Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moryniu 1960-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1960-1972; sygn. 1-16; 16 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1960-1972; sygn. 17-29; 13 j.a. 3. Plany gospodarcze na lata 1971-1972; sygn. 30; 1 j.a. 4. Budżet na lata 1969-1972; sygn. 31-34; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 34
65/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Narości 1955-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1955-1959; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Komisje GRN 1958; sygn. 7; 1 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 8-12; 5 j.a. 4. Budżet na lata 1955-1959; sygn. 13-17; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17
65/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nawodnej 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-5; 5 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 6-10; 5 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1960; sygn. 11-15; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbinowie 1954-1959 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1959; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 7-12; 6 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1959; sygn. 13-17; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17
65/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siekierkach 1954-1971 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1971; sygn. 1-19; 19 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 20-34; 15 j.a. 3. Plany gospodarcze na lata 1964, 1970; sygn. 35-36; 2 j.a. 4. Budżet na lata 1955-1964, 1967-1970; sygn. 37-53; 17 j.a. Liczba jednostek w zespole: 53
65/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzcińsku Zdroju 1954-1972 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-20; 20 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 21-39; 19 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1960, 1964-1968; sygn. 40-51; 12 j.a. Liczba jednostek w zespole: 51
65/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Warnicach 1954-1971 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1971; sygn. 1-20; 20 j.a. 2. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 21-39; 19 j.a. 3. Plan gospodarczy na 1972; sygn. 40; 1 j.a. 4. Budżet na lata 1955-1960; sygn. 41-46; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 46
65/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie 1954-1957 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1954-1957; sygn. 1-3; 3 j.a. 2. Komisje GRN 1956; sygn. 4; 1 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 5-7; 3 j.a. 4. Kontrole 1957; sygn. 8; 1 j.a. 5. Budżet na lata 1955-1958; sygn. 9-12; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 12
65/763/0 Urząd Gminy w Tanowie [1972] 1973-1976 0 rozwiń
I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-23; 23 j.a. 1. Organizacja Rady 1973-1975; sygn. 1-3; 3 j.a. 2. Protokoły sesji 1973-1976; sygn. 4-7; 4 j.a. 3. Sprawy osobowe radnych sygn. 8; 1 j.a. 4. Komisje stałe 1973-1976; sygn. 9-19; 11 j.a. 5. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1976; sygn. 20-22; 3 j.a. 6. Zebrania wiejskie 1974; sygn. 23; 1 j.a. II. Urząd Gminy [1972] 1973-1976; sygn. 24-48; 25 j.a. 1. Organizacja Urzędu 1973-1975; sygn. 24-27; 4 j.a. 2. Plany rozwoju gminy 1974; sygn. 28; 1 j.a. 3. Kontrole Urzędu 1973-1975; sygn. 29-31; 3 j.a. 4. Budżet gminy i jego realizacja 1973-1976; sygn. 32-36; 5 j.a. 5. Rolnictwo [1972] 1973-1976; sygn. 37-45; 9 j.a. 6. Budownictwo-decyzje dot. sprzedaży działek budowlanych 1973-1974; sygn. 46; 1 j.a. 7. Rezerwaty przyrody-wypis z rejestru pomników przyrody w gminie 1973; sygn. 47; 1 j.a. 8. Kolegium ds. Wykroczeń-organizacja 1975; sygn. 48; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 48
