Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1470/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie 1978-2011 0 rozwiń
I. AKCESJA nr2167/2006; 757 j.a. 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP; 1989-2000; 188 j.a. - obwieszczenia PKW, protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej, rejestracja list kandydatów na posłów i senatorów, protokoły głosowań w poszczególnych obwodach. 2. Wybory Prezydenta RP; 1990-2000; 27 j.a. - protokoły głosowania w obwodach, protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej. 3. Wybory organów samorządu terytorialnego w 1998 r. i wybory uzupełniające lub ponowne w kadencji 1988-2000; 391 j.a. - wybory do Sejmiku Województwa, rad powiatów, miast i gmin - powołanie komisji wyborczych, zarządzenia, obwieszczenia, protokoły zbiorczych wyników głosowania, protokoły głosowania w obwodach i okręgach, rejestracja kandydatów, sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, wzory kart wyborczych. 4. Referendum Ogólnokrajowe 1987, 1996, 1997; 62 j.a. - protokoły wyników głosowania, protokoły głosowania w obwodach. 5. Referenda lokalne 1995-2001; 19 j.a. - protokoły wyników referendów i obwieszczenia o wynikach referendów w: Cedyni (1995), Kamieniu Pom. (1995), Dziwnowie (1996), Kobylance (1999(, Krzęcinie (1999), Mielnie (1999), Starym Czarnowie (1999), Dobrej Nowogardzkiej (2000), Karnicach (2000), Miedzyzdrojach (2000), Rabinie (2000), Rymaniu (2000), Świnoujściu (2000), Kamieniu Pom. (2001), Kozielicach (2001), Resku (2001), Starym Czarnowie (2001), Stepnicy (2001), Tucznie (2001). 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004; 66 j.a.- protokoły głosowania i wyniki wyborów w obwodach. 7.Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004; 4 j.a. - przepisy prawne dot. wyborów, ordynacja wyborcza, organizacja prac obwodowych komisji wyborczych. II. AKCESJA nr 2614/2009; 2001-2006; 599 j.a. 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 23.09.2009; 67 j.a. - protokoły posiedzeń Okręgowych Komisji Wyborczych, powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych, protokoły głosowań w poszczególnych obwodach. 2. Wybory do organów samorządu terytorialnego 27.10.2002 i 10.11.2002 r. oraz wybory uzupełniające do organów samorządu terytorialnego; 389 j.a. - powołanie komisji wyborczych, zarządzenia, podział na okręgi wyborcze i liczba radnych, obwieszczenia, protokoły zbiorczych wyników głosowania, protokoły głosowania w obwodach i okręgach, rejestracja kandydatów, sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, wzory kart wyborczych, protesty wyborcze. 3. Referendum Ogólnokrajowe 1-8.06.2003; 131 j.a. - powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji ds referendum, protokoły posiedzeń komisji, obwieszczenia, podział na obwody do głosowania, protokoły głosowania w obwodach, protokoły wyników głosowania na obszarze Komisarza Wyborczego. 4. Referenda lokalne 2003-2005; 12 j.a. - protokoły wyników referendów i obwieszczenia o wynikach referendów w: Dobrej Nowogardzkiej (2003), Choszcznie (2004, 2005), Dobrzanach (2004), Dziwnowie (2004), Nowym Warpnie (1992-2005), Pełczycach (2004), Szczecinie (2004), Trzebiatowie (2004), Widuchowej (2004), Boleszkowicach (2005), Międzyzdrojach (2005). III. AKCESJA nr 2702/2010; 2005, 2009; 213 j.a. 1. Wybory do Sejmu i Senatu z 25.09.2005; 77 j.a. - rejestracja kandydatów na posłów i senatorów, protokoły głosowań i wyniki wyborów w poszczególnych obwodach. 2. Wybory Prezydenta RP z 09. i 23.10.2005 r.; 67 j.a. - protokoły głosowań w poszczególnych obwodach 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego z 7.06.2009 r.; 69 j.a. - protokoły głosowań i wyniki wyborów w poszczególnych obwodach. IV. AKCESJA nr 3796/2016; 2006-2007, 2010; 505 j.a. 1. Wybory do organów samorządu terytorialnego w 2006 r. - 373 j.a. - nadzór Komisarza Wyborczego, powołanie terytorialnych komisji wyborczych, protokoły rejestracji kandydatów na radnych, obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów na obszarze województwa, wyniki głosowania i wyborów do sejmików województw, rad powiatów, rad gmin, rejestracja komitetów wyborczych, wybory uzupełniające, przedterminowe i referenda lokalne, sprawozdania finansowe komitetów wyborczych 2 Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2007 r. - 67 j.a. - posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły głosowania w okręgu wyborczym, protokoły głosowania w obwodzie na posłów i senatorów w gminach. 