Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1137/0 vacat - Akta miasta Szczecina - wpisano omyłkowo - występuje pod numerem 65/219 Akta miasta Szczecina 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1138/0 Urząd Stanu Cywilnego w Berlinie-Marienfelde 1932-1932 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1932; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1139/0 Urząd Stanu Cywilnego w Berlinie-Tempelhof 1931-1931 0 rozwiń
1. Alfabetyczny spis urodzonych w 1931 r. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1140/0 Urząd Stanu Cywilnego w Britz 1894-1894 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1894; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1141/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ciosańcu Pomorskim 1894-1894 0 rozwiń
1. Księga urodzeń 1894; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1142/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lipianach 1874-1938 11724 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1878, 1880-1884, 1888-1890, 1893, 1895, 1897-1899, 1901-1902, 1906-1907, 1909, 1912, 1918-1920, 1929-1931, 1933, 1936-1937 (w 1937 r. wpisy od sierpnia); indeksy 1880-1901; 2. Księgi małżeństw 1874-1886, 1888-1890, 1893-1908, 1911-1912, 1915, 1917-1919, 1921-1926 (luki), 1928-1935 (luki), 1937-1938; indeksy 1880-1901; 3. Księgi zgonów 1874, 1876-1877, 1880, 1882-1885, 1887-1890, 1892, 1894-1901, 1903-1907, 1911-1912, 1914-1917, 1920-1921, 1923-1927, 1929-1932, 1934, 1938; indeksy 1880-1901; Liczba jednostek w zespole: 129
65/1143/0 Urząd Stanu Cywilnego w Löknitz 1874-1936 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1932, 1935-1936; Liczba jednostek w zespole: 61
65/1144/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mahlsdorf 1907-1907 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1907; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1145/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nieder-Schönhausen 1906-1906 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1906; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1146/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Warpnie 1874-1945 0 rozwiń
Akta organizacyjne, spisy urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1945. Liczba jednostek w zespole: 7
65/1147/0 Urząd Stanu Cywilnego w Policach 1874-1934 0 rozwiń
1. Księgi zgonów 1874-1899, 1901-1934. Liczba jednostek w zespole: 60
65/1148/0 Biuro Katastralne w Szczecinie 1861-1945 [1949] 0 rozwiń
1. Akta wymiaru podatku gruntowego 1861-1937; 555 j.a. - dokumentacja dotycząca obliczania podatku gruntowego ułożona alfabetycznie wg powiatów. 2. Akta zmian podatku gruntowego 1866-1943; 1416 j.a. - księgi zawierające informacje o stanie własności, zmianie klasyfikacji gruntów, umowach dotyczących podatku gruntowego ułożone alfabetycznie wg powiatów. 3. Akta zmian podatku budynkowego 1892-1943; 320 j.a. - znajdują się tutaj wszelkie zmiany i przebudowy nieruchomości, budowa nowych pomieszczeń lub przebudowy już istniejących ułożone alfabetycznie wg powiatów. 4. Wyciągi z ksiąg gruntowych i parcel 1865-1943 [1949]; 501 j.a. - grupa ta zawiera wyciągi i odpisy z ksiąg gruntowych i z ksiąg parcel ułożone alfabetycznie wg powiatów. 5. Akta obrębowe 1865-1944; 91 j.a. - znajdują się tutaj akta obliczeń powierzchni, akta obliczeń trygonometrycznych i poligonizacji, punkty koordynacyjne, szkice polowe pomiarów uzupełniających. 6. Akta pomiarowe i szacunkowe - 1863-1945; 62 j.a. 7. Oryginały ksiąg polowych – oryginały ksiąg polowych i księgi gruntowej 1882-1941; 3 j.a. 8. Administracja 1867-1944; 44 j.a. - organizacja i mianowania urzędników w urzędach katastralnych w Łobzie i Gryfinie, szkolenia kadry katastralnej, zarządzenia dotyczące urzędów katastralnych. 9. Finanse 1863-1945; 75 j.a. - rachunki, sprawozdanie finansowe, ceny kupna i dzierżawy parcel. Liczba jednostek w zespole: 3067
65/1149/0 Urząd Stanu Cywilnego w Schönefeld 1925-1932 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1925, 1932; Liczba jednostek w zespole: 2
65/1150/0 Urząd Stanu Cywilnego w Stralau 1880-1880 0 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1880; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1151/0 Akta urzędników administracji Prowincji Pomorskiej 1809-1945 0 rozwiń
1. Nauczyciele - w układzie alfabetycznym nazwisk od A-Z z lat 1818-1945; 1608 j.a. 2. Policjancji - w układzie alfabetycznym nazwisk od A-Z z lat 1813-1944; 1043 j.a. 3. Urzednicy rejencyjni w układzie alfabetycznym nazwisk od A-Z z lat 1809–1945, 1642 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4293
65/1152/0 vacat - Deputacja Zachodniopruskiej Kamery Wojenno-Skarbowej w Bydgoszczy - przekazany do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1153/0 Rejencje: Frankfurcka, Koszalińska, Kwidzyńska, Legnicka, Pilska, Poczdamska, Stralsundzka - zbiór szczątków zespołów 1691-1944 0 rozwiń
1. Rejencja Frankfurcka 1805-1944; 367 j.a. - zarządzenia i plany roczne nadleśnictw, dzierżawy leśne, podział nadleśnictw na rewiry, pomiary parceli leśnych, pozyskiwanie i sprzedaż drewna, torf, kontrakty i dzierżawy myśliwskie, dzierżawy łąk i wód śródleśnych, rybołówstwo, regulacje granic, administracja leśna, akta personalne urzędników leśnych, robotnicy leśni, budżety, sprawy kasowe i rachunki, budowa i remonty leśniczówek, budowa dróg, mostów i kolei na obszarach leśnych, elektrownie wodne, budowa domów dla robotników, szkoły kształcące leśników, melioracje, kultury leśne, pożary i choroby lasów, zabezpieczenia przeciw pożarowe, szkody w uprawach wyrządzane przez dzikie zwierzęta, wiatrołomy, skargi i sprawy procesowe, budowa szos, opieka nad ubogimi. 2. Rejencja Koszalińska 1691-1944; 44 j.a. - prawo brzegowe, statki wyrzucone na brzeg w okolicach Darłowa (Rügenwalde), zestawienia landratów, sprawy kościelne, wykazy posiadłości ziemskich budowa dróg i mostów, nadleśnictwo Dodowo (Dodow), nadzór nad rzemiosłem. 3. Rejencja Kwidzyńska 1817-1923; 4 j.a. - korespondencja, sprawy leśne, deputaty drewna. 4. Rejencja Legnicka 1889-1941; 1 j.a. 5. Rejencja Pilska 1918-1944; 9 j.a. - dzierżawa jezior w okolicach Bierzwnika (Marienwalde), rybołówstwo, regulacje rzek, spółki wodne. 6. Rejencja Poczdamska 1811-1826; 2 j.a. 7. Rejencja Stralsundzka 174263-1941; 83 j.a. - zarządzenia, korespondencja, organizacja rejencji, wybory do władz samorządowych, kolonizacja, melioracje, wykaz własności ziemskiej w powiecie Franzburg, rozwiązywanie okręgów dworskich, budowa i remonty zabudowań w domenach państwowych, rachunki, sprawy finansowe i kasowe, separacje ziemi kościelnej, obsada parafii, budownictwo kościelne, kasa pogrzebowa, sprawozdania szkolne, kasa szkolna, wizytacje i kontrola fundacji, optanci, nadzór nad spółkami wodnymi, inspekcja portowa w Stralsundzie, rejestr statków, nadzór sanitarny, organizacja wspierająca rodziny poległych w czasie I wojny światowej, akta personalne urzędników rejencji. Liczba jednostek w zespole: 510
65/1153/1 Rejencja Frankfurcka 1805-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 367
65/1153/2 Rejencja Koszalińska 1691-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
65/1153/3 Rejencja Kwidzyńska 1817-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 141 do 1 160 z 1 753 wpisów.