Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1653/0 Sąd Rejonowy w Gryfinie 1975-2001 0 rozwiń
1. AKCESJA 3355/2013; 1975-2001; 1108 j.a. - akta spraw cywilnych (N, I C, I Co), karnych (Kp, Ko, K, D, Du, Doz, Dwz, Wo), rodzinnych (Ns, Nsm, Nds, Nk, Npw, RNs, RNpw, Nw, Now); akta spraw Kolegium d/s Wykroczeń w Chojnie przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie oraz Kolegium d/s Wykroczeń w Gryfinie przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Liczba jednostek w zespole: 1108
65/1654/0 Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie 1995-2011 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1995-2011; 70 j.a. - materiały dotyczące organizacji Szkoły, m.in. statut, regulamin organizacyjny, protokoły Walnych Zgromadzeń Spółki Akcyjnej pn. "Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie", zarządzenia rektora, przepisy prawne dotyczące działalności szkół artystycznych, sprawozdania z działalności, organizacja roku akademickiego, protokoły egzaminów, 2. Akta osobowe studentów 1995-2011; 879 j.a. 3. Prace dyplomowe 1997-2010; 393 j.a. 4. Inne prace 1995-2013; 2153 j.a. 5. Publikacje, wydawnictwa 54 j.a. 6.. Akta kat. B 1995-2011; 157 j.a. - listy płac i karty wynagodzeń, dokumentacja księgowo-finansowa szkoły, akta dziekanatu szkoły dotyczące m.in.studentów, czesnego, dzienniki zajęć. Liczba jednostek w zespole: 3545
65/1655/0 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 1945-1970 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 3363/2013; 1945-1950; 15 j.a. - skany materiałów archiwalnych pozostawionych w archiwum zakładowym - zabezpieczanie i przekazywanie księgozbiorów różnym instytucjom, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lata 1946-1950, okólniki Prezydenta miasta Szczecina, Zarządu Miejskiego i Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego (1945-1949), preliminarz budżetowy na lata 1949-1950 i jego realizacja. 2. AKCESJA nr 3490/2014; 1946-1970; 21 j.a. - skany materiałów archiwalnych pozostawionych w archiwum zakładowym - zarządzenia, wytyczne i instrukcje władz zwierzchnich, plany pracy biblioteki,, plan czytelniczy na 1955 r., materiały dotyczące organizacji bibliotek na terenie województwa szczecińskiego, sprawozdania statystyczne bibliotek za lata 1947-1948. 3. AKCESJA nr 3552/2014; 1948-1952; 31 j.a.- skany materiałów archiwalnych pozostawionych w archiwum zakładowym - sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności bibliotek powszechnych na terenie woj. szczecińskiego. 4. AKCESJA nr 3953/2017; 1945-1970; 45 j.a. (4810 plików) - skany materiałów archiwalnych pozostawionych w archiwum zakładowym - konkursy czytelnicze, obchody i rocznice, sprawozdania, wystawy. Liczba jednostek w zespole: 67
65/1656/0 Zbiór dokumentacji konserwatorskiej obiektów sakralnych i zabytkowych Pomorza Zachodniego 1968-2005 0 rozwiń
Dokumentacja konserwatorska obiektów sakralnych i zabytkowych Pomorza Zachodniego 1968-2006; 189 j.a. - dokumentacja fotograficzna, techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 189
65/1657/0 Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Ministerstwa Obrony Narodowej w Szczecinie 1951-1965 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1951-1965; 13 j.a. 1.1. Organizacja - 1951-1965; 8 j.a. 1.2. Rada Pedagogiczna - 1951-1965; 2 j.a. 1.3. Kadry - 1952-1960; 3 j.a. 2. Plany i sprawozdania - 1952-1965; 5 j.a. 2.1. Plany - 1954-1960; 2 j.a. 2.2. Sprawozdania - 1952-1965; 3 j.a. 3. Nauczanie i wychowanie - 1951-1965; 70 j.a. 3.1. Ewidencja absolwentów - 1952-1965; 3 j.a. 3.2. Egzaminy dojrzałości - 1953-1965; 14 j.a. 3.3. Katalogi ocen - 1951-1958; 3 j.a. 3.4. Dzienniki lekcyjne - 1952-1965; 50 j.a. 4. Akta uczniów - 1951-1965; 640 j.a. 4.1. Nazwiska na lit. A - 1954-1965; 9 j.a. 4.2. Nazwiska na lit. B - 1952-1965; 59 j.a. 4.3. Nazwiska na lit. C - 1953-1965; 23 j.a. 4.4. Nazwiska na lit. D - 1955-1965; 24 j.a. 4.5. Nazwiska na lit. E - 1953-1956; 3 j.a. 4.6. Nazwiska na lit. F - 1953-1965; 17 j.a. 4.7. Nazwiska na lit. G - 1953-1965; 46 j.a. 