3. Wybory Prezydenta RP w 2010 r. - 65 j.a. - posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie, protokoły głosowania w obwodzie w pierwszym i ponownym głosowaniu w gminach. V. AKCESJA nr 3912/2017; 2010-2011; 419 j.a. 1. Wybory do organów samorządu terytorialnego w 2010 r. - 353 j.a. - nadzór Komisarza Wyborczego, powołanie terytorialnych komisji wyborczych, protokoły rejestracji kandydatów na radnych, obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów na obszarze województwa, wyniki głosowania i wyborów do sejmików województw, rad powiatów, rad gmin, rejestracja komitetów wyborczych, wybory uzupełniające, przedterminowe i referenda lokalne, sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. 2. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2011 r. - 66 j.a. - posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły głosowania w okręgu wyborczym, protokoły głosowania w obwodzie na posłów i senatorów w gminach. Liczba jednostek w zespole: 2493
65/1471/0 Sąd Powiatowy w Myśliborzu [1948] 1950-1960 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2171/2006; 74 j.a. - Repertoria Ns (1948-1953), Ws (1951-1952), Kp (1950-1954), Kg, Kp (1950-1951), C (1948-1953), Cps (1949-1954), Op (1951-1954), Zg (1948-1954), dokumentacja spraw o ustalenie ojcostwa i alimenty (1951-1954). 2. AKCESJA nr 2390/2008; 1951-1956; 262 j.a. - akta spraw: o ustalenie ojcostwa i alimenty, o zniesienie wspólności ustawowej, o eksmisję, o stwierdzenie praw do spadku, o stwierdzenie zgonu, o zapłatę należności, o odebranie władzy rodzicielskiej, o ustanowienie opieki nad małoletnim, o ustanowienie kuratora, o przysposobienie małoletniego, o podział majątku, o ubezwłasnowolnienie, o sprostowanie aktu urodzenia, o uznanie za zmarłego, repertorium Kp (1955), repertorium Ws (1952-1954), repertorium C (1954-1955), pisma i wnioski dotyczące wtóropisów ksiąg stanu cywilnego (1951-1955). 3. AKCESJA nr 2527/2009; 1948-1958; 74 j.a. - akta spraw o: przysposobienie małoletnich dzieci, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, nadanie nazwiska dziecku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, ustalenie ojcostwa, eksmisję (1956-1958), repertoria N (1948-1949), C (1956), Kp (1957). 4. AKCESJA nr 2809/2010; 1951-1952; 1958-1969; 407 j.a. - akta spraw o: przysposobienie małoletnich dzieci, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, nadanie nazwiska dziecku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, ustalenie ojcostwa, eksmisję 5. AKCESJA nr 3096/2012; 1955-1960; 254 j.a. - akta spraw o: przysposobienie małoletnich dzieci, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, nadanie nazwiska dziecku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, ustalenie ojcostwa, eksmisję Liczba jednostek w zespole: 1071
65/1472/0 Sąd Powiatowy w Dębnie Lubuskim [1949] 1950-1960 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2172/2006; [1949] 1950-1954; 120 j.a. - Repertoria Ns (1951-1953), N (1951), Ws (1952), Kp (1951-1954), Zg (1949-1951), C (1949-1951), dokumentacja spraw o ustalenie ojcostwa i alimenty (1951-1954), o zniesienie wspólności ustawowej małżonków (1952-1953). 2. AKCESJA nr 2392/2008; 1951-1955; 2600 j.a. - akta spraw: o zapłatę należności, o wydanie świadectwa pracy, o oddanie w posiadanie gruntu, o opróżnienie lokalu, o ustalenie ojcostwa i alimenty, o ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, o ustanowienie opieki nad małoletnim, o stwierdzenie zgonu, o stwierdzenie praw do spadku, o zwolnienie od przedłożenia aktu urodzenia, skorowidz Kp (1954-1955), repertorium Ws (1954-1955). 3. AKCESJA nr 2528/2009; 1952-1958; 144 j.a. - akta spraw z lat 1956-1958 o: ustalenie ojcostwa i alimenty, przysposobienie małoletniego dziecka, nadanie nazwiska, sprostowanie aktu urodzenia, uznanie za zamrłego, stwierdzenie praw do spadku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, oddanie nieruchomości lub gruntu, repertoria N i C (1952-1953) oraz C (1954-1957). 4. AKCESJA nr 2807/2010; 1951; 377 j.a - akta spraw o: ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, przysposobienie małoletniego 5. AKCESJA nr 3095/2011; 1954-1960; 250 j.a. - akta spraw o: ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, przysposobienie małoletniego, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, stwierdzenie zgonu. Liczba jednostek w zespole: 3491
65/1473/0 Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Szczecinie 1950-1991 0 rozwiń
Akcesja nr 2196/2006; 190 j.a. - Bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1975-1989), akty notarialne dotyczące wypłaconych odszkodowań za działki (1974-1976), sprawozdania z wykonania funduszu płac (1977), organizacja przedsiębiorstwa (1957-1958, 1975-1979), zakładowy system wynagradzania pracowników (1983-1990), sprawozdania statystyczne z działalności przedsiębiorstwa (za lata 1982-1987), wynalazczość pracownicza (1981, 1988-1989), zakresy czynności pracowników (1963-1989), zarządzenia wewnętrzne (1975-1990), polecenia służbowe (1975-1990), udział w konkursach i giełdach (1979), rejestracja przedsiębiorstwa (1950-1991), protokoły posiedzeń Kolegium (1981-1990), protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1982-1991), protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych (1976-1977), protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1973-1975, 1976-1982), protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1979-1981), analiza działalności gospodarczej (za lata 1975, 1979, 1982-1986), instrukcje i regulaminy obowiązujące w przedsiębiorstwie (1971-1978, 1987), sprawozdania z zatrudnienia (za lata 1970-1990), rejestry i analizy skarg i wniosków (za lata 1970-1989), plany i analizy stanu bhp (1976-1980), sprawozdania z wypadków przy pracy (1976-1988)wypadki śmiertelne (1975, 1981), zakładowy plan kont (1987), organizacja i działalność NSZZ przy NPBO (1983-1990), wycinki prasowe (1975-1990), akty notarialne - tytuły własności (1975, 1977), księgi służb. Liczba jednostek w zespole: 190
65/1474/0 Organ Wywiadu i Kontrwywiadu Niemieckich Sił Zbrojnych (Abwehra), Ekspozytura II w Szczecinie [1918] 1924-1936 0 rozwiń
1. Wyciąg z akt procesowych o szpiegostwo przeciwko podoficerowi i aptekarzowi Paulowi Dreufusowi z 1918 roku, sygn. 1; 2. Przepisy prawne w sprawach o szpiegostwo i o postępowaniach sądowych w tych sprawach, m.in. Opracowanie mjr F. Hartmann z 1930 roku o prawodawstwie karnym za szpiegostwo w Niemczech i krajach ościennych, w tym w Polsce, z 1925-1936, sygn. 2, 4; 3. Sprawozdania gestapo z Piły z 11 stycznia i 13 czerwca 1935 roku o sytuacji politycznej i społecznej w Marchii Granicznej oraz szpiegostwie prowadzonym na rzecz państwa polskiego przez miejscową ludność, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1475/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 205 Myślibórz 1934-1936 0 rozwiń
Ankiety osobowe członków SA z Myśliborza i jego okolic, będących członkami pułku 205 w Myśliborzu. Liczba jednostek w zespole: 6
65/1476/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 2 Szczecin 1933-1944 0 rozwiń
Akta osobowe członków SA z pułku 2 w Szczecinie, ankiety personalne, życiorysy, materiały genealogiczne Liczba jednostek w zespole: 15
65/1477/0 Oddział Szturmowy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk R 210 Szczecin 1933-1936 0 rozwiń
1. Rozkazy i zarządzenia 1935; 1 j.a., sygn. 1 - rozkazy w sprawie okresowych badań lekarskich 2. Akta personalne 1933-1936; 8 j.a., sygn. 2-9 - kwestionariusze osobowe, świadectwa lekarskie, życiorysy. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1478/0 Generalny Superintendent w Greifswaldzie 1601-1833 0 rozwiń
1. Administracja ogólna Kościoła 1620-1819; 13 j.a. - matrykuła kościelna i pochówki w powiecie Anklam, opłaty za uwierzytelnienie pieczęcią, spory o rangę stanowisk i system awansu duchownych i służb pomocniczych, kapelani wojskowi, małżeństwa, kontrola towarzystw gimnastycznych, podziękowania królowej, opieka nad wdowami, zaburzenia społeczne w Greifswaldzie (1694), obwieszczenie o zarazie – ospa bydlęca. 2. Akta parafii i szkół 1601-1833; 11 j.a. - obsada parafii i ich administracja w Katzow, Hohendorf, Wolgast, Horst, Bodstedt, Levenhagen, Velgast, Barth, prawo patronatu w Rolow, szkoły w Grimmen i Wolgast. Liczba jednostek w zespole: 24
65/1479/0 Gubernator Szwedzki na Pomorzu w Stralsundzie 1711-1814 0 rozwiń
Wykazy żołnierzy regimentu królewskiego (1802), sprawozdania oddziałów wojskowych (1814), sprawy żołdu, zaopatrzenia rodzin wojskowych, hołdy (przysięgi poddańcze) szlachty z okręgu Loitz, urzędników Sądu Nadwornego w Greifswaldzie i gminy żydowskiej w Stralsundzie (1811). Liczba jednostek w zespole: 9
65/1480/0 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 1948-1991 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2204/2006 - 1953-1980; 53 j.a. - bilanse za lata 1953-1980, analizy ekonomiczne za lata 1954-1960, 1962, 1964-1980. 2. AKCESJA nr 3059/2011; 1953-1985; 31 j.a.- programy koncertów sezonów artystycznych (1953-1971), dokumentacja artystyczna sezonów (1971/72-1984/85). 3. AKCESJA nr 3486/2014; 1968-1987; 5 j.i. - dokumentacja koncertowa i afisze poszczególnych sezonów artystycznych. 4. AKCESJA nr 3487/2014; 1948-1962; 166 j.a. - akta osobowe pracowników Filharmonii. 5. AKCESJA nr 3969/2017; 1987-1991; 4 j.i. - dokumentacja koncertowa i afisze poszczególnych sezonów artystycznych (1987/1988-1991/1991). Liczba jednostek w zespole: 259
65/1481/0 Prokuratura Powiatowa w Szczecinie 1962-1976 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2206/2006; 185 j.a. - Sprawozdania z działalności Prokuratury (1966-1970), protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynującego (1967-1971), sprawozdania statystyczne z działalności Prokuratury (1962-1976). Liczba jednostek w zespole: 185
65/1482/0 Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Zarząd Regionu Szczecin [1981] 1990-2006 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA [1983] 1990-2006; 19 j.a. - organizacja i rejestracja Stowarzyszenia i Koła szczecińskiego, statuty, regulaminy, wzory uźywanych pieczęci, protokoły zebrań organów kolegialnych Zarządu Regionu (w tym także z zebrania założycielskiego), zbiór uchwał z lat 1994-1998, wykazy członków Klubu b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy Zarządzie ZBOWiD w Szczecinie oraz arkusze ewidencyjne i skorowidze członków Zarządu Regionu. II. PLANY I SPRAWOZDANIA [1981] 1990-2006; 13 j.a. - plan pracy na lata 1990-1991, sprawozdanie z działalności Klubu b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przy Zarządzie ZBOWiD w Szczecinie (za lata 1966-1980), sprawozdania z działalności Stowarzyszenia (za lata 1991-1994, 1998-2006). III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 1990-2006; 20 j.a. - wnioski o odznaczenia i nadanie wyższych stopni wojskowych członkom Stowarzyszenia i korespondencja w tych sprawach, współpraca z młodzieżą szkolną, 12 Dywizją Zmechanizowaną oraz innymi stowarzyszeniami kombatanckimi, zasady finansowania działalności i pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia, opinie prawne dotyczące działalności Stowarzyszenianiekompletne egzemplarze biulrtynu "Kombatant" wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, dziennik korespondencyjny. Liczba jednostek w zespole: 52
65/1483/0 Zbiór akt luźnych - dissoluta - w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie XVI-XX 0 rozwiń
Są to luźne pojedyncze kartki lub wiązki o nieustalonej przynależności zespołowej. Są one posegregowane tematycznie w kartonach. Liczba jednostek w zespole: 476
65/1484/0 Zbiór Heleny Szczepan 1970-2004 0 rozwiń
