Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/936/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w Szczecinie 1949-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1949, 1953, 1955-1956, 1959, 1961-1966, 1968, 1971, 1974, 1976-1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986; 36 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949, 1955-1957, 1961-1962, 1970-1986; 16 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1950, 1952-1957, 1961-1962, 1966, 1969-1986; 41 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1965-1980; 4 j.a. - materiały z kontroli przeprowadzanych KZ PZPR. 5. Komisje problemowe 1966-1967, 1986; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1965, 1979, 1983, 1987, 1989; 4 j.a. - sprawozdania dotyczące członków i kandydatów partii. 7. Informacje 1949-1951, 1959, 1969-1985, 1989; 8 j.a. - spisy członków, plany pracy, referaty wygłaszane przez członków partii, broszury i wydawnictwa ulotne. Liczba jednostek w zespole: 111
65/937/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie "Szczecin" w Szczecinie 1948-1983 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1979; 16 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych 1949-1981; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1949-1981; 37 j.a. 4. Komisje problemowe 1949-1950, 1958-1977; 3 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne 1965-1976; 1 j.a. - sprawozdania o liczebnym członków i kandydatów partii. 6. Sprawozdania, informacje, oceny 1948-1952, 1957-1963; 4 j.a. - informacje dotyczące działalności Komitetu Zakładowego PZPR, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Liczba jednostek w zespole: 75
65/938/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie 1952-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1952-1956, 1958-1959, 1962-1964, 1968, 1970-1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1986, 1989; 26 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1952-1958, 1961-1990; 10 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1952-1989; 42 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1971-1980; 4 j.a. - protokoły z kontroli Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1952-1986; 2 j.a. - ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii (niekompletne). Liczba jednostek w zespole: 84
65/939/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie 1958-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1958, 1960, 1962, 1964, 1966-1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1987; 23 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1962-1990; 17 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1958-1989; 36 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1962-1970, 1972, 1974, 1979, 1983; 6 j.a. - protokoły i materiały z kontroli przeprowadzanych w Komitecie Zakładowym. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1958-1973, 1975-1985; 6 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 6. Informacje i oceny 1969-1971, 1979, 1985; 3 j.a. - informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w KZ PZPR, materiały z narad partyjno-gospodarczych dotyczących wprowadzanych w przedsiębiorstwie reform. Liczba jednostek w zespole: 91
65/940/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie [1949] 1955-1970 0 rozwiń
1. Konferencje 1955, 1963-1964, 1966, 1969; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949, 1961-1965, 1967, 1969; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1956, 1964, 1969-1970; 3 j.a. 4. Informacje i oceny 1955-1956, 1963, 1967-1970; 2 j.a. - informacje, oceny oraz biuletyny informacyjne Komitetu Zakładowego. Liczba jednostek w zespole: 18
65/941/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Chemicznych "Police" w Policach 1965-1987 0 rozwiń
1. Konferencje 1966-1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981-1982, 1986; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1965-1975, 1979-1981; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1966-1968, 1974-1975, 1980-1982; 6 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1987; 1 j.a. - ankiety dotyczące liczebności partii na terenie zakładu. 5. Informacje i oceny 1967-1968; 1 j.a. projekt struktury organizacyjnej Komitetu Zakładowego PZPR Zakładów Chemicznych "Police". Liczba jednostek w zespole: 25
65/942/0 Komitet Zakładowy PZPR Węzeł PKP w Stargardzie Szczecińskim 1960-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1968-1986; sygn. 1-12, 26-28, 33, 37; 17 j.a. 2Protokoły posiedzeń plenarnych 1960-1989; sygn. 13-18, 32, 34; 8 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1960-1989; sygn. 19-22, 29-31; 7 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1968-1975; sygn. 23; 1 j.a. 5. Zakładowa Komisja Kontroli Partyjnej 1983-1989; sygn. 35-36; 2 j.a. 6. Sprawozdania 1968-1978; sygn. 24-25; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/943/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim 1955-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1960-1986; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1959-1986; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1986; 12 j.a. 4. Sprawozdania, informacje i oceny 1955-1980; 4 j.a. - stan liczebny członków i kandydatów partii, protokoły zebrań POP, plany pracy Komitetu Zakładowego Liczba jednostek w zespole: 26
65/944/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu 1952-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1952, 1954-1956, 1962, 1964, 1966, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1986, 1989; 20 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1952-1958, 1963-1971, 1973-1989; 12 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1954-1955, 1959-1971, 1973-1989; 27 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964, 1966-1968; 2 j.a. - materiały z kontroli KZ PZPR. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1966-1968, 1970-1975, 1977-1989; 7 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii, stanie liczebnym partii, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Liczba jednostek w zespole: 68
65/945/0 Komitet Branżowy Gospodarki Komunalnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1964-1970 0 rozwiń
1. Konferencje 1964, 1966, 1968-1970; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1964-1970; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1970; 8 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964-1966, 1968-1970; 7 j.a. - protokoły, informacje oraz sprawozdania Komisji. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1964-1970; 1 j.a. - sprawozdanie o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 29
65/946/0 Komitet Środowiskowy Handlu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1964-1976 0 rozwiń