65/764/0 vacat- Urząd Stanu Cywilnego w Chojnie - zespół rozdzielony na poszczególne USC powiatu chojeńskiego - nr zespołu 65/789 Urząd Stanu Cywilnego w Cedyni, 65/790 Urząd Stanu Cywilnego w Cychrach i 65/791 Urząd Stanu Cywilnego Dębnie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/765/0 Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Radiowej w Szczecinie 1946-1978 0 rozwiń
Organizacja Wszechnicy Radiowej w Szczecinie (1952-1953); organizacja egzaminów (1950-1953); regulamin pracy (1965); protokoły narad (1953); zarządzenia wewnętrzne (1966-1968) i władz zwierzchnich (1974-1976); sprawozdania z działalności (1946-1953, 1963-1966); wykazy pracowników (1952-1953); archiwum prasowe (1963-1964); analizy działalności (1966-1967); materiały dotyczące zakłóceń przemysłowych (1961-1966), i interferencyjnych (1962-1966); protokoły kontroli radioamatorów (1965); współpraca z radiem z NRD (1969-1978); materiały dotyczące badania stopnia pokrycia Polski programami radiofonicznymi i telewizyjnymi (1968); materiały dotyczące konkursów radiowych (1962-1963); audycje radiowe (1946-1949); programy radiowęzłów w poszczególnych miastach województwa (1956); raporty spikerskie (1963); teksty audycji radiowych i felietonów (1960-1963), plany programów i pracy Kolegium Programowego na 1963 r. Liczba jednostek w zespole: 61
65/766/0 Fabryka Kontenerów "Unikon" w Szczecinie 1951-1998 0 rozwiń
1. Dział Organizacji i Zarządzania 1952-1997; sygn. 1-206; 206 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne przedsiębiorstwa 1955-1985; rejestracja przedsiębiorstwa 1952-1989; protokoły zdawczo-odbiorcze na stanowisku dyrektora 1965, 1974, 1981; organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie 1973-1974; paszport Fabryki 1960, 1972-1974; ewidencja pieczęci 1971-1976, 1984-1988; wycinki prasowe 1965-1970, 1976-1980; zdjęcia z imprez okolicznościowych i rozbudowy Zakładu 1975; kronika Fabryki za lata 1952-1990; koncesja na prowadzenie handlu zagranicznego 1985-1986; protokoły narad 1953-1958, 1979-1997; zarządzenia wewnętrzne 1953-1997; pisma okólne 1965-1988; polecenia służbowe 1975-1982; regulaminy pracy 1969, 1972-1976, 1989; regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników 1969-1989; regulaminy i instrukcje obowiązujące w Fabryce 1952-1988; protokoły kontroli 1954-1957, 1970-1991, 1997; sprawozdania z wyjazdów zagranicznych 1984-1987; materiały związane z prywatyzacją Fabryki 1991-1997; materiały dot. utworzenia spółek z o.o. na terenie Fabryki 1989-1994; powołanie FK "Unikon" S.A.-akty notarialne, rejestracja, protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-Założycieli 1994. 2. Dział Spraw Pracowniczych 1952-1998; sygn. 207-213; 7 j.a. - zbiorowy układ pracy 1952, 1989-1998, karty taryfikacyjne stanowisk pracy 1988. 3. Dział Ekonomiczny 1953-1997; sygn. 214-394; 181 j.a. - plany perspektywiczne rozwoju Fabryki; plnay 5-cio letnie na lata 1961-1965, 1971-1975, 1976-1980; roczne plany produkcji 1957, 1965-1967, 1973, 1974, 1979, 1988-1989; plany techniczno-ekonomiczne 1955, 1959, 1963-1965, 1969, 1979, 1982-1985; plany kosztów 1964-1966, 1968, 1971-1973, 1977; inne roczne plany 1963, 1968-1986; sprawozdanie z wykonania planu 5-cio letniego za lata 1961-1965; roczne analizy techniczno-ekonomiczne 1956, 1959-1961, 1963-1965, 1967-1980, 1994-1995; informacje i oceny możliwości produkcji kontenerów 1971-1978, 1987; analizy i sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń 1974-1975, 1978, 1980; informacje z wykonania zadań gospodarczych 1974, 1978-1979, 1987-1989, 1992-1994; inne sprawozdania opisowe i analizy dot. działalności Fabryki 1959-1994; sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji 1956-1957, 1963-1969, 1976, 1979, 1981, 1989, z jakości produkcji 1973-1985, ze sprzedaży 1972-1979, z zatrudnienia i funduszu płac 1954-1955, 1957, 1963-1965, 1980, 1985, 1988, 1992-1994, 1996, z realizacji inwestycji 1961, o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 1991, 1993-1995, dot. ochrony środowiska 1976, 1978-1979, 1983-1986, inne sprawozdania statystyczne 1963-1993. 4. Dział Rachunkowości 1953-1995; sygn. 395-435; 41 j.a. - plany finansowe 1975-1981; bilanse przedsiębiorstwa 1953-1969, 1971-1980, 1989-1995. 5. Inspektor ds. BHP 1973-1988; sygn. 436-448; 13 j.a. - analizy stanu bhp 1973-1974, 1976-1982, 1986-1988, analizy absencji chorobowej 1973-1974, 1976, 1976, 1978, 1980; sprawozdania zwypadków przy pracy 1971-1975; wypadek śmiertelny 1982. 6. Stanowisko ds. Postępu Technicznego i Wynalazczości 1971-1993; sygn. 449-509; 61 j.a- projekty racjonalizatorskie 7. Samorząd Pracowniczy 1957-1998; sygn. 510-579; 70 j.a. - protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego 1958, 1966-1980; statuty i regulaminy samorządu załogi 1978, 19821988-1990; protokoły posiedzeń Rady Zakładowej 1957-1958, 1971-1975; sprawozdania z działalności Rady Zakłądowej 1969-1976; protokoły posiedzeń Rady Robotniczej 1969-1975; sprawozdania z działalności Rady Robotniczej 1966-1973; protokoły posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej 1988-1998; realizacja wniosków i postulatów pracowników 1980; protokoły i uchwały Ogólnych Zebrań Pracowników Fabryki 1990-1996. 8. AKCESJA nr 2781/2010; 1989-1997; 6 j.a. - materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność 80" w FK Unikon (1992-1996), udział Fabryki w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Szczecinie (1989-1997), w Szczecińskim Związku Pracodawców (1992-1996) (w tym m.in. deklaracje członkowskie), udział Fabryki w spółce "Tasco" Sp. z o.o.(1989-1997), analiza stanu prawnego majątku FK "Unikon" z 1995 r. oraz kwestionariusz kandydatka do prywatyzacji z 1995 r. 9. Akta osobowe - 1951-1959; 695 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1280
65/767/0 Pomorski Sejmik Powiatowy 1927-1933 0 rozwiń
Archiwalia zawierają materiały o posiedzeniach sejmiku powiatów w Prusach i na Pomorzu, zarządów krajowego i prowincjonalnego związku komunalnego, projekty, opinie i oceny przepisów dotyczących administracji i spraw komunalnych, druki przepisów, broszury informacyjne i opracowania, akta dotyczące pożyczek i finansów władz komunalnych, rozwiązania sejmiku powiatów przez władze nazistowskie Niemiec w 1933 roku, z lat 1927-1933, 15 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
65/768/0 vacat - Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie - materiały kartograficzne włączono do zespołu nr 65/46 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/769/0 Związki branżowe i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Dyrekcji Okręgowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinie 1968-1981 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 796/1987; 1968-1981; 21 j.a. 1. Związek branżowy 1968-1981 - deklaracje członkowskie, protokoły posiedzeń Związku Zawodowego Transportu Drogowego (1976-1981), korespondencja dotycząca działalności związku (1968-1980), sprawozdania finansowe (za lata 1972-1980), preliminarze budżetowe (na lata 1975-1980). 2. NSZZ "Solidarność" - protokoły posiedzeń i działalność Komisji Międzyzakładowej, protokoły posiedzeń i działalność Komisji Zakładowej, materiały Walnego Zebrania Mandatariuszy Regionalnej Sekcji Transportu Samochodowego przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" - 6.XI.1981 r., deklaracje członkowskie, zebrania wyborcze, materiały dotyczące dyrektora przedsiębiorstwa mgr Józefa Andrucha, wnioski i postulaty, ogłoszenia, informacje, materiały propagandowe, legitymacje członkowskie i pieczęcie Związku Liczba jednostek w zespole: 21
65/770/0 Szczecińskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie 1951-1972 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 798/1987; 1951-1972; 37 j.a. - protokół przejęcia SBPBP przez Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego (1952); plany techniczno-ekonomiczne (1951-1952, 1962-1970); bilanse (1951, 1954-1970); inwentaryzacja powszechna (1960-1962); analizy działalności (1969, 1971). Liczba jednostek w zespole: 37
