Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/956/0 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR "Głos Szczeciński" w Szczecinie 1949-1983 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1950-1972; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Protokoły zebrań 1949-1972, 1979-1983; sygn. 7-12, 28; 7 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1950-1972; sygn. 13-18; 6 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1963-1972; sygn. 19-21; 3 j.a. 5. Spisy członków i kandydatów partii 1949-1970; sygn. 22-25; 4 j.a. 6. Roczne sprawozdania statystyczne 1952-1968; sygn. 26-27; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
65/957/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 1949-1982 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1953, 1959-1960; 2 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1953, 1960-1961, 1964, 1970-1982; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1954, 1959-1962, 1964, 1972-1981; 7 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1949-1953; 1 j.a. 5. Informacje i oceny 1949, 1953, 1960, 1975-1981; 7 j.a. - informacje i oceny dotyczące działalności POP, spisy członków i kandydatów partii, referaty okolicznościowe wygłaszane na zebraniach plenarnych, informacje o wymianie legitymacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 21
65/958/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Szczecinie 1949-1985 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1952-1953, 1972, 1974-1977; 4 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1953, 1971-1977, 1982-1985; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1951-1952, 1971-1977, 1982-1985; 5 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1972; 1 j.a. - protokół kontroli POP. 5. Informacje i oceny 1972, 1977; 2 j.a. - spisy członków i kandydatów partii. Liczba jednostek w zespole: 17
65/959/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Robotnik" w Szczecinie 1949-1967 [1968] 0 rozwiń
1. Zebrania/konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1950, 1965-1966; 3 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej/posiedzenia plenarne Komitetu Zakładowego 1949-1952, 1964-1966; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1951, 1965-1967; 3 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964-1966; 1 j.a. - protokoły kontroli POP/KZ PZPR. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1964-1967 [1968]; 1 j.a. - roczne sprawozdania i ankiety członków i kandydatów partii. 6. Informacje i oceny 1949-1951, 1964-1966; 5 j.a. - sprawozdania z działalności instancji, spisy członków, protokoły konferencji, wniosek o utworzenie Komitetu Zakładowego. Liczba jednostek w zespole: 16
65/960/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskich Zakładach Drobiarskich "Poldrób" w Szczecinie 1983-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1983; 1 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1984-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/961/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wZakładach Sprzętu Elektrogrzejnego "Predom-Selfa" w Szczecinie 1981-1986 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1981-1986; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/962/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Patrii Robotniczej wSpółdzielni Pracy "Trykot" w Szczecinie 1949-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949, 1951-1953, 1955-1957, 1959-1961, 1963-1967, 1970-1974, 1977, 1979; 7 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1967, 1969-1974, 1978; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1950-1956, 1958-1960, 1962-1967, 1970; 5 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1962; 1 j.a. - protokoły kontroli POP PZPR. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1950-1951, 1955-1957, 1960-1968; 4 j.a. 6. Informacje i oceny 1963-1967, 1974; 4 j.a. - spisy członków i kandydatów PZPR, referaty okolicznościowe, informacje i oceny działalności POP PZPR, informacje o wymianie legitymacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 28
65/963/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskich Zakładach Gastronomicznych w Szczecinie 1949-1976 0 rozwiń
1. Zebrania/Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949, 1952-1954, 1956, 1958-1961, 1963, 1965-1967; 5 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej/posiedzenia plenarne 1949-1955, 1957-1963, 1965-1967, 1970-1976; 8 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1950-1952, 1954-1964, 1966-1967, 1972-1976; 8 j.a. 4. Komisje problemowe 1951, 1953, 1961-1962, 1966-1967; 4 j.a. - protokoły kontroli POP/KZ przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną, materiały z działalności Komisji Propagandowej, Szkoleniowej, Skarg i Wniosków oraz Zespołu Finansowego. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1956-1958, 1960-1963; 2 j.a. - roczne ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii. 6. Informacje i oceny 1954-1958, 1960-1967; 5 j.a. - informacje i oceny działalności POP/KZ, spisy członków i kandydatów PZPR, referaty okolicznościowe, informacje o wymianie legitymacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 32