4.8. Nazwiska na lit. H - 1958-1965; 3 j.a. 4.9. Nazwiska na lit. I - 1951-1956; 2 j.a. 4.10. Nazwiska na lit. J - 1956-1965; 27 j.a. 4.11. Nazwiska na lit. K - 1952-1965; 77 j.a. 4.12. Nazwiska na lit. L - 1952-1962; 9 j.a. 4.13. Nazwiska na lit. Ł - 1957-1964; 5 j.a. 4.14. Nazwiska na lit. M - 1951-1965; 62 j.a. 4.15. Nazwiska na lit. N - 1954-1965; 19 j.a. 4.16. Nazwiska na lit. O - 1954-1965; 10 j.a. 4.17. Nazwiska na lit. P - 1953-1965; 45 j.a. 4.18. Nazwiska na lit. R - 1955-1965; 27 j.a. 4.19. Nazwiska na lit. S - 1951-1965; 70 j.a. 4.20. Nazwiska na lit. Ś - 1954-1964; 8 j.a. 4.21. Nazwiska na lit. T - 1954-1965; 13 j.a. 4.22. Nazwiska na lit. U - 1958-1961; 2 j.a. 4.23. Nazwiska na lit. W - 1953-1965; 51 j.a. 4.24. Nazwiska na lit. Z - 1954-1965; 19 j.a. 4.25. Nazwiska na lit. Ż - 1955-1964; 8 j.a. 4.26. Nieodebrane dokumenty uczniów - 1951-1965; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 728
65/1658/0 Okręgowe Zakłady Gastronomiczne w Szczecinie 1951-1968 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1951-1968; 149 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 0
65/1659/0 Szczecińska Gra Liczbowa "Gryf" w Szczecinie 1957-1977 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1957-1977; 40 j.a. - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 0
65/1660/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Warzywa - Owoce" w Szczecinie 1951-1969 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1951-1969; 86 j.a. - akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 0
65/1661/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wikliniarsko-Trzciniarskie w Szczecinie 1951-1957 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1951-1957; 9 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 0
65/1662/0 ZPU "Ter-Zet" Zakład Budowlano-Montażowy i Prefabrykatów w Szczecinie 1960-1963 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1960-1963; 19 j.a. - listy płac Liczba jednostek w zespole: 0
65/1663/0 Państwowy Internat dla Inwalidów w Szczecinie 1951-1957 0 rozwiń
Zespół tworzą akta kat. B z lat 1951-1957; 9 j.a. - akta personalne pensjonariuszy Internatu Liczba jednostek w zespole: 0
65/1664/0 Zbiór Anny Kolmer 2000-2000 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 3448/2014; 130 j.i. - zbiór nagranych materiałów do programów telewizyjnych realizowanych przez p. Annę Kolmer. Liczba jednostek w zespole: 130
65/1665/0 Spuścizna Alfreda Wielopolskiego (1905-1996) 1857-1996 0 rozwiń
1. Materiały biograficzne i osobiste 1896-1988, 43 j.a. 1.1. Materiały dotyczące rodu Wielopolskich 1896, 1 j.a. - opracowanie pt. "Panowie Wielopolscy w Krakowie. Niektóre epizody z przeszłości tej rodziny". 1.2. Materiały osobiste 1927-1988; 15 j.a. - odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, życiorysy i ankiety personalne, dokumenty emerytalne, nagrody i odznaczenia, odpisy dyplomów ukończenia studiów, nadania tytułów naukowych docenta i profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, opinie o Profesorze w związku z wnioskiem o nadanie Mu stanowiska profesora zwyczajnego, scenariusz uroczystości nadania tytułu profesora honoris causa Politechniki Szczecińskiej (1976), spis akt przygotowane przez Profesora do przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie. 1.3. Zbiór fotografii rodzinnych 27 j.i. - zeskanowane albumy ze zdjęciami rodzinnymi. 2. Materiały dotyczące działalności zawodowej i społecznej 1945-1996, 12 j.a. 2.1. Materiały dotyczące działalności zawodowej - zatrudnienie 1945-1996, 11 j.a. - materiały związane z przebiegiem pracy zawodowej Profesora w szkołach wyższych Szczecina oraz w Archiwum Państwowym w Szczecinie. 2.2. Materiały dotyczące działalności społecznej 1953-1971, 1 j.a. - udział w posiedzeniu podkomisji Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie w sprawie zmian nazw ulic (1955), powołanie A. Wielopolskiego w skład Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego PWRN w Szczecinie (w 1956 r. i na członka Rady Naukowej Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie w 1971 r. 3. Materiały dotyczące działalności naukowej 1857-1985, 80 j.a. 3.0. Sprawozdania z działalności naukowej i wydawniczej 1950-1965, 2 j.a. 3.1. Praca doktorska 1931, 1 j.a. - publikacja pracy doktorskiej 3.2. Opracowania, artykuły, referaty, wystapienia 1945-1981, 24 j.a. 3.3. Recenzje opracowań autorstwa Alfreda Wielopolskiego 1964-1976, 2 j.a. 3.4. Recenzje opracowań przygotowane przez Alfreda Wielopolskiego 1954-1980, 2 j.a. 3.5. Recenzje prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych przygotowane przea Profesora 1959-1981, 2 j.a. 3.6. Inne materiały dotyczące działalności i zainteresowań nukowych Profesora 1881-1985, 25 j.a. 3.7. Zbiór publikacji przekazanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie 1857-1985, 22 j.a. Liczba jednostek w zespole: 135
65/1666/0 Związek Żołnierzy Batalionów Roboczych "Polski Gułag" Biuro Krajowe w Szczecinie [1975] 1991-2012 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA ZWIĄZKU [1975] 1991-2012; 29 j.a. 1.1. Kongresy Związku 1992, 1995, 1998, 2004; 4 j.a. - materiały z II, III i IV Kongresu Związku. Z I Kongresu (z 1992 r.) jest tylko fotografia 1.2. Materiały dotyczące organizacji Związku 1991-2012; 18 j.a. - statut Związku, materiały dotyczące rejestracji Związku w KRS, uchwały i komunikaty Związku, wniosek o przyjęcie Związku w poczet kombatantów i osób represjonowanych, ewidencja pieczęci 1.3. Opracowania, ekspertyzy dotyczące batalionów roboczych, wycinki prasowe [1975] 1991-2010; 5 j.a. 1.4. Czasopisma Związku, biuletyny informacyjne 1993-2005; 2 j.a. 2. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU 1992-2012; 30 j.a. 2.1. Informacje ogólne o działalności Związku 1992-2012; 12 j.a. - odezwy, oświadczenia i apele Związku, referaty i wystapienia członków Związku, materiały dotyczące działalności zarządów wojewódzkich Związku, współdziałanie Związku z innymi związkami i stowarzyszeniami kombatanckimi, z mediami, pisma kierowane do Papieża Jana Pawła II, Episkopatu Polski i Kurii szczecińsko-kamieńskiej, starania Związku o urządzenie w Szczecinie Grobu Nieznanego Żołnierza. 2.2. Korespondencja z władzami w sprawie uznania członków Związku za osoby represjonowane 1992-2006; 18 j.a. - projekty ustaw i ustawy w sprawach kombatantów i osób represjonowanych, korespondencja z najwyższymi władzami w Polsce (Kancelarią Marszałka Sejmu i Senatu RP, Kancelarią Sejmu RP i posłami, kancelarią Prezydenta RP, kancelarią Premiera Rządu oraz poszczególnymi ministerstwami) w sprawie uznania członków Związku za osoby represjonowane, postanowienia Prokuratury Wojskowej, skarga do Trybunału Konstytucyjnego. 3. SKARGA DO EUROPEJSKIEJ KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA 1996-2005; 4 j.a. - pisma kierowane do EKPC w Strasburgu w sprawie skargi na Rząd Polski, listy wysłanych skarg, decyzje wydane przez EKPC 4. SPRAWY SĄDOWE 1991-2000; 458 j.a. - są to akta spraw sądowych w sądach krajowych oraz skarga do Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu poszczególnych członków Związku 5. AKTA CZŁONKOWSKIE 1991-2004; 1175 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1698
65/1667/0 Papiernia S.A. w Szczecinie 1910-1945 [1952] 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 3484/2014; 1910-1945 [1952]; 54 j.a. - dokumentacja konstrukcyjna budynków przemysłowych, urządzeń technicznych linii produkcji papieru i spirytus z drewna, dokumentacja techniczna nabrzeża portowego i urządzeń portowych (dźwigi, suwnice), sieć wodociągowo-kanalizacyjna, place składowe, stacja paliw, garaże. Liczba jednostek w zespole: 54
65/1668/0 Szczecińskie Zakłady Miejskie Sp. z o.o. [1892] 1937-1945 [1952] 0 rozwiń
1. PRZES. 442/2014; [1902] 1937-1945 [1952]; 13 j.i. - 2418 rysunków przyłączy wody do budynków miasta Szczecina wg dziś obowiązujących nazw ulic. Poczatkowo włączano je do zespołu 65/219 - Akta miasta Szczecin. W 2014 r. w wyniku porządkowania zespołu 65/219 wydzielono je w odrębny zespół oraz dokonano ich inwentaryzacji, w wyniku której dokonano połączenia pojedynczych rