Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/615/0 Urząd Stanu Cywilnego w Korytowie 1876-1912 5223 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1912; 2. Księgi małżeństw 1876-1912; 3. Księgi zgonów 1876-1912. Liczba jednostek w zespole: 163
65/616/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kościuszkach 1876-1912 4472 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1902, 1904-1912; 2. Księgi małżeństw 1876-1912; 3. Księgi zgonów 1876-1912. Liczba jednostek w zespole: 162
65/617/0 Urząd Stanu Cywilnego w Krępsku 1874-1938 5031 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1879, 1881-1883, 1885-1906, 1909-1910, 1912-1917, 1938; 2. Księgi małżeństw 1874-1906, 1908-1924, 1926-1932, 1934-1936; 3. Księgi zgonów 1874-1907, 1909; 1911-1937. Liczba jednostek w zespole: 161
65/618/0 Urząd Stanu Cywilnego w Krzywicach 1876-1912 3059 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1912; 2. Księgi małżeństw 1876-1912; 3. Księgi zgonów 1876-1886, 1890, 1893-1912. Liczba jednostek w zespole: 155
65/619/0 Urząd Stanu Cywilnego w Krzywinie 1874-1930 1218 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1880, 1882-1883, 1885-1890, 1915. 2. Księgi małżeństw 1875-1878, 1880-1886, 1888-1890, 1892, 1894-1895, 1898, 1912, 1915, 1917, 1920, 1924-1925, 1929-1930, 3. Księgi zgonów 1875, 1877, 1879-1884, 1887-1888, 1890-1892, 1894, 1896, 1899, 1912, 1916-1917, 1919-1920, 1924. Liczba jednostek w zespole: 64
65/620/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kulicach 1876-1912 2855 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-19012; 2. Księgi małżeństw 1876-1912; 3. Księgi zgonów 1876-1912. Liczba jednostek w zespole: 163
65/621/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rynicy 1874-1928 274 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1876, 1880-1885, 1887-1890, 1892-1893, 1895, 1901, 1903; 1916-1917; 2. Księgi małżeństw 1875-1882, 1884-1885, 1887-1890, 1892, 1902, 1908; 1914, 1916, 1919-1920, 1928; 3. Księgi zgonów 1874-1875, 1877-1879, 1881-1892, 1913, 1915-1917, 1919, 1928. Liczba jednostek w zespole: 65
65/622/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubanowie 1875-1934 1604 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875, 1878, 1880-1881, 1884-1888, 1890-1891, 1895-1896, 1898, 1901, 1903, 1905, 1914, 1916; 2. Księgi małżeństw 1876, 1881, 1883, 1889-1892, 1896, 1902, 1907; 1915, 1917; 1919; 1932; 3. Księgi zgonów 1875, 1880, 1883, 1886, 1888, 1895, 1898-1899, 1900, 1901, 1904, 1905, 1907, 1909, 1913, 1917, 1927, 1933-1934; Liczba jednostek w zespole: 52
65/623/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubczynie 1874-1930 8711 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1886, 1889-1891, 1893-1900, 1902-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1887, 1891-1898, 1900-1924, 1926, 1928-1933; 3. Księgi zgonów 1874-1930. Liczba jednostek w zespole: 182
65/624/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łabuniu 1874-1916 938 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916, 2. Księgi małżeństw 1874-1916, 3. Księgi zgonów 1874-1916, Liczba jednostek w zespole: 129
65/625/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach 1874-1916 4648 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1885, 1887-1916, 2. Księgi małżeństw 1874-1886, 1888-1890, 1892-1916, 3. Księgi zgonów1874-1916, Liczba jednostek w zespole: 126
65/626/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łobzie 1874-1916 15628 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1890, 1892-1916, 2. Księgi małżeństw 1874-1916, 3. Księgi zgonów 1874-1881, 1883-1916, Liczba jednostek w zespole: 127
65/627/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łosośnicy 1874-1916 767 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1898, 1904-1916, 2. Księgi małżeństw 1874-1916, 3. Księgi zgonów 1874-1885, 1887-1916, Liczba jednostek w zespole: 127
65/628/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łoźnicy 1874-1936 405 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1892, 1894-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1937; 3. Księgi zgonów 1874-1936. Liczba jednostek w zespole: 170
65/629/0 Urząd Stanu Cywilnego w Maszewie 1874-1936 516 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1917; 2. Księgi małżeństw 1876-1937; 3. Księgi zgonów 1876-1925, 1927-1935. Liczba jednostek w zespole: 197
65/630/0 Urząd Stanu Cywilnego w Międzyzdrojach 1874-1935 3759 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874, 1876-1877, 1879, 1881-1915 (księga z 1888 r. zawiera tylko jeden dokument); 2. Księgi małżeństw 1875-1886, 1888-1935; 3. Księgi zgonów 1874-1887, 1889-1901, 1909-1935. Liczba jednostek w zespole: 98
65/631/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mołdawinie 1874-1916 1027 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1904, 1906, 1908-1916, 2. Księgi małżeństw 1874-1906, 1908-1916, 3. Księgi zgonów 1874, 1876-1906, 1908-1916, Liczba jednostek w zespole: 124
65/632/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mostach 1874-1938 5180 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1917; 2. Księgi małżeństw 1875-1916, 1918-1938; 3. Księgi zgonów 1875-1938; Liczba jednostek w zespole: 200
65/633/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nastazinie 1874-1911 8477 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1904, 1907-1911; 2. Księgi małżeństw 1874-1911; 3. Księgi zgonów 1874-1898, 1900-1911. Liczba jednostek w zespole: 145
65/634/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowogardzie 1874-1938 16611 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1918; 2. Księgi małżeństw 1874-1911, 1913-1938; 3. Księgi zgonów 1874-1924, 1926-1938. Liczba jednostek w zespole: 171
Wyświetlanie 621 do 640 z 1 758 wpisów.