Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/61/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Marianowie 1653-1890 0 rozwiń
Sprawy domeny 1653-1890; sygn. 1-561; 561 j.a. - według nazw miejscowości, sprawy komunalne domeny, regulacje czynszów, danin i innych opłat, utrzymanie rowów melioracyjnych, określanie granic, sprzedaż zagród, budowa, remonty domów, młynów, wyceny majątków, nadzór policyjny, opieka społeczna, urzędy sołtysów we wsiach domeny, akta gospodarstw chłopskich, zagrodniczych i chałupniczych, inwentarze zagród. Liczba jednostek w zespole: 561
65/62/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Reczu 1740-1875 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1845-1875; sygn. 1-3; 3 j.a. - czynności urzędu, tworzenie gmin wiejskich, registratura zarządu. 2. Dzierżawy 1758-1869; sygn. 4-7; 4 j.a. - umowy dzierżawy generalnej, sprzedaż ziemi i lasów, dzierżawy rybołówstwa. 3. Udzielanie koncesji na karczmy 1831–1873; sygn. 8-9; 2 j.a. 4. Młyny 1807-1812; sygn. 10-17; 8 j.a. - przymus młynarski, młyn domeny w Reczu, jego dochody i wydatki, rachunki. 5. Finanse, rachunki 1806–1808; sygn. 18-19; 2 j.a. 6. Kościół 1865-1868; sygn. 20; 1 j.a. - nabożeństwa anabaptystów. 7. Spory i powinności 1740-1875; sygn. 21-37; 17 j.a. - rejestry gospodarcze, nabycie prawa własności, rozwiązanie i zniesienie służb i danin, spory o granice, o wypas owiec, przywileje na drewno budowlane i opałowe, założenie cmentarza w Żeliszewie (Zägensdorf), majątek i budżet tamtejszego kościoła, naprawa miejscowej zakrystii i szkoły. Liczba jednostek w zespole: 37
65/63/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Słupsku 1792-1905 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1792-1866; sygn. 1-19 (sygn. 1a); 20 j.a. - sprawozdania statystyczne, sprawy komunalne zarządu, budżet, brakowanie akt, wydzielanie i sprzedaż parcel, m.in. ogrodów, przywilej leśny, opłaty za drewno, rachunki zarządu domeny. 2. Mosty i drogi 1832-1865; sygn. 20-22; 3 j.a. - naprawa i konserwacja dróg, grobli oraz mostów. 3. Varia 1802-1905; sygn. 23-85; 63 j.a. - według nazw miejscowości, taksacja gospodarstw, podział wspólnot wiejskich, separacje gruntów, regulacja spraw komunalnych, odbudowa spalonych gospodarstw i zabudowań folwarcznych, czyszczenie rowów melioracyjnych, remonty mostów, sprawy procesowe, sprzedaż parcel i gospodarstw, przywileje leśne, ustalanie granicy między Słupskiem a wsią Włynkowo (Flinkow). Liczba jednostek w zespole: 86
65/64/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Smołdzinie 1781-1854 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1781-1848; sygn. 1-5; 5 j.a. - organizacja zarządu, określenie granic domeny, przywilej rybołówczy na jeziorze łebskim, budowa mostu w Łupawie (Lupow). 2. Varia 1637-1720, 1828-1852; sygn. 6-20; 15 j.a. -według nazw miejscowości, podział wspólnot wiejskich, regulacja stosunków własnościowych, zabudowania gospodarcze, konserwacja kanałów, zbiór trzciny. Liczba jednostek w zespole: 20
65/65/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Stepnicy 1705-1898 0 rozwiń
Pozyskiwanie drewna budowlanego, rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim (Stettiner Haff)i akwenach przyległych, zakazy połowów ryb, w tym węgorzy, spory o rybołówstwo, dostawy ryb, dzierżawa prawa do połowów, opłaty za nie, kłusownictwo, rybołówstwo tukowe, podatki i opłaty za rybołówstwo, zbiory trzciny, zniesienie danin i obciążeń gruntowych, parcelacja gospodarstw, regulacja stosunków własnościowych, utworzenie cmentarza żydowskiego w Stepnicy, rewizja ordynacji zalewowej (Haffordnung), rybołówstwo zimowe, statystyka, utrzymanie kanału żeglugowego w Stepnicy i nadzór policyjny nad nim, opłaty na rzecz parafii w Koniewie (Kunow). Liczba jednostek w zespole: 81
65/66/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Szadzku 1732-1919 0 rozwiń
Sąd i urząd sołtysa w Grabnicy (Gräpnitzfelde), kontrakty osadnicze, wykazy kolonistów, parcelacja gruntów, sprawy gospodarstw chłopskich i chałupniczych, konserwacja mostów i rowów melioracyjnych, sprzedaż ziemi. Liczba jednostek w zespole: 19
65/67/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Szczecinie 1640-1916 0 rozwiń