1. Biuletyny Koła Samborzan 1970-2004; 23 j.a. 2. Sprawozdania z działalności Koła za lata 1992, 1997-2002; 6 j.a. 3. Zjazdy Koła w Warszawie (1983, 1986, 1990) i w Londynie (1998); 5 j.a. 4. Wspomnienia członków Koła 1989-1990; 3 j.a. 5. Korespondencja 1984-1999; 1 j.a. 6. Życiorysy członków 1990-1998; 2 j.a. 7. Wywiady 1989; 1 j.a. 8. Historia miasta Sambor (odbitka ksero na podstawie kroniki miasta z 1881 r.); 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 42
65/1485/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie 1945-1992 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 2218/2206; 1945-1980; 58 j.a.: 1. Ubezpieczalnia Społeczna w Szczecinie 1945-1950; 21 j.a. - sprawozdanie z działalności za 1946 r., akta osobowe kadry kierowniczej. 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Obwodowy w Szczecinie 1950-1951; 8 j.a. - akta osobowe kadry kierowniczej. 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1951-1955; 7 j.a. - akta osobowe kadry kierowniczej 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie od 1960 r.; 22 j.a. - sprawozdania z działalności Oddziału za lata 1962-1979, sprawozdania finansowe Oddziału za lata 1974, 1977, 1979-1980 II. AKCESJA nr 3426/2013; 1945-1962; 98 j.a. - akta osobowe pracowników ZUS. III. AKCESJA nr 3928/2017; 1968-1990; 60 j.a. - sprawozdania z wypłaty rent, zasiłków, sprawozdania WKZZ, OKIZ, Wydziału Składek, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania z działalności Oddziału. IV. AKCESJA nr 4093/2018; 1945-1992 Liczba jednostek w zespole: 253
65/1487/0 Sąd Grodzki w Szczecinie 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
1. Wydział Prezydialny 1945-1948; 2 j.a. - księga zarządzeń sędziego sprawującego kierownictwo sądu (1947-1948), księga przychodów i wydatków (1945). 2. Wydział Cywilny 1946-1950 [1951]; 89 - są tu pomoce do akt sądowych: repertoria spraw niespornych Ns (1947), "C"- spraw rozpoznanych w trybie postępowania ogólnego (1948-1950), "Zg"- zgonów (1949-1951) "Cps"- spraw pomocy prawnej (1949) jak również rejestr spadkowy (1947), repertorium spadkowe (1948-1950), Są tu również akta spraw sądowych - o zwolnienie od przedstawiania dokumentu urodzenia, dokumentu zgonu, dokumentu rozwodu, o ustalenie kuratora, o uznanie ojcowstwa, o zezwolenie na zawarcie związku małżenskiego. 3. Wydział Karny 1946-1950; 14 j.a. - pomoce do akt sądowych: repertoria "Kg"- spraw, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego (1946-1949), "Kps"- pomocy sądowej oraz wykaz osób aresztowanych (1946-1949), "Ko"- ogólne (1947, 1949-1950); Liczba jednostek w zespole: 105
65/1488/0 Sąd Okręgowy w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Wydział Prezydialny 1946-1948; 2 j.a. - księga rozchodu towarów oraz księga zaliczek Sądu. 2. Wydział Cywilny 1947-1950; 6 j.a. - repertoria "Cz"- spraw rozpoznawanych w trybie postępowania ogólnego oraz skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego z lat 1947-1950, repertoria "C"- spraw zażaleń na orzeczenia sądów grodzkich (1948-1949); 3. Wydział Handlowy 1945-1950; 4 j.a. - teczki o charakterze administracyjnym wydziału zawierają informacje o postępowaniu rejestrowym, zasadach dokonywania wpisów, wykazy dokonanych wpisów. 4. Wydział Karny 1947-1950; 12 j.a. - repertoria "Ko" - sprawy karne ogólne (1947, 1949-1950), "Ks"- sprawy karne skarbowe(1947-1950), "Kad"- sprawy karno-administracyjne (1949), "K"- sprawy w których wniesiono akt oskarżenia do sądu okręgowego (1948-1950), "Kz" (1949-1950); 5. Wydział dla Nieletnich 1949; 2 j.a. - repertoria "Kon" - sprawy karne ogólne (1949), "Kn"- sprawy karne w których wniesiono do sądu akt oskarżenia(1949). Akcesja nr 3936/2017 - 1949-1950; 220 j.a. - akta spraw cywilnych z repertorium Ns z lat 1949-1950 I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. 247-466). Akcesja nr 4025/2018 - 1949-1950; 324 j.a. - akta spraw cywilnych z repertorium Ns z 1949 roku i IC z 1950 roku I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. 467-790). Akcesja nr 4073/2018 - 1948; 13 j.a. - akta osobowe sędziów handlowych powołanych do orzekania w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 803
65/1489/0 Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego 1990-1998 0 rozwiń
1. Sesje Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego 1990-1998; 18 j.a. - protokoły sesji, uchwały, opinie i stanowiska Sejmiku, informacje osobowe delegatów Sejmiku . 2. Posiedzenia Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego 1990-1998; 17 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium Sejmiku, opinie i stanowiska Prezydium Sejmiku. 3. Posiedzenia Komisji Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego 1990-1998; 27 j.a. 3.1. Komisja Współpracy Samorządowej 1991-1994; 1 j.a. 3.2. Komisja Prawa i Administracji 1990-1998; 2 j.a. 3.3. Komisja Mienia Komunalnego 1991-1993; 1 j.a. 3.4. Komisja Rozwoju i Promocji Regionu 1991-1998; 8 j.a. 3.5. Komisja Spraw Społecznych 1991-1998; 5 j.a. 3.6. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1991-1998; 4 j.a. 3.7. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska 1991-1998; 2 j.a. 3.8. Komisja Rewizyjna 1992-1998; 2 j.a. 3.9. komisje doraźne 1995-1998; 2 j.a. 4. Organizacja 1990, 1993; 2 j.a. - projekty regulaminów Sejmiku z 1990 r., regulamin przyznawania świadczeń z Funduszu Socjalnego pracownikom Biura Sejmiku z 1993 r. 5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 1990-1998; 1 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności 6. Polityka regionalna 1990-1998; 13 j.a. - materiały dot. restrukturyzacji PGR-ów, sytuacji finansowej gmin, przemian społeczno-gospodarczych gmin i ich zwiazków z Niemcami, opinii nt planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego województwa szczecińskiego. 7. Sprawozdawczość opisowa i statystyczna 1990-1997; 8 j.a. - sprawozdania z działalności Sejmiku i jego organów, sprawozdania finansowe za lata 1990-1993, sprawozdania z zatrudnienia za lata 1993-1995. 8. Skargi 1990-1998; 9 j.a. - skargi i zażalenia mieszkańców na działalność organów samorządu orza organów rządowej administracji ogólnej. 9. Informacje prasowe 1991-1998; 2 j.a. - wycinki prasowe z lokalnych gazet, kominikaty prasowe, sprostowania lub odpowiedź na krytykę prasową. 10. Wydawnictwa 1996-1998; 1 j.a. - cztery numery miesięcznika wydawanego przez Sejmik pn. "Przegląd Samorządowy". 11. Współpraca i współdziałanie 1990-1998; 41 j.a. 11.1. Zjazdy, narady i konferencje 1994-1998; 3 j.a. - m.in. Udział w Krajowym Sejmiku Samorządu Tertorialnego. 11.2. Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i rządowej 1991-1998; 8 j.a. 11.3. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi 1991-1994; 2 j.a. 11.4. Współpraca z zagranicą 1990-1998; 11 j.a. - materiały dot. współpracy dwustronnej z poszczególnymi krajami - Francja (1990-1995), Niemcy (1992-1993), Szwecja (1991-1999). 11.5. Związki i zrzeszenia 1991-1998; 12 j.a. - materiały dotyczące współpracy przygranicznej, m.in. z Odrzańskim Związkiem Rzeczno-Morskim "Pomerania" (1991), Euroregionem "Pomerania" (1992-1997). 11.6. Konkursy 1995-1998; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 138
65/1490/0 Zakład Nadzoru Budowy, Remontów i Eksploatacji Nadro Sp. z o.o. w Szczecinie 1989-1992 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 2287/2007; 1989-1992; 17 j.a. - protokołu Zgromadzeń Wspólników (1989-1992), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1989-1990), dokumentacja organizacyjno-prawna Spółki (1989-1992), plany finansowe i ich realizacja (za lata 1989-1991), sprawozdania statystyczne dotyczące: działalności inwestycyjnej (za lata 1990-1991), wartości środków trwałych na dz. 1.I.1990, zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1989-1990), zużycia i zapasów materiałów za 1990 r., podziału wyniku finansowego (za lata 1989-1990), wypadków przy pracy (za 1989 r.), działalności finansowej za lata 1989-1990, bilanse Spółki (za lata 1989-1991 w tym bilans likwidacyjny). Liczba jednostek w zespole: 17
Wyświetlanie 1 481 do 1 500 z 1 753 wpisów.