3
65/545/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1967 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 513/1973; 1951-1967; 4 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń, protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału i sprawozdania z działalności (1951-1967), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Sekcji Terenów Zielonych (1956-1966). Liczba jednostek w zespole: 4
65/546/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Szczecinie 1949-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1949-1971; 12 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1949-1969), sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia (1958, 1961, 1965, 1968), plan pracy Oddziału na 1971 r., sprawozdania finansowe (1962-1969), opracowania i referaty Oddziału (1959-1965). Liczba jednostek w zespole: 12
65/547/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Oddział w Szczecinie 1962-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1962-1966; 2 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1962-1966). Liczba jednostek w zespole: 2
65/548/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego Oddział w Szczecinie 1955-1966 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 510/1973; 1955-1966; 2 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Oddziału (1955-1966). Liczba jednostek w zespole: 2
65/549/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział w Szczecinie 1955-1970 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 507/1973; 1955-1970; 9 j.a. - Protokoły walnych Zgromadzeń (1956-1966), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1965), protokoły zebrań kół i sprawozdania z działalności (1958-1967), sprawozdania z działalności Oddziału (1958-1970), sprawozdania finansowe (1963-1968), referaty i opracowania (1962-1965). Liczba jednostek w zespole: 9
65/550/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Szczecinie 1951-1975 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 509/1973; 1951-1975; 19 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół (1955-1968), wykaz członków (1964), racjonalizacja i postęp techniczny (1969-1975), sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału (1951-1970), sprawozdania z kontroli (1963), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1967), protokoły narad i konferencji (1969-1970), materiały z Walnych Zgromadzeń (1952-1970), zjazdy powiatowe SITR (1968), referaty i opracowania (1956-1960). Liczba jednostek w zespole: 19
65/551/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Szczecinie 1948-1979 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 511/1973; 1948-1972; 13 j.a. - Protokoły zebrań, sprawozdania z działalności (1948, 1953-1969, 1972), protokoły posiedzeń kół i sprawozdania z działalności (1965-1968), protokoły zebrań Zarządu Oddziału i Walnych Zgromadzeń (1960-1971), referat jubileuszowy o historii Oddziału ZIiTS w Szczecinie w latach 1948-1968, sprawozdania finansowe (1961-1967). II. AKCESJA nr 2510/2009; 1971-1979; 2 j.a. - kroniki działalności szczecińskiego oddziału stowarzyszenia. Liczba jednostek w zespole: 15
65/552/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych Oddział w Szczecinie 1952-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 508/1973; 1952-1972; 14 j.a. - Sprawozdania z działalności (1952-1969), protokoły zebrań Oddziału (1953-1971), protokoły zebrań kół SITWM (1961-1969), sprawozdania z działalności kół (1961-1970), statut SITWM (1962), referat okolicznościowy z okazji XX lecia SITWM, referaty i opracowania (1960, 1972). Liczba jednostek w zespole: 14
65/553/0 Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych "Zremb-Famabud" 1956-1995 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1956-1995; 366 j.a. - organizacja własnej jednostki 1956-1995; 37 j.a. - regulaminy zakładowe, instrukcje 1960-1994; 14 j.a. - zarządzenia wewnętrzne 1956-1993; 75 j.a. - narady 1958-1992; 22 j.a. - kadry i zasady wynagradzania 1958-1994; 12 j.a. - kontrole 1956-1993; 44 j.a. - komisje zakładowe 1959-1993; 13 j.a. - komisja d/s likwidacji przedmiotów nietrwałych 1982-1993; 5 j.a. - komisja d/s przeglądu warunków pracy 1978-1992; 6 j.a. - komisja socjalno-bytowa 1957-1993; 4 j.a. - komisja inwentaryzacyjna 1981-1990; 9 j.a. - Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1987; 15 j.a. - Rada Robotnicza 1957-1972; 5 j.a. - Rada Zakładowa, Rada Pracownicza 55 j.a. - informacje na zebrania POP 1980-1988; 3 j.a. - wnioski, postulaty i porozumienia resortowe 1980-1982; 3 j.a. - współpraca zagraniczna, udział w targach, wyjazdy służbowe 1961-1988; 15 j.a. - reforma gospodarcza 1981-1991; 6 j.a. - racjonalizacja 1971-1989; 9 j.a. - wydawnictwa własne, reklama, radiowęzeł 1972-1985; 3 j.a. - skargi i wnioski 1960-1987; 3 j.a. - archiwum zakładowe, wzory odciskowe pieczęci 1966-1984; 6 j.a. - organizacje działające przy SFMB „ZREMB-FAMABUD” 1971-1990; 2 j.a. 2. PLANOWANIE 1956-1993; 177 j.a. - plany wieloletnie 1956-1985; 17 j.a. - plany techniczno-przemysłowo-finansowe 1956-1991; 44 j.a. - plany finansowe 1957-1992; 39 j.a. - plany produkcji, sprzedaży i kosztów 1961-1993; 31 j.a. - plany zatrudnienia i funduszu płac 1966-1981; 10 j.a. - plany części zamiennych 1982-1992; 9 j.a. - plany zaopatrzenia materiałowego 1960-1965; 4 j.a. - plany rozwoju techniki 1961-1983; 7 j.a. - plany inwestycyjne 1956-1970; 4 j.a. - plany poprawy warunków pracy, BHP i efektywności pracy 1973-1992; 12 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1956-1993; 222 j.a. - sprawozdania finansowe 1957-1992; 54 j.a. - analizy działalności gospodarczej 1957-1991; 50 j.a. - analizy produkcji, kooperacji 1956-1993; 21 j.a. - analizy kosztów, strat i zysków 1967-1993; 25 j.a. - analizy sprzedaży 1967-1986; 11 j.a. - sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego 1977-1980; 7 j.a. - sprawozdania GUS z zatrudnienia i funduszu płac 1970-1992; 7 j.a. - analizy i informacje z zatrudnienia i funduszu płac 1975-1992; 14 j.a. - sprawozdania z inwestycji, postępu technicznego 1964-1985; 4 j.a. - sprawozdania transportowe 1967-1971; 2 j.a. - sprawozdania z efektywności gospodarowania 1980; 2 j.a. - sprawozdania z pracy komórek merytorycznych i działalności socjalnej 1968-1990; 4 j.a. - sprawozdania z inwentaryzacji 1976-1987; 5 j.a. - analizy i oceny stanu BHP i p/poż. 1961-1992; 8 j.a. - analizy wypadkowości 1968-1992; 8 j.a. 4. ZADANIA INWESTYCYJNE, KALKULACJE CENOWE 1964-1990; 21 j.a. 5. ZBIÓR FOTOGRAFII 1972; 1 j.i. - zbiór negatywów przedstawiających budowę obiektów Szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych "Famabud" przy ul. Cukrowej w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 787
65/554/0 Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego, Oddział w Szczecinie 1965-1971 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 517/1973; 1965-1971; 14 j.a. - organizacja Centrali (1965), okólniki i zarządzenia (1965), sprawozdania finansowe (za lata 1965-1970), sprawozdania z działalności handlowej (za lata 1968-1971), protokoły kontroli (1970). Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 541 do 560 z 1 758 wpisów.