1. Administracja ogólna i finanse 1640-1784; sygn. 1-7; 7 j.a. - matrykuły domen w Jasienicy (Jasenitz), Szczecinie, Torgelow i Wolinie (Wollin), wydatki i dochody zarządu domeny, podatek pogłówny, chałupnicy, akta dotyczące poszczególnych wsi. 2. Kościół i szkolnictwo 1732-1740, 1833; sygn. 8-10; 3 j.a. - budowa i naprawa szkół i kościołów, zarządzenia, dochody okazjonalne Fundacji Mariackiej w Szczecinie. 3. Myślistwo i rybołówstwo 1716-1916; sygn. 11-32; 22 j.a. - broń myśliwska, sprawy rybołówstwa i dochody z niego, dzierżawy połowów przez tukerów, kłusownictwo, zbieranie sitowia z jeziora Dąbie (Dammsee), sprawy spore związane z rybołówstwem. 4. Budownictwo 1703-1810, 1850-1915; sygn. 33-34; 2 j.a. - młyny w Dąbiu (Altdamm) i Goleniowie (Gollnow), fundusz budowlany zarządów w Jasienicy i Szczecinie. 5. Varia 1716-1872; sygn. 35-168 (sygn. 51a); 135 j.a. - według nazw miejscowości, rganizacja sądów wiejskich, wprowadzenie regulaminu o zniesieniu obciążeń realnych, budowa, naprawa i utrzymanie budynków, kościołów i szkół, separacja własności kościelnej, dzwony w Bismark, Bobolinie (Boblin) i Pilchowie (Polchow) oraz dzwon i zegar w Dołujach (Neuenkirchen), urząd sołtysa, dzierżawa folwarków, gospodarstw, ziemi kościelnej, spory o ziemię, zabezpieczenie wdów po pastorach, rybołówstwo w Nowym Warpnie (Neuwarp), pobór kontrybucji, podział wspólnot wiejskich i domenalnych, pożar kościoła w Podjuchach (Podejuch) i jego odbudowa, przywileje połowowe Polic (Pölitz) i Mścięcina (Messenthin), listy zastawne na ziemię kościelną, ordynacja leśna, drewno budowlane, rachunki za drewno i paszę. 6. Urząd Domenalno-Rentowy w Jasienicy (Jasenitz) 1773-1873; 10 j.a. - urzędy sołtysów, koszty ich utrzymania, gminy wiejskie, powoływanie urzędników, sądy wiejskie, instrukcja o poborze podatków, budowa organów w kościele w Glinkach (Stolzenhagen). Liczba jednostek w zespole: 179
65/68/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Szczecinku 1647-1874 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1702-1863; sygn. 1-5; 5 j.a. - recesy separacyjne, wykazy sprzedanej ziemi. 2. Komunikacja 1825-1870; sygn. 6-11; 6 j.a. - sprzedaż ziemi, budowa, utrzymanie i naprawa mostów, grobli, dróg, obsadzanie tych ostatnich drzewami, czyszczenie rowów melioracyjnych, młyny, inwentarz zabudowań cegielni poklasztornej. 3. Finanse 1840-1873; sygn. 12-14; 3 j.a. - bezprawny wypas bydła w lasach królewskich, zapłata i odprowadzanie opłat za zniesienie obciążeń realnych, podatki gruntowe. 4. Budownictwo i sprawy komunalne 1824-1873; sygn. 15-22; 8 j.a. - posługi dworskie i budowlane, przysięgi urzędników, wykroczenia, dzierżawy dziedziczne kolonistów w Chmielewo (Augenweide) i ich skargi, księga gruntowa z Parnicy (Bahrenberg), naprawa dróg i mostów w domenie bobolickiej. 5. Własność 1710-1875; sygn. 23-95; 73 j.a. - księgi gruntowe, sprzedaż folwarków, parcel, dzierżawa i sprzedaż jezior, rybołówstwo, dzierżawy dziedziczne, nadania własności, administracja policyjna, utrzymanie kanałów, rzek, melioracje łąk, reces w sprawie praw do lasów, budowa mostów, dzierżawa ziemi kościelnej, dokumenty Okonka (Ratzebuhr), podział wspólnot wiejskich, zniesienie renty. Liczba jednostek w zespole: 95
65/69/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Świdwinie 1802-1878 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1826-1878; sygn. 1-4; 4 j.a. - instrukcje służbowe, tok i podział czynności urzędowych, konflikty kompetencyjne, potrzeby biurowe, inwentarze. 2. Finanse 1811-1865; sygn. 5-22; 18 j.a. - sprawozdania statystyczne, folwarki domeny, ubezpieczenie przeciw pożarowe zamku w Świdwinie, przepisy o egzekucji opłat, budżety i rachunki domeny. 3. Leśnictwo 1827, 1872; sygn. 23-25; 3 j.a. - redakcja umów o sprzedaży lasów, sprawy budowlane administracji leśnej. 4. Budownictwo 1822-1824, 1868; sygn. 26-28; 3 j.a. - koszta utrzymania mieszkań służbowych, budowa więzienia i mieszkań służbowych, oczyszczanie rzeki Regi (Rega). 5. Varia 1802-1872; sygn. 29-78; 50 j.a. - według nazw miejscowości, dzierżawy gospodarstw, sprawy komunalne gmin wiejskich, podział wspólnot, młyny, szacowanie i rejestry bonitacyjne gleby, sprzedaż ziemi, lasów, folwarków, gospodarstw, przywileje wypasu, budowa i utrzymanie mostów, księga gruntowa, sprawozdania o dochodach komandorii zakonnej w Świdwinie, rejestry własności komandorii, recesy o zniesieniu powinności. Liczba jednostek w zespole: 78
65/70/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Wolinie 1720-1912 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1825-1905; sygn. 1-11; 11 j.a. - zarządzenia, przepisy o toku czynności urzędowych, organizacja registratury, hipoteka, grodzenie pól i łąk, przepisy i zarządzenia komunalne, ordynacje powiatowe i gminne, porto za przesyłki urzędowe. 2. Finanse 1832-1910; sygn. 12-18; 7 j.a. - zwolnienia z podatku gruntowego, sprawy kasowe, rachunki, budżety domeny. 3. Varia 1720-1912; sygn. 19-163; 145 j.a. - według nazw miejscowości, sprzedaż drewna, ziemi, pożar i odbudowa cegielni w Kodrąbie (Kodram), pobór danin na rzecz różnych parafii, pomoc dla parafii w Koniewie (Kunow), sprawy poszczególnych gospodarstw, prawo własności do dębów w Warnowie (Warnow), zatrudnianie służby w kościele św. Mikołaja w Wolinie, rybołówstwo na zalewie kamieńskim, szczecińskim, Dziwnie i innych przyległych zbiornikach, dochody z połowów, spory o rybołówstwo, gildia tukerów w Wolinie, skargi, budowa nowych łodzi rybackich (tuk), sprawy procesowe (głownie o rybołówstwo), m.in. z gildiami tukerów ze Szczecina (Stettin) i Nowego Warpna (Neuwarp), zarybianie jezior, obsada gospodarstw chłopskich, zbieranie trzciny i sitowia, zniesienie powinności dworskich, wykazy lasów. Liczba jednostek w zespole: 163