65/964/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowych Teatrach Dramatycznych w Szczecinie 1950-1976 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1951-1975; 3 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1951-1976; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1951-1976; 3 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1974; 1 j.a. - ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii. 5. Informacje i oceny 1950-1973; 7 j.a. - informacje i oceny działalności POP, spisy członków, referaty okolicznościowe, informacje o wymianie legitymacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 18
65/965/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie [1954] 1955-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1954-1956, 1959-1963, 1966-1968, 1970-1972, 1974; 5 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1955-1976; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1973-1976; 2 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1961-1967; 2 j.a. - protokoły z kontroli przeprowadzanych przez członków Komisji. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1955-1967; 3 j.a. - ankiety statystyczne dotyczące członków POP PZPR. 6. Informacje i oceny 1955-1986; 5 j.a. - spisy członków PZPR, listy składek członkowskich, programy działalności, programy imprez organizowanych przez biblioteki, wykaz głównych zadań bibliotek, oceny pracy organizacji. Liczba jednostek w zespole: 24
65/966/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych 1955-1976 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1956-1974; 5 j.a. 2. Zebrania ogólne 1955-1956, 1961-1962, 1970-1976; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1955-1956, 1961-1963, 1970-1974; 4 j.a. 4. Informacje, oceny 1966, 1969-1970; 2 j.a. - informacje, oceny i sprawozdania dotyczące działalności partii w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych. Liczba jednostek w zespole: 16
65/967/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie 1977-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1981-1982, 1985; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1981-1986; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1977-1986; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/968/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wWojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Szczecinie [1950] 1954-1975 [1979] 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1950, 1970-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 4 j.a. 2. Zebrania ogólne 1950, 1954, 1970-1975; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1950, 1954-1955, 1971-1974; 3 j.a. 4. Narady aktywu i delegatów, spisy członków partii 1950, 1958, 1974; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 14
65/969/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Szczecinie 1949-1982 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949, 1960, 1962-1962, 1966, 1972, 1977, 1979-1980; 4 j.a. 2. Zebrania ogólne 1950, 1958-1959, 1961, 1963-1966, 1972-1982; 6 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1976; 1 j.a. 4. Wykazy członków partii 1949-1953, 1961; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 13
65/970/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Szczecinie 1951-1989 0 rozwiń
1. Konferencje 1952-1953, 1967-1971, 1973, 1976, 1979, 1981-1983, 1986, 1989; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1951-1953, 1968-1974, 1977-1981; 3 j.a. 3.Posiedzenia egzekutywy 1964-1974, 1980-1989; 5 j.a 4. Sprawozdania, informacje, oceny 1952, 1967-1969, 1979-1989; 6 j.a. 5. Oddziałowe Organizacje Partyjne 1970-1989; 22 j.a. - protokoły zebrań Liczba jednostek w zespole: 45
65/971/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego w Szczecinie 1973-1973 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1973; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1973; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/972/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Szczecinie 1948-1972 0 rozwiń
1. Zebrania/konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1948-1956, 1958-1970, 1972; 2 j. a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania ogólne 1949-1972; 6 j. a. 3.Posiedzenia egzekutywy 1949-1971; 5 j. a. 4.Plany pracy 1949-1953, 1956, 1961-1972; 3 j. a. 5.Informacje i oceny 1949-1972; 8 j. a. Liczba jednostek w zespole: 24
65/973/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Superfosfat" w Szczecinie 1948-1956 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1948-1951, 1956; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne 1949-1953, 1955-1956; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1953, 1955-1956; 2 j.a. 4. Sprawozdania, informacje, oceny 1949-1950, 1953; 3 j.a Liczba jednostek w zespole: 9
65/974/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni Szczecin-Gumieńce w Szczecinie 1948-1974 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1948-1954, 1961, 1964-1966, 1970, 1972, 1974; 6 j.a. 2. Zebrania ogólne; 1949-1950, 1952-1953, 1960-1961, 1964-1966, 1970-1974; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1952, 1955-1956; 2 j.a. 4. Sprawozdania, informacje, oceny 1949-1950; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 13
65/975/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi w Szczecinie 1958-1963 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1962-1963; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1958-1963; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1960, 1962-1963; 1 j.a. 4. Konferencje samorządu robotniczego 1958-1959; 2 j.a. 5. Informacje i oceny 1962-1963; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 961 do 980 z 1 758 wpisów.