1. Konferencje 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1974; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1964-1976; 13 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1975; 12 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964-1975; 3 j.a. - informacje i protokoły z kontroli działalności POP, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1968-1969, 1972, 1974; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 40
65/947/0 Komitet Środowiskowy Oświaty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1965-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1982, 1985; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenrane 1967-1970, 1972-1989; 16 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1966-1981, 1983-1989; 19 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1965-1981; 8 j.a. - protokoły z kontroli POP. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1981-1983; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania, rejestry spraw, akta spraw Komisji. 6. Komisje i zespoły problemowe 1976-1981; 4 j.a. - materiały dotyczące działalności Zespołu ds Działaczy Ruchu Robotniczego oraz Komisji ds pracy ideowo-wychowawczej. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1965; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 8. Informacje 1972-1981; 5 j.a. - skargi kierowane do Komitetu, wnioski i postulaty POP, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR Liczba jednostek w zespole: 66
65/948/0 Komitet Środowiskowy Spółdzielczości Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1958-1979 0 rozwiń
1. Konferencje 1959, 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1974, 1977; 10 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1958-1959, 1961, 1964-1970, 1972-1979; 18 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1979; 21 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964, 1966-1968; 9 j.a. - protokoły z kontroli działalności POP. 5. Komisje problemowe 1964-1966, 1969, 1971-1973; 10 j.a. - protokoły posiedzen Komisji Organizacyjnej, Ekonomicznej, ds Skarg i Wniosków. 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1964-1968, 1971-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 7 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 7. Informacje i oceny 1960-1970, 1974; 14 j.a. - skargi i zażalenia, biuletyny informacyjne, orzecznictwo partyjne, informacje dotyczące przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Liczba jednostek w zespole: 89
65/949/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie 1949-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1950-1956, 1959, 1961, 1965-1967, 1970; 13 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej/Komitetu Uczelnianego 1949-1956, 1958-1968; 28 j.a. 3. Komisje problemowe 1961-1962; 1 j.a. - protokoły zebrań Zespołu ds Nauki. 4. Informacje i oceny 1950-1960, 1970-1972, 1977, 1986; 9 j.a. - spisy członków i kandydatów partii, sprawozdania, informacje i oceny dotyczące działalności Komitetu Uczelnianego, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Liczba jednostek w zespole: 51
65/950/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 1949-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1949, 1951-1959, 1968-1970, 1972-1974, 1977, 1981-1982; 13 j.a. 2. Posiedzenia Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1950, 1953-1958, 1968-1972, 1974-1986; 17 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1950, 1953-1960, 1984-1986; 6 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977-1979; 2 j.a. - ankiety statystyczne i sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 5. Informacje i oceny 1949-1950, 1966, 1979, 1982-1983; 5 j.a. - plany pracy, informacje i oceny działalności KZ PZPR, protokół z narady kierowniczego aktywu politycznego i gospodarczego, wykazy członków kół PZPR. Liczba jednostek w zespole: 43
65/951/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie 1949-1970 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1953, 1958, 1968; 3 j.a. 2. Protokoły zebrań Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1954-1955, 1957, 1968-1969; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1953, 1955, 1957; 2 j.a. 4. Informacje i oceny 1949-1950, 1968, 1970; 3 j.a. - sprawozdania z działalności, wykazy imienne członków partii, protokoły narad partyjno-służbowych. Liczba jednostek w zespole: 10
65/952/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Włókien Chemicznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie 1949-1989 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1956, 1958-1963; 4 j.a. 2. Posiedzenia Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1952, 1954-1956, 1958-1964, 1977; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949, 1951-1959, 1961, 1963; 3 j.a. 4. Informacje i oceny 1948-1950, 1955, 1974-1980, 1989; 5 j.a. - sprawozdania Komitetu Fabrycznego, referaty i uchwały II Konferencji Partyjno-Ekonomicznej, plany pracy, sprawozdania z działalności Komitetu Zakładowego. 5. Ewidencja członków 1950, 1989; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 20
65/953/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie 1949-1968 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1953, 1955-1956, 1960-1961, 1964, 1966; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1950-1951, 1961-1964, 1967-1968; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1950-1957, 1960-1962, 1967-1968; 6 j.a. 4. Konferencje robotnicze 1961-1962, 1967; 2 j.a. - materiały z Konferencji Samorządu Robotniczego organizowanych w Zakładach. 5. Ankiety statystyczne 1949-1950; 1 j.a. 6. Informacje i oceny 1949-1953; 2 j.a. - sprawozdania z działalności KZ PZPR, spisy członków partii. Liczba jednostek w zespole: 21
65/954/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wMiejskim Przedsiębiorstwie GospodarkiMieszkaniowej w Szczecinie 1958-1986 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1958-1984; 7 j.a. 2. Informacje i oceny 1961-1986; 2 j.a. - uchwały i wytyczne władz nadrzędnych, referaty wygłaszane na zebraniach POP. Liczba jednostek w zespole: 9
65/955/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wPaństwowej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 1960-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962-1963, 1966-1968; 2 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1963-1968; 2 j.a. 3. Komisja Rewizyjna 1962-1964, 1967-1968; 2 j.a. - protokoły kontroli POP. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1963-1969; 2 j.a. 5. Informacje i oceny 1960-1967, 1978-1986; 2 j.a. - spisy członków partii, dowody opłat składek członkowskich, informacje i oceny działalności POP. Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 941 do 960 z 1 753 wpisów.