Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/635/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ognicy 1874-1934 3321 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1884, 1886-1893, 1896, 1898, 1908, 1912-1913, 1916-1917; 2. Księgi małżeństw 1874-1887, 1889-1891, 1894-1895, 1908, 1911, 1913, 1916-1921; 3. Księgi zgonów 1875-1878, 1880-1886, 1889-1890, 1898, 1908, 1911-1913, 1916-1919, 1934; Liczba jednostek w zespole: 77
65/636/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrzycy 1874-1936 2002 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1936; 3. Księgi zgonów 1874-1936. Liczba jednostek w zespole: 169
65/637/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piasecznie 1876-1937 111 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1876-1877, 1882, 1890, 1893, 1898, 1903, 1910-1911, 1914, 1916; 2. Księgi małżeństw 1880-1883, 1887, 1890, 1897, 1909, 1913, 1919, 1922, 1926-1929, 1931, 1933, 1936-1937; 3. Księgi zgonów 1876-1877, 1885-1887, 1893, 1897, 1905, 1910, 1921, 1923, 1927, 1932; Liczba jednostek w zespole: 43
65/638/0 Urząd Stanu Cywilnego w Przemoczu 1874-1936 355 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1884, 1886, 1888-1895, 1897, 1899-1906; 2. Księgi małżeństw 1874-1882, 1884, 1887, 1889, 1891-1892, 1897, 1899-1931, 1936; 3. Księgi zgonów 1874-1893, 1897-1920, 1924-1935. Liczba jednostek w zespole: 111
65/639/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pyrzycach 1874-1908, 1910-1911, 1913 648 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1878-1888, 1890-1895, 1897-1899, 1901-1908, 1910, 1911, 1913 2. Księgi małżeństw 1875-1878, 1880, 1882-1885, 1887-1896, 1898-1899, 1903-1905, 1908, 1910, 1911,1913 3. Księgi zgonów 1874, 1877, 1883, 1886-1889, 1892, 1894, 1896, 1899-1904, 1908, 1910, Liczba jednostek w zespole: 79
65/640/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radowie Wielkim i Małym 1874-1916 334 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1877, 1879-1909, 1911-1916 2. Księgi małżeństw 1874-1877, 1879-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1877, 1879-1902, 1904-1916. Liczba jednostek w zespole: 124
65/641/0 Urząd Stanu Cywilnego w Raduniu 1874-1937 229 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875-1885, 1897-1904; 1910-1915; 2. Księgi małżeństw 1875-1876, 1878, 1882-1883, 1885-1890, 1893, 1910-1922, 1930-1937; 3. Księgi zgonów 1874, 1876, 1879, 1881-1888, 1893- 1894, 1900, 1910-1919. Liczba jednostek w zespole: 55
65/642/0 Urząd Stanu Cywilnego w Resku 1874-1938 1950 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916, 1919-1924; indeksy 1912-1938; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; indeksy 1874-1925; 3. Księgi zgonów 1874-1916; indeksy 1874-1911; Liczba jednostek w zespole: 198
65/643/0 Urząd Stanu Cywilnego w Resku (obwód wiejski) 1874-1916 1168 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916; Liczba jednostek w zespole: 129
65/644/0 Urząd Stanu Cywilnego w Robach 1874-1935 340 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1911; 2. Księgi małżeństw 1874-1935; 3. Księgi zgonów 1874-1924, 1926-1935. Liczba jednostek w zespole: 164
65/645/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rogowie 1874-1916 7269 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916; Liczba jednostek w zespole: 128
65/646/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rogówku 1874-1916 1233 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916; Liczba jednostek w zespole: 129
65/647/0 Urząd Stanu Cywilnego w Runowie 1874-1916 1009 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916; Liczba jednostek w zespole: 129
65/648/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sadlnie 1874-1935 659 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1915; 2. Ksiegi małżeństw 1874-1935; 3. Księgi zgonów 1874-1877, 1879-1935. Liczba jednostek w zespole: 165
65/649/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sielsku 1874-1916 1437 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916; Liczba jednostek w zespole: 129
65/650/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Łobeskim 1874-1916 663 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1879, 1881-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1877, 1879, 1882-1888, 1890-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1877, 1882-1916; Liczba jednostek w zespole: 122
65/651/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stepnicy 1874-1937 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1901, 1903-1908; 2. Księgi małżeństw 1874-1901, 1902-1903, 1907-1937; 3. Księgi zgonów 1874-1936. Liczba jednostek w zespole: 163
65/652/0 Urząd Stanu Cywilnego w Strzelewie 1876-1912 932 rozwiń
1. Ksiegi urodzeń 1876-1912; 2. Księgi małżeństw 1876-1912; 3. Księgi zgonów 1876-1904, 1912. Liczba jednostek w zespole: 162
65/653/0 Urząd Stanu Cywilnego w Strzmielu 1874-1916 513 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874-1916; 2. Księgi małżeństw 1874-1916; 3. Księgi zgonów 1874-1916. Liczba jednostek w zespole: 129
65/654/0 Urząd Stanu Cywilnego w Swobnicy 1874-1937 319 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874, 1876, 1878, 1880, 1883, 1885-1886, 1888-1890, 1895, 1898; 1901, 1905, 1911, 1914; 2. Księgi małżeństw 1880, 1882, 1884-1888, 1892, 1898-1899, 1913-1914, 1917, 1920, 1924, 1929, 1934; 3. Księgi zgonów 1874-1976, 1883, 1885, 1888-1889, 1895-1897, 1899, 1902, 1918, 1922, 1925-1926, 1935, 1937. Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 641 do 660 z 1 758 wpisów.