65/71/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Białym Zdroju 1677-1856 0 rozwiń
Akta dotyczą administracji domeną w Białym Zdroju, spraw komunalnych, dzierżaw oraz młynów we miejscowościach Biały Zdrój, Stara Korytnica, Cybowo, Łowicz Wałecki, Kalisz Pomorski, a także Dębisko, z lat 1617–1856, 12 j.a. Liczba jednostek w zespole: 12
65/72/0 Francuskie Władze Okupacyjne w Szczecinie 1798-1842 0 rozwiń
1. Oblężenia 1813-1814; sygn. 1; 1 j.a. - roszczenia wdowy Borchard z Koszalina (Köslin) i jej syna z tytułu dostaw flauszu dla korpusu oblegającego twierdzę Kołobrzeg (Kolberg). 2. Zaopatrzenie wojsk 1806-1817; sygn. 2-12; 11 j.a. - zaopatrzenie garnizonu szczecińskiego i różnych oddziałów armii francuskiej w żywność i furaż. 3. Inne świadczenia 1807-1828; sygn. 13-22; 10 j.a. - rekwizycje sukna, butów oraz koni. 4. Przemarsze i podwody 1807-1819; sygn. 23-48; 26 j.a. - przemarsz przez Pomorze korpusu marszałka Soulta, przemarsze wojsk fran-cuskich z Magdeburga i Hamburga do Szczecina (Stettin), zaopatrzenie, organizacja podwodów, transport wina i owoców, amunicji z Torgelow do Szczecina, wnioski magistratów o przełożenie lub likwidację miejsca etapowego, zakaz marszałka Davouta eksportu zboża z Księstwa Warszawskiego na Pomorze. 5. Utrzymanie korpusu oficerskiego 1808-1821; sygn. 49-54; 6 j.a. - świadczenia na rzecz generalicji, oficerów i komendantów wojennych Świnoujścia (Swinemünde) i Dobrej Nowogardzkiej (Daber), rachunki z tego tytułu od urzędów i osób prywatnych. 6. Nadzór policyjny 1806-1811; sygn. 55-60; 6 j.a. - powołanie żandarmerii pruskiej, ściganie przez Francuzów przestępców politycznych, ceny artykułów żywnościowych, jarmarki. 7. Obciążenia 1808-1824; sygn. 61-84; 24 j.a. - skargi z powodu ciężarów poniesionych niezgodnie z przepisami. 8. Długi prowincjonalne i komunalne 1806-1827; sygn. 85-87; 3 j.a. - przepisy odnośnie pokrycia świadczeń wojennych z funduszu prowincjonalnego, rozliczanie długów komunalnych, zwrot pożyczki zaciągniętej przez stany pomorskie. 9. Konwencje i traktaty pokojowe 1806-1808; sygn. 88-89; 2 j.a. - utrzymanie jeńców pruskich. 10. Sprawy likwidacyjne 1807-1823; sygn. 90-107; 18 j.a. - wykazy dostaw i świadczeń na rzecz armii francuskiej, reklamacje u władz francuskich z powodu dostaw zboża, raporty i rachunki miast: Darłowa (Rügenwalde), Miastka (Rummelsburg), Reska (Regenwalde), Sławna (Schlawe), Stargardu Szczecińskiego (Stargard i/P.). 11. Finanse i kasa 1807-1824; sygn. 108-183; 76 j.a. - rozliczenia z tytułu dochodów i wydatków kasy wojennej prowincji, udział niektó-rych powiatów, zarządów domen oraz miast w świadczeniach pieniężnych prowincji z tytułu nadzwyczajnego podatku na utrzymanie twierdzy w Szczecinie. 12. Rachunki 1798-1842; sygn. 184-206; 23 j.a. - dowody wydatków na terenie całej prowincji, rozchody i dochody pomorskiej kasy wojennej. 13. Różne 1806-1814; sygn. 207-227;21 j.a. - formalności związane z dostawami w naturze dla armii francuskiej, raporty o dostarczanym zbożu, o uiszczonych podatkach, dostawa owsa, kwaterunki, utrzymanie aresztantów w Bramie Berlińskiej w Szczecinie, wyburzenie budynków leżących na terenach fortecznych przed bramą Panieńską, flota szwedzka koło Jasienicy, przekazanie administracji magazynów przez urzędników francuskich urzędnikom pruskim. Liczba jednostek w zespole: 227
65/73/0 Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie [1632] 1808-1945 857156 rozwiń
W inwentarzu opracowanym w 1971 r. pominięte są sygnatury: 368, 1789, 2094 i 2692. Ponadto występują sygnatury oznaczone literami "a". 1. Administracja ogólna [1802] 1806-1934; sygn. 1-189; 189 j.a. - dwór królewski, podróże i śluby członków rodziny królewskiej, hołdy, wybory do sejmu i sejmików, kontakty z różnymi ministerstwami, polityka zagraniczna, kontakty z Francją, Szwecją, Anglią i Danią i Rosją, urzędy pracy, ubezpieczenia, bezrobotni, roboty publiczne, programy walki z bezrobociem w poszczególnych powiatach. 2. Samorząd i gospodarka komunalna [1793] 1806-1934; sygn. 190-1189 (brak poz. 368); 999 j.a. - samorząd prowincji, sejmy krajowe, wybory posłów, otwieranie i zamykanie sesji sejmów pomorskich, sejmy w innych prowincjach Rzeszy: Prusach Wschodnich, Prusach Zachodnich, Westfalii, Brandenburgii, Prowincji Poznańskiej, Hanowerze, Nadrenii, Hesji, Szlezwiku-Holsztynie, na Śląsku, sejmiki powiatowe według powiatów, organizacja urzędów prowincjonalnych, urzędnicy pomorscy wszystkich szczebli, wybory, uposażenia, obowiązki, koszty działalności, akta personalne, organizacja i działalność urzędów powiatowych i gminnych, sprawy komunalne, odznaczenia. 3. Jurysdykcja 1818-1932; sygn. 1190-1222; 33 j.a. - organizacja i działalność administracji sądowniczej, przepisy prawne, zarządzenia, sprawy procesowe. 4. Finanse [1780] 1806-1934; sygn. 1223-1594; 372 j.a. - urzędy skarbowe i ich personel, system monetarny, papiery wartościowe, kredyty i instytucje je udzielające, pożyczki, zadłużenia, dotacje, cła i podatki, kontrole graniczne, nowy system podatkowy, podatki gruntowe i budynkowe, od rzemiosła, wyrobów tytoniowych, konsumpcji, importu, komunalne, reformy podatkowe, banki i urzędnicy bankowi, banki rolne i miejskie, Bank Rycerski, kasy oszczędnościowe i ich obsada personalna, Prowincjonalna Kasa Samopomocy, rewizje i kontrole kas oszczędnościowych, organizacja i działalność powiatowych, gminnych i miejskich kas oszczędnościowych. 5. Budownictwo 1816-1934; sygn. 1595-1676; 82 j.a. - przepisy i zarządzenia, nadzór budowlany i jego urzędnicy, budowa szkół i domów dla nauczycieli w Szczecinie (Stettin) i Policach (Pölitz), portów w Kamieniu (Kammin i/P.), Jasmund, Łebie (Leba), Stepnicy (Stepenitz), Szczecinie i Świnoujściu (Swinemünde), kościołów, pomników, teatru w Szczecinie, odbudowa i konserwacja zamku szczecińskiego. 6. Rzemiosło i przemysł 1816-1934; sygn. 1677-1803 (brak poz. 1789); 126 j.a. - zarządzenia i przepisy, rzemieślnicy, nadzór nad rzemiosłem, sprawy cechów, czeladnicy, kredyty dla rzemiosła i przemysłu, fabryki na terenie prowincji, przemysł wydobywczy i hutniczy, pokłady węgla brunatnego i torfu, młyny, browary, gorzelnie, cukrownie, wyrób sukna, saliny, przemysł tytoniowy, wsparcie przemysłu okrętowego, ceny czarnorynkowe. 7. Handel 1816-1934; sygn. 1804-1929; 126 j.a. - towarzystwa ekonomiczne, giełda, żegluga rzeczna i morska, frachty, handel Szczecina, taryfy, koszty transportu, handel wewnętrzny: siemieniem lnianym, winem, drewnem, wełną, węglem, targi i jarmarki, restauracje, hotelarstwo, korporacje kupieckie, wymiana drogą morską, porty, cła sundzkie, opłaty portowe i ich regulacje, handel i żegluga do różnych krajów Europy i świata. 8. Komunikacja 1816-1939; sygn. 1930-2215 (brak poz. 2094); 285 j.a. - poczta, telegraf, budowa oraz remonty szos i dróg, finansowanie poszczególnych inwestycji, autostrada, budowa, eksploatacja i remonty linii kolejowych, koleje wąskotorowe, mosty i groble ich budowa i utrzymanie, promy, komunikacja samochodowa i lotnicza, poczta i jej organizacja, opłaty pocztowe, telegraf, budowa linii telegraficznych, Instytut Meteorologiczny. 9. Żegluga morska i przybrzeżna 1815-1934; sygn. 2216-2260; 45 j.a. - port w Kołobrzegu, droga wodna Szczecin–Świnoujście, urzędy morskie, ubezpieczenia żeglugowe, żegluga parowa, ubezpieczenia szyprów i sterników, latarnie morskie, oznakowanie nawigacyjne szlaków wodnych, parowe kompanie i towarzystwa żeglugowe, wypadki na morzu, ratownictwo morskie. 10. Medycyna , weterynaria, sprawy sanitarne 1816-1934; sygn. 2261-2641; 381 - zarządzenia i przepisy, służba zdrowia, lekarze, izby lekarskie, kolegium medyczne, położne, ich szkolenie i egzaminy, weterynarze, zrzeszenia weterynarzy, wypadki, ubezpieczenia chorobowe, pogotowie ratunkowe, opieka zdrowotna, szpitale, zakłady lecznicze, domy wypoczynkowe, kąpieliska, kultura fizyczna, sport, kluby sportowe, apteki, towarzystwa aptekarskie, założenie i działalność aptek w różnych miejscowościach pomorskich, choroby zakaźne i ich zwalczanie, epidemie, kwarantanny, choroby zwierząt, nadzór sanitarno–weterynaryjny. 11. Opieka społeczna, fundacje[1780] 1806-1937; sygn. 2642-2997 (brak poz. 2692); 355 j.a. - urzędy opieki społecznej w poszczególnych miejscowościach i ich działalność, opieka nad ubogimi, rodziną i młodzieżą, zapomogi, wsparcie dla wdów, sieroty, dary dla ubogich i kalek, sierocińce i zakłady wychowawcze w różnych miejscowościach, fundacje i legaty. 