65/771/0 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 1947-1999 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa 87 j.a. I. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej "Trasoprojekt" w Szczecinie 1966-1972; 35 j.a. 1. Rada Techniczna 1971-1972; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. 2. Organizacja Biura 1967-1972; 4 j.a. - zarządzenia wewnętrzne. 3. Budżet i analiza wykonania budżetu 1966-1973; 12 j.a. 4. Plany i sprawozdania gospodarcze 1969-1972; 3 j.a. - plan wieloletni na lata 1971-1975, roczny plan techniczno-ekonomiczny na 1972 r., sprawozdania z działalności za 1972 r. 5. Statystyka 1967-1972; 11 j.a. - sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Biura. 6. Skargi i wnioski 1967-1969; 1 j.a. 7. Protokoły kontroli Biura 1969-1972; 1 j.a. 8. Kadry 1969; 1 j.a. - plan zatrudnienia na lata 1968-1975. 9. Rada Zakładowa 1967-1970; 1 j.a. II. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 1973-1992; 52 j.a. 11. Rada Techniczna 1973-1979; 6 j.a. - protokoły posiedzeń. 11. Organizacja 1973-1992; 9 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje obowiązujące w Biurze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, opracowanie jubileuszowe z okazji 15-lecia działalności Biura. 12. Plany techniczno-ekonomiczne 1973-1983; 9 j.a. 13. Sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1990; 22 j.a. 14. Statystyka 1974-1982; 3 j.a. - sprawozdania ze stanu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1974-1976), stanu kadr (1974-1976), wynalazczości pracowniczej (1976-1979), z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac (1979-1981). 15. Kontrole 1978-1989; 1 j.a. 16. Kadry 1988; 1 j.a. - informacje dotyczące wynagrodzeń w Biurze. 17. Samorząd Robotniczy 1979-1980; 1 j.a. Dokumentacja techniczna 1642 j.a. I. Programowanie 1956-1966; 423 j.a. 1. Koncepcje programowe 1958-1992 2. Założenia techniczno-ekonomiczne i ustalenia realizacyjne 1956-1994, 3. Programy techniczno-ekonomiczne 1973-1988, 4. Opracowania studialne 1956-1996. II. Dokumentacja naukowo-badawcza 1958-1994; 113 j.a. 5. Prace naukowo-techniczne 1958-1990 -są to studia historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miast województwa. 6. Studia ogólne 1963-1986 - są to analizy możliwości rozwojowych poszczególnych miast, monografie miast i wsi. 7. Studia szczegółowe o profilu technicznym 1973-1994 - studium dotyczące lotnisk na terenie województwa zawierające dane techniczne lotnisk, analizę kosztów transportu lotniczego. 8. Studia szczegółowe o profilu ekonomicznym 1960-1970. 9. Analizy, oceny i informacje - oceny warunków klomatycznych, fizjograficznych, szaty roslinnej, siedliska leśne, karty informacyjne miast. III. Projektowanie 1956-1992; 129 j.a. 10. Wytyczne techniczne projektowania i wykonawstwa - opisy, projekty i wytyczne do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one m.in. budowy kanału żeglugowego i przystani śródlądowej, kompleksowe opracowanie dotyczące modernizacji portu lotniczego w Goleniowie. 11. Techniczne Biuletyny Informacyjne 1975-1992 - opracowania pomocnicze wykorzystywane przy wszelkich pracacah planistycznych. 12. Aktualizacje planów zagospodarowania przestrzennego 1975-1992. IV. Planowanie przestrzenne 1947-1996; 449 j.a. - dotyczy miast i wsi woj. szczecińskiego. Są tu także plany dotyczące rozwoju poszczególnych dziedzin życia gospodarczego (telekomunikacja, komunikacja itd.). Dokumentacja ta zachowana jest w postaci opisów technicznych oraz części kartograficznej. 13. Plany perspektywiczne 1959-1975 14. Plany porządkowania miast 1959-1978 15. Plany ogólne 1958-1993 16. Plany uproszczone 1959-1974 17. Plany etapowe 1960-1984 18. Plany regionalne 1959-1993 19. Plany miejscowe 1962-1983 20. Plany kierunkowe 1960-1961 - mapy dla miast Płoty, Wolin i Dziwnówek. 21. Plany orientacyjne i sytuacyjne 1947-1974 - plan zniszczen m. Szczecina z 1947 r., mapa administracyjna Lasów Państwowych z 1948 r., mapy wód gruntowych, mapy połączeń pocztowych, mapa transportu morskiego z 1974 r. 22. Dokumentacja formalno-prawna 1974-1994. V. Inwentaryzacja 1956-1992; 185 j.a. 23. Inwentaryzacja ogólna 1958-1992 24. Inwentaryzacja urbanistyczna 1973-1990 25. Inwentaryzacja szczegółowa 1956-1986 - dotyczy stanu gazyfikacji, sieci wodno-kanalizacyjnej, układy hydrograficznego itp. 26. Inwentaryzacja wielobranżowa 1975-1989 - dotyczy okreslonych branż. 27. Inwentaryzacja programowo-przestrzenna 1975-1978 - dla miast Gryfino, Trzcińsko Zdrój, Banie, Witkowo. VI. Inna dokumentacja przedprojektowa 1949-1996; 193 j.a. 28. Ekspertyzy techniczne, ekonomiczne, wodne, geodezyjne 1956-1991. 29. Operaty geodezyjne 1970-1987. 30. Bilanse wodne 1957-1977. 31. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i fizjograficzno-kartograficzna 1949-1996. 32. Zdjęcia fotograficzne - zbiór zdjęć lotniczych wykonanych w 1977 r. na obszarze Międzyodrza: jezioro Dąbie, Lotnisko, Port Centralny, Podjuchy, Zdroje. VII. Dokumentacja projektów budowlano-konstrukcyjnych 1971-1982; 15 j.a. 33. Koncepcje programowe i program prac porządkowych - dotyczy rejonu Jeziora Szmaragdowego w Szczecinie. 34. Projekty urbanistyczno-architektoniczne - mała architektura parku Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim. 35. Prace konkursowe - dotyczą one głównie m. Szczecina. Jest tu także projekt przeprawy tunelowej przez rzekę Świnę w Świnoujściu. VIII. Opracowania architektoniczno-budowlane 1972-1988; 41 j.a. 36. Opracowania technologiczno-mechaniczne 1976-1988 - m.in. nagłośnienie stadionu w Dębnie Lub., linia radiowa Szczecin-Świnoujście, Szczecin-Myślibórz-Świnoujście. 37. Opracowania elektro-energetyczne 1972-1977. 38. Opracowania sanitarne 1977-1979. 39. Opracowania drogowo-mostowe. IX. Dokumentacja konstrukcyjna 1966-1999; 73 j.a. 40. Kompleksowe opracowania z zakresu uzbrojenia terenu - dotyczą miast Szczecin, Stargard Szczeciński, Police, Międzyzdroje gminy Resko. 41. Opracowania komunikacyjne - studium komunikacyjne dla m. Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, układ kolejowy w Świnoujściu, projekt trakcji trolejbusowej na obszarze wysp Wolin-Uznam, Międzyzdroje-Świnoujście, Ahlbeck-Heringsdoff-Bansin. 42. Opracowania dotyczące ropociągów na terenie województwa. X. Księgi ewidencyjne 1960-1999; 21 j.a. - przeznaczone one były do rejestracji opracowań urbanistyczno-graficznych, map topograficznych oraz drukowanych, wtórników mapowych. XI. Mapy i plany 1945-1996; 201 j.i. 43. Mapy przyrodnicze 1947-1955; 7 j.i. - są to mapy rozmieszczenia złóź surowców oraz mapy geomorfologiczne. 44. Mapy społeczno-gospodarcze 1945-1996; 120 j.i. - są to mapy administracyjne, osadnictwa, rolnictwa, glebowo-rolnicze, mapy przemyłu, usług, kominikacyjne oraz demograficzne i zatrudnienia. 45. Mapy inżynieryjno-gospodarcze 1946-1958; 39 j.i. - są to mapy sieci elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ewidencji gruntów, wodno-melioracyjne oraz mapy lasów, parków i zieleni. 46. Zbiorcze kompleksowe opracowania planistyczne 1946-1990; 34 j.i. Liczba jednostek w zespole: 1930
65/772/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie 1946-1990 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 811/1987; 1946-1972; sygn. 1-13; 13 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1946-1971), protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego (1961-1963), budżety i sprawozdania finansowe (1959-1967, 1969-1972), sprawozdania statystyczne z działalności szkoły (1950-1964, 1970). 2. AKCESJA nr 1756/2002; 1954-1977; sygn. 14-23; 10 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1968-1972), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1954-1959, 1961-1962, 1965-1969, 1972-1977), protokoły posiedzeń klasyfikacyjnych (1969, 1974-1977), projekt organizacji roku szkolnego na rok 1965/66 i 1967/68, plan dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 1975/76, plany jednostkowe dochodów i wydatków (na lata 1974-1975), sprawozdania statystyczne z działalności szkoły (za lata 1965-1967, 1974-1975). 3. AKCESJA nr 3094/2012; 1955-1986; 13 j.a. - księgi protokołów Rady pedagogicznej (1978-1985), księgi posiedzeń Rady Klasyfikacyjnej (1978-1981), plan dydaktyczno-wychowawczy na rok szk. 1980/81, plany dochodów i wydatków na lata 1976, 1978-1984, bilanse i sprawozdania finansowe za lata 1975-1984, materiały dotyczące współpracy Szkoły z Klubem Sportowym Łącznościowiec (1978-1982), materiały z kontroli Szkoły (1975-1979), dokumentacja techniczna iinwenatyzacja budowlana budynku Szkoły (1955-1986). 4. AKCESJA nr 3489/2014; 1945-1990; 4 j.a. - kroniki życia szkoły. 5. AKCESJA nr 3549/2014; 1948-1960; 62 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r. Liczba jednostek w zespole: 102
65/773/0 Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" w Szczecinie 1945-1996 [1997] 0 rozwiń
I AKCESJA OPRACOWANA W 2000 r. 1. Dział Ekonomiczno-Organizacyjny 1945-1996; sygn. 1-545; 545 j.a. – organizacja przedsiębiorstwa (1946-1996); kroniki i monografie przedsiębiorstwa; akty normatywne (1948-1996); regulaminy i instrukcje; protokoły narad (1962-1964, 1972-1984); protokoły posiedzeń Komisji Wynalazczości (1971-1973), Komisji Oceny Jakości Produkcji (1972-1974), Komisji ds zatrudnienia i struktury organizacyjnej (1982); perspektywiczne plany i programy rozwoju przedsiębiorstwa; plany wieloletnie; roczne plany techniczno-ekonomiczne (1949-1996); analizy ekonomiczne (1955-1996); sprawozdania z produkcji, sprzedaży, zatrudnienia, z cen (1987-1995), z transportu (1958-1964), wykorzystania maszyn ładunkowych (1978-1981), postępu technicznego (1974, 1977, 1978), obrotu węglem i koksem (1961-1972, 1982, 1984). 2. Dział Spraw Pracowniczych 1973-1989; sygn. 546-553; 8 j.a. – zakładowy system wynagradzania pracowników (1984) z późniejszymi zmianami; analizy działalności socjalno-bytowej (1973-1985); analiza skarg i wniosków (1987). 3. Stanowisko pracy ds kontroli wewnętrznej 1947-1995; sygn. 554-611; 58 j.a. – protokoły kontroli. 4. Dział Księgowości Głównego Księgowego 1945-1996; sygn. 612-718; 107 j.a. – plany finansowe (1955, 1964, 1966-1986), kosztów (1961, 1966-1981); bilanse (1945, 1947, 1949-1978, 1985-1992, 1995-1996); decyzje cenowe (1963-1970, 1983-1996); protokoły inwentaryzacji powszechnej (1960-1961). 5. Dział Głównego Technologa 1966-1970; sygn. 719-743; 25 j.a. – świadectwa ochronne wyrobów (1966), instrukcje technologiczne (1957-1970); racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1949-1970). 6. Dział Głównego Specjalisty ds mechanicznych, energetycznych i inwestycyjnych 1971-1988; sygn. 744-747; 4 j.a. – sprawozdania z realizacji inwestycji (1971, 1975-1976, 1980-1988). 7. Stanowisko pracy ds BHP 1974-1989; sygn. 748-755; 8 j.a. – analizy i sprawozdania ze stanu bhp (1974-1981); sprawozdania z wypadków przy pracy (1968-1975, 1980-1989). 8. Dział Kontroli Jakości 1958-1992; sygn. 756-788; sygn. 33 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Normalizacyjnej (1990-1992); plan poprawy jakości produkcji (1971-1975); normy zakładowe (1958-1985). 