12. Prasa, wydawnictwa, archiwum, biblioteki, instytucje kulturalne [1769] 1806-1934; sygn. 2998-3223 (sygn. 3168a); 227 j.a. -dzienniki urzędowe, handel książką i prasą, tytuły prasowe, druki zakazane, podręczniki, księgi adresowe, instytucje kulturalne, kartografia, mapy hydrograficzne, dróg wodnych, powiatów i całej prowincji, archiwum szczecińskie, opracowanie dziejów Pomorza, teatry, kina, towarzystwa muzyczne, naukowe i kulturalne, ochrona zabytków w tym i przyrody, muzea. 13. Statystyka 1832-1931; sygn. 3224-3248; 25 j.a. - biuro statystyczne, spisy ludności, urzędy stanu cywilnego, statystyki: szkolna, rolnicza, ekonomiczna i ruchu na drogach wodnych, pomiary w terenie. 14. Ubezpieczenia [1782] 1806-1945; sygn. 3249-3530a (sygn. 3530a); 283 j.a. - chorobowe, wypadkowe i emerytalne, instytucje ubezpieczające, urzędnicy, kasy wdowie i sierot, kasy zapomogowe oraz pogrzebowe w różnych miejscowościach ich organizacja i działalność, statuty, ubezpieczenia od ognia, towarzystwa ubezpieczeniowe, szkody pożarowe, ubezpieczenia statków. 15. Policja i bezpieczeństwo 1812-1944; sygn. 3531-3786 (sygn. 3774a); 257 j.a. - przepisy i zarządzenia, urzędy i funkcjonariusze policji na terenie prowincji, szkoła policyjna w Trzebiatowie (Treptow a/R.) i jej finanse, nadzór nad obcokrajowcami, konsulaty w Szczecinie, wicekonsulaty w Stralsundzie, emigracja z Pomorza, przestępcy polityczni i kryminalni, nadzór nad różnymi organizacjami społecznymi i politycznymi, propaganda, cenzura, zakazane druki, kontrola widowisk, loterie, przepisy policyjne, dochodzenia, rozruchy i niepokoje, więzienia, domy poprawcze, obozy pracy. 16. Militaria [1788] 1806-1936; sygn. 3787-4018; 232 j.a. - urzędy i szkoły wojskowe, kwatery, place ćwiczeń, mobilizacje, aprowizacja armii, dostawy żywności i furażu dla wojsk napoleońskich, magazyny żywności, odszkodowania i długi wojenne oraz ich likwidacja, lazarety i szpitale, opieka nad rannymi, inwalidzi wojenni, opieka nad zdemobilizowanymi żołnierzami, Czerwony Krzyż i inne organizacje zajmujące się rannymi i okaleczonymi w wyniku wojny, jeńcy, zbiórki pieniężne na rzecz wojska, obchody rocznicowe i parady wojskowe według powiatów. 17. Szkolnictwo 1815-1944; sygn. 4019-4234; (sygn. 4046a, 4084a i 4084b) 219 j.a. - przepisy i rozporządzenia, administracja szkolna, komisje egzaminacyjne, sprawy finansowe, nadzór nad szkołami różnych typów, pomorskie kolegium szkolne, nauczyciele ich nominacje i uposażenie, gimnazja i progimnazja, zakłady kształcenia dla nauczycieli, kursy podnoszące kwalifikację, Fundacja Mariacka, szkoły zawodowe, szkolnictwo specjalne, stypendia, biblioteki szkolne i ludowe. 18. Religie i wyznania 1811-1941; sygn. 4235-4525a (sygn. 4525a); 292 j.a. - zarządzenia, spisy synodów, fundacje kościelne, nowa liturgia, seminaria, wizytacje, budowa i remonty kościołów, duchowni protestanccy i urzędnicy kościelni, parafie i duchowni katoliccy, majątek kościelny, podatki, kolekty, cmentarze, stowarzyszenia religijne, gminy żydowskie w poszczególnych miastach pomorskich. 19. Rolnictwo i własność ziemska [1773] 1806-1944; sygn. 4526-5120; 595 j.a. - przepisy i zarządzenia, instytucje nadrzędne, komisje generalne, urzędnicy, stosunki własnościowe, parcelacja, ustalanie granic, domeny, pomiary, tworzenie nowych osad, podatki, zadłużenia, oddłużanie, kredyty dla rolnictwa, towarzystwa kredytowe, dotacje dla poszczególnych majątków, nieurodzaje, klęski żywiołowe, ceny żywności, kultura rolna, wystawy rolnicze, szkoły i kursy dla rolników, choroby ziemniaków, sadzonki, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla koni, bydła i nierogacizny, towarzystwa rolnicze. 20. Melioracje i powodzie 1818-1942; sygn. 5121-5286 (sygn. 5161a); 167 j.a. - fundusz melioracyjny, kredyty, koszty prac melioracyjnych, melioracje poszczególnych majątków, zarząd nad gospodarką wodną, przepisy i zarządzenia, spółki wodne ich organizacja i działalność, regulacje rzek, fundusze przeznaczone na regulacje rzek, powodzie, szkody sztormowe. 21. Leśnictwo i łowiectwo 1813-1933; sygn. 5287-5314; 28 j.a. - przepisy i zarządzenia, administracja lasów, dostawy drewna, łowiectwo, terminy polowań, budowa leśniczówek, ochrona ptaków. 22. Rybołówstwo 1816-1935; sygn. 5315-5366; 52 j.a. - zarządzenia i przepisy, rybołówstwo na wodach śródlądowych i morskich, urzędnicy, porty i przystanie rybackie, połowy śledzi, zarybianie, rybacy i ich organizacje, kontrole. 23. Wydział Kultury Rolnej 1907-1945; sygn. 5367-6873 (sygn. 6241a); 1508 j.a. - administracja i jej kompetencje, kontakty z ministerstwami, spory kompetencyjne, urzędnicy, lokale na potrzeby urzędów, osadnictwo w różnych częściach i miejscowościach Pomorza, dzierżawy, plany nowych osiedli, program umacniania gospodarstw chłopskich, kupno i sprzedaż ziemi, dobra rentowe, granice i pomiary majątków, majątki żydowskie i ich wywłaszczenie, fundusze na rozwój rolnictwa, kasy oszczędnościowe, regulacje poszczególnych rzek, melioracje, powodzie, spółki wodne, kredyty na osadnictwo według powiatów, renta gruntowa, fundusze państwowe na podniesienie kultury rolnej, sprawy sporne pomiędzy rolnikami a urzędami, oddłużenie rolnictwa, akta personalne urzędników. 24. Varia 1806-1945; sygn. 6874-7281; 408 j.a. - zarządzenia i przepisy, sejmiki prowincjonalne, reglamentacja i dystrybucja żywności podczas I wojny światowej, szkolnictwo i biblioteki, internaty, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zapomogi, rachunki i sprawy kasowe, kasy pogrzebowe, urzędnicy urzędu nadprezydenta ich obowiązki i uposażenie, koszty działalności administracji, akta personalne urzędników, budowa i utrzymanie dróg, szpitale, administracja i posiadłości szpitalne, dochody szpitali i ich kontrola, kształcenie położnych, fundacje. Liczba jednostek w zespole: 7286
65/74/0 Kolegium Szkolne Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 1814-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1850-1945; sygn. 1-16; 16 j.a. - ustrój i organizacja urzędu, sprawy dyscyplinarne, stowarzyszenia nauczycielskie, I wojna światowa i jej następstwa, sprawozdania administracji. 2. Organizacja szkolnictwa 1882-1944; sygn. 17-51; 35 j.a. - seminaria nauczycielskie, szkoły przygotowawcze, konferencje dyrektorów i radców szkolnych, zamknięcia szkół na czas epidemii, akademie pedagogiczne. 3. Reforma szkolnictwa 1890-1938; sygn. 52-57; 6 j.a. - zreformowanie szkół dla dziewcząt, określenie obowiązków nauczycieli. 4. Programy nauczania i plany lekcji 1829-1943; sygn. 58-79; 22 j.a. - wprowadzenie nauki języka angielskiego, lekcje religii dla Żydów, nauka rysunku, śpiewu, muzyki, prac ręcznych, gimnastyki, formy pomocy dla młodzieży. 5. Podręczniki i materiały pomocnicze 1909-1928; sygn. 80-83; 4 j.a. - wytyczne dotyczące wprowadzenia podręczników do średnich szkół żeńskich. 6. Egzaminy 1901-1929; sygn. 84-89; 6 j.a. - egzaminy z języka łacińskiego oraz greki, egzaminy maturalne. 7. Nauczyciele 1842-1944; sygn. 90-133; 44 j.a. - zatrudnienie, wynagrodzenia, udział w kursach wakacyjnych i zagranicznych, udział nauczycieli w publicznych uroczystościach, egzaminy dla nauczycieli. 8. Redukcje personelu 1915-1943; sygn. 134-140; 7 j.a. - preliminarze budżetowe, zwolnienia personelu w szkołach średnich. 9. Personel Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego 1923-1941; sygn. 141-145; 5 j.a. - budżet, zwolnienia. 10. Administracja finansowa i gospodarcza szkół 1823-1944; sygn. 146-182; 37 j.a. - zadłużenia szkół, mieszkania służbowe dla nauczycieli, internaty, schroniska młodzieżowe, kasy zapomogowe, fundacje i stypendia, sprawozdania finansowe, radiofonizacja. 11. Statystyka 1875-1941; sygn. 183-188; 6 j.a. - spisy nauczycieli i szkół. 12. Budownictwo 1847–1937; sygn. 189-192; 4 j.a. - rozporządzenia dotyczące budowy szkół. 13. Związki polityczne i sportowe w szkołach 1913-1929; sygn. 193-197; 5 j.a. - udział uczniów w różnych stowarzyszeniach. 14. Uroczystości, obchodzenie świąt i rocznic 1931–1944; sygn. 198-199; 2 j.a. 15. Szkoły, zakładanie szkół średnich, statuty, budżety, nauczyciele, dyscyplina uczniów, egzaminy, budowa i remonty szkół w poszczególnych miejscowościach 1815-1945; sygn. 200-1461: Anklam, Barth, Bergen a/R., Białogard (Belgard), Bytów (Bütow), Choszczno (Arnswalde), Człuchów (Schlochau), Demmin, Drawsko (Dramburg), Eldena, Franzburg, Gartz a/O., Goleniów (Gollnow), Greifswald, Gryfice (Greifenberg), Jastrowie (Jastrow), Kalisz Pomorski (Kallies), Kamień Pomorski (Kammin), Karwowo Łobeskie (Karow), Kołobrzeg (Kolberg), Komorowo Łobeskie (Kummerow), Koszalin (Köslin), Lębork (Lauenburg), Międzyzdroje (Misdroy), Pasewalk, Piła (Schneidenmühl), Police (Pölitz), Pyrzyce (Pyritz), Rekowo Łobeskie (Reckow), Rynowo Łobeskie (Rienow), Sławno (Schlawe), Słupsk (Stolp), Stargard Szczeciński (Stargard i/P.), Stralsund, Strzekęcino (Streckenthin), Strzelce Krajeńskie (Friedeberg i/N.), Suliszewo (Zühlsdorf), Szczecin (Stettin), Szczecinek (Neustettin), Świdwin (Schivelbein), Świnoujście (Swinemünde), Trzcianka (Schönlanke), Trzebiatów (Treptow a/R.), Wałcz, (Deutsch Krone), Wołogoszcz, Wolin (Wollin), Złotów (Flatow). Liczba jednostek w zespole: 1461
65/75/0 Dyrekcja Budownictwa Wodnego w Szczecinie 1811-1943 0 rozwiń
1. Regulacja Odry 1899-1939; sygn. 1-172; 172 j.a. - zagadnienia ogólne dotyczące regulacji Odry (Oder) poniżej Widuchowej (Fiddichow), prace projektowe, budowa urządzeń hydrotechnicznych, budowa kanałów żeglownych, skracanie nurtu rzeki, regulacja stosunków własnościowych działek nadodrzańskich, prace archeologiczne, budowa i utrzymanie wałów ochronnych, grobli, polderów, kanalizacja w Schwedt, kanały odpływowe, mosty przez Odrę: Krajnik Dolny (Nieder Kränig)–Schwedt, Schwedt–Friedrichsthal, Gryfino (Greifenhagen)–Mescherin, Gartz–Marwice (Marwitz) i Widuchowej, śluzy na Odrze w Gartz i Gryfinie, rybołówstwo, skargi rybaków, projekty regulacji poszczególnych fragmentów Odry, port w Szczecinie-Żydowcach (Stettin-Sydowsau), kąpielisko w Gryfinie, sprawy sporne i procesy w sprawach własności, budowlanych, praw, żegluga po Odrze Wschodniej i Zachodniej, kanale Hohenzollernów. 2. Urząd Budowlany Regulacji Odry w Schwedt i w Gryfinie 1910-1928; sygn. 173-1974; 2 j.a. 3. Administracja drogi wodnej Odry 1896-1939; sygn. 175-184; 10 j.a. - mosty na rzece w Szczecinie (Stettin), w tym ich plany techniczne, ordynacja morska, musztrowanie marynarzy, statystyka ruchu na rzece. 4. Administracja innych dróg wodnych w prowincji 1913-1923; sygn. 185-188; 4 j.a. - opłaty komunikacyjne, dokumentacja i projekty techniczne dotyczące: mostów przez strumień Chełst (Chaust Bach), elektrowni wodnej na Drawie (Drage) w Borowie (Altspringe), przekrojów Drawy. 5. Dokumentacja techniczna i plany 1901-1941; sygn. 189-220; 32 j.a. - plany portu w Szczecinie, budowa mostu na Inie (Ihna) w Łęsku (Unter Kahrlsbach), w Mescherin, dokumentacja techniczna urządzeń hydrotechnicznych, pozyskiwanie gruntów, szosa z Dąbia (Altdamm) do Goleniowa (Gollnow), port w Świnoujściu (Swinemünde), plany nabrzeży i urządzeń portowych, pomoc socjalna pracownikom, budowa mostów na trasie ze Szczecina do Dąbia, plany budowli hydrotechnicznych, portów i zabudowań portowych w Darłówku (Rügenwaldermünde), Kołobrzegu (Kolberg), Stralsundzie, Ustce (Stolpmünde), rozbudowa toru wodnego w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 220
65/76/0 Urząd Budownictwa Portowego w Świnoujściu 1767-1942 0 rozwiń
1. Sprawy techniczne 1767-1939; sygn. 1-164; 164 j.a. - zagospodarowanie i administracja terenami portowymi w Świnoujściu, urządzenia portowe, m.in. mola, nabrzeża, budynki służbowe, kuźnia, budowa i utrzymanie toru wodnego, bagrowanie, Kanał Piastowski (Kaiserfahrt), oznakowanie drogi wodnej, znaki świetlne, latarnia morska, pomiary głębokości toru wodnego, ochrona brzegu morskiego, utrzymanie wydm, budowle wodne miedzy Pianą (Peene) a Dziwną (Dievenow), zagospodarowanie plaż, porty poza Świnoujściem, drogi, linie kolejowe, przeprawy promowe, kontrole maszyn parowych. 2. Nadzór nad żeglugą 1801-1940; sygn. 165-214; 50 j.a. - stan sanitarny na statkach, militarne znaczenie portu, wizyty obcych okrętów wojennych, nadzór nad żeglugą na morzu i szlakach śródlądowych, statystyki ruchu statków, przepisy o bezpieczeństwie żeglugi, konsulowie obcych państw, przepisy o składowaniu i przewożeniu towarów, statystyki przewozów promu w Karsiborzu (Kaseburg), wydobycie wraków, przepisy o rybołówstwie na drogach wodnych. 3. Organizacja urzędu 1836-1942; sygn. 215-248; 34 j.a. - założenie repertorium akt, werbunki ochotników do marynarki wojennej, sprawy personalne urzędników i pracowników portowych, akta personalne. Liczba jednostek w zespole: 248
65/77/0 Komisja Budowy Szos na Pomorzu 1828-1842 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1828-1842; sygn. 1-14; 14 j.a. - zadania komisji, umowa z Bankiem Rycerskim, zarządzenia w sprawie budo-wy, kontrola rachunków, harmonogram i terminy budowy poszczególnych odcinków szosy, zarządze-nia ministerialne o budowie dróg, instrukcje budowlane i projektowe, wywłaszczanie, szacowanie odszkodowań, rachunki, wytyczanie drogi przez pomorskie miasta (remonty ulic), wykorzystanie pol-skich jeńców z Powstania Listopadowego przy budowie w szosy, obsadzanie drogi drzewami owoco-wymi, skargi i sprawy sporne. 2. Prace budowlane 1828-1841; sygn. 15-32; 18 j.a. - korespondencja w sprawie budowy, podział na odcinki, plany budowlane, prace przy budowie i odbiór odcinków: Pasewalk–Anklam, Löcknitz–Szczecin (Stettin), Sławno (Schlawe)–Słupsk (Stolp), budowa i remonty mostów przez Parsętę (Persente), Wieprza (Wipper), Łebę (Leba), naprawy ulic w poszczególnych miastach: Dąbie (Altdamm), Goleniów (Gollnow), Nowogard (Naugard), Płoty (Plate). 3. Nadzór budowlany 1828-1841; sygn. 33-41; 9 j.a. - kontrole budowanej szosy, korespondencja z ministerstwem spraw wewnętrz-nych, raporty o postępie prac, kontrola i odbiór odcinków szosy, kosztorysy, pożyczki bankowe. Liczba jednostek w zespole: 41
65/78/0 Archiwum Państwowe w Szczecinie [1500] 1831-1945 [1971] 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne archiwum [1819] 1831-1945; 1175 j.a. 1.1. Zarządzanie 1853-1945; 51 j.a. - normatywy, okólniki, sprawy dotyczące zmiany granic i przekazywania archiwaliów, plany i sprawozdania. 1.2. Sprawy administracyjno-gospodarcze 1838-1945; 27 j.a. - budowa nowego budynku archiwum, pomieszczenia służbowe, inwentaryzacja ruchomości, księgowość, wprowadzenie centralnego ogrzewania, ochrona przeciwlotnicza. 1.3. Przejmowanie akt [1829] 1831-1944; 398 j.a. - przekazywanie akt do archiwum przez urzędy państwowe: Nadprezydenta Prowincji, rejencje, sądy (wyższy sąd krajowy, sąd krajowy, sądy obwodowe), urzędy domenalno–rentowe, landratury, urzędy finansowe, celne i katastralne. 1.4. Deponowanie akt 1832-1944; 270 j.a. - przekazywanie depozytów przez magistraty, cechy, parafie katolickie i ewangelickie, depozyty akt rodowych, żydowskich, przejmowanie książek i druków. 1.5. Opracowanie zasobu [1826] 1831-1944; 48 j.a. - inwentaryzacja zasobu archiwów niepaństwowych, plany pracy i ich wykonanie, brakowanie, informacja o archiwach z innych prowincji, „polska lista Publikationsstelle”. 1.6. Działalność wydawnicza 1855-1945; 76 j.a. - rękopisy prac archiwistów przygotowywanych do druku, edycja „Pommersche Urkundenbuch”, wydawnictwa Komisji Historycznej Pomorza, wystawy archiwaliów. 1.7. Udostępnianie [1819] 1831-1943; 187 j.a. - korzystanie z akt przez urzędy, instytuty i towarzystwa naukowe, osoby prywatne, Żydów, zbiór przepisów. 1.8. Sprawy personalne 1831-1945; 82 j.a. - teczki personalne pracowników merytorycznych archiwum oraz personelu pomocniczego i administracyjnego. 1.9. Ewakuacja akt w latach 1937-1945; 36 j.a. 2. Spisy pomocy archiwalnych i repozytur 1831-1934; 9 j.a. 3. Pomoce archiwalne - inwentarze zespołów i zbiorów [1500] 1831-1945 [1971]; 1088 j.a. - są to inwentarze zespołów i zbiorów z podziałem na 84 repozytury jaki istniał w szczecińskim archiwum do 1945 r. W oddzielne podgrupy wydzielono pmoce ewidencyjne Archiwum Marchii Granicznej Poznań-Prusy (50 j.a. z lat 1884-1943) oraz pozostałych pomocy ewidencyjnych (94 j.a. z lat 1603-1942). Na niektórych inwentarzach zespołów i zbiorów są adnotacje pracowników archiwum z lat 1945-1975 i stanowią one integralną całość. Liczba jednostek w zespole: 2272
65/79/0 Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 1895-1944 0 rozwiń
1. Akta dotyczące ochrony zabytków 1927-1944; 6 j.a.- narodowy wykaz dzieł sztuki wraz z listą dzieł sztuki ze zbiorów prywatnych z terenu Pomorza, przygotowaną w związku z nowelizacją tego pierwszego (sygn.1), korespondencja z 1940 r. w sprawie poszukiwań dzieł sztuki niemieckiej w zbiorach muzealnych państw będących z Niemcami w stanie wojny (sygn. 2), korespondencja z lat 1942-43 w sprawie sporządzenia wykazu zabytków i wykazy zabytków architektury będących pod opieką i nadzorem Urzędu z terenu powiatów Człuchów (Schlochau), Złotów (Flatow), Wałcz (Deutsch Krone), Piła-miasto (Schneidemühl), powiatu nadnoteckiego (Netzekreis), Drawsko (Dramburg) i Szczecinek (Neustettin), sygn. 3; korespondencja dot. rozpoczętej w połowie lat 30. inwentaryzacji pomorskiego budownictwa wiejskiego, sygn. 4 i 5; spis akt zgromadzonych w registraturze Urzędu Ochrony Zabytków, sporządzony w początkach lat 40. sygn. 6; 2. Akta zabytków 1934-1944; 15 j.a.- korespondencja w sprawie restauracji i zabezpieczenia przed skutkami działań wojennych dzieł sztuki i zabytkowych budowli 3. Fotografie 35 j.i. - fotografie wykonane przed 1945 r. różnych obiektów zabytkowych z obszaru Prowincji Pomorskiej w jej granicach z okresu po 1938 r. oraz dwie jednostki zawierające zdjęcia zabytków spoza Prowincji Pomorze. Liczba jednostek w zespole: 56
65/80/0 Komisja Generalna w Stargardzie Szczecińskim [1752] 1812-1865 [1904] 0 rozwiń
1. Sprawy sporne z powiatu dymińskiego, z lat [1752–1810] 1812-1858, 115 j.a. 2. Sprawy sporne z powiatu gryfińskiego, z lat 1826–1828, 1 j.a. 3. Sprawy sporne z powiatu pyrzyckiego, z lat [1784] 1812–1865, 185 j.a. 4. Sprawy sporne z powiatu wolińskiego, z lat 1817–1851 36 j.a. 5. Inegralną częścią zespołu są oryginały, czystopisy i kopie map regulacyjnych i uwłaszczeniowych gruntów wiejskich, nieliczne plany miast obrazujące wyniki separacji gruntów mieszczańskich, z rzadka zabudowę miejską. Zachowane jednostki obejmują swym zasięgiem niektóre powiaty pomorskie. Mapy mają skalę podaną w prętach reńskich lub calach decymalnych, 70 % map wykonano w skali (rozwiązanej) ok. 1:5000 i 1:4000, pozostałe w większych skalach: ok. 1:3000, ok. 1:2500, ok. 1:2000, ok. 1:1000, dwie jednostki wykonano w skali ok. 1:15 000, z lat [1738]1812-1865 [1904], 484 j.a. Mapy przechowywane są oddzielnie i posiadają odrębny inwentarz kartkowy. Liczba jednostek w zespole: 822
Wyświetlanie 61 do 80 z 1 753 wpisów.