9. Samorząd Pracowniczy 1945-1996; sygn. 789-855; 67 j.a. – protokoły posiedzeń, uchwały i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1945-1974, 1985), Rady Pracowniczej (1957-1970, 1982-1996); protokoły zebrań Delegatów Samorządu Załogi (1988-1995); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1971-1981); statuty samorządu (1982, 1993); protokół objęcia w zarząd majątku związkowego (14.XII.1981 r. – po wprowadzeniu stanu wojennego). II. AKCESJA OPRACOWANA W 2008 r. 1. Dział Ekonomiczno–Organizacyjny 1952 – 1996; 67 j.a. - paszport Fabryki Czekolady „Gryf” z 1952 r., akta prawne dotyczące budynku położonego w Szczecinie przy ul. Władysława IV z 1958 r. (będącego siedzibą przedsiębiorstwa), materiały dotyczące przejęcia nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Dubois 21 i w Pyrzycach z 1971 r. , regulamin organizacyjny z 1990 r. wraz z uzupełnieniami z 1992 r., zarządzenia wewnętrzne z lat 1983–1992, instrukcje i regulaminy z lat 1977-1996, plany postępu technicznego na lata 1968–1979 oraz plany inwestycyjne na lata 1995–1998, analizy działalności gospodarczej za lata 1977 i 1978, analiza ekonomiczno-finansowa za 1988, sprawozdania z działalności za lata 1990–1992, zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa za lata 1976–1980, zużycie surowców, półproduktów i opakowań za lata 1993–1996, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia i funduszu płac za lata 1986–1996 oraz analizy stanu bhp za 1990 r. 2. Dział Spraw Pracowniczych 1990 – 1996 [1997]; 3 j.a. - zakładowy system wynagradzania pracowników z 1990 r. wraz z protokołami dodatkowymi do porozumienia płacowego z 1994 r., zakładowy układ zbiorowy pracy z 1995 r. wraz z protokołami dodatkowymi z lat 1995–1997. 3. Stanowisko pracy ds kontroli wewnętrznej 1992 – 1995; 2 j.a. - protokoły kontroli przedsiębiorstwa. 4. Dział Księgowości – Główny Księgowy 1972 – 1996; 28 j.a. - sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa z lat 1971–1992, analizy finansowe za lata 1990–1991, 1994–1996, jest diagnoza przedsiębiorstwa (rozszerzony bilans) za 1995 r. oraz załączniki do diagnozy za lata 1989–1995, sprawozdania statystyczne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za lata 1990–14.03.1996 r. 5. Dział Głównego Technologa 1962 – 1980; 5 j.a. - sprawozdania z wynalazczości pracowniczej z lat 1969–1979, protokoły narad dotyczące oceny tematyki wynalazczej z lat 1974–1975 i 1977, protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Klubu Techniki i Racjonalizacji działającego na terenie przedsiębiorstwa. 6. Dział Głównego Specjalisty ds mechanicznych, energetycznych i inwestycyjnych 1969 – 1981; 14 j.a. - protokoły narad inwestycyjnych z lat 1969–1972, sprawozdania z działalności inwestycyjnej za lata 1972–1975, 1977–1979 oraz sprawozdania z realizacji postępu technicznego za lata 1977–1980. 7. Dział Kontroli Jakości 1977–1990; 1 j.a. - normy zakładowe na wyroby produkowane w przedsiębiorstwie. 8. Rada Pracownicza, Rada Zakładowa, Samorząd Robotniczy 1992–1996; 2 j.a. - uchwały Rady Pracowniczej Liczba jednostek w zespole: 1052
65/774/0 NSZZ "Solidarność" Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście [1961] 1980-1981 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 819/1988; [1961] 1980-1981; 92 j.a. - sprawozdania finansowe Rady Zakładowej (za lata 1980), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium Rady Zakładowej i rad oddziałowych (1963-1981), konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej (1973-1980), uchwały Rady Zakładowej (1974-1978), zbiorowy układ pracy (1971-1973), budżety Rady Zakładowej (1972-1980), analizy ekonomiczne Zarządu Portu S-Ś (za lata 1977-1979), sprawozdania finansowe Rady Zakładowej (za lata 1961-1978), Konferencje Samorządu Robotniczego (1977-1981), komunikaty, zarządzenia oraz czasopisma Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców (1971-1981), czasopisma, druki, ulotki i biuletyny NSZZ Solidarność (1980-1981), biuletyny informacyjne Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego (1980-1981), komunikaty NSZZ Solidarność (1980-1981), sprawozdanie finansowe NSZZ Solidarność (1981), protokoły posiedzeń i narad NSZZ Solidarność (1981), korespondencja NSZZ Solidarność (1980-1981), postulaty pracowników Zarządu Portu (1980-1981), Karta Portowca (1980-1981). Liczba jednostek w zespole: 92
Wyświetlanie 761 do 780 z 1 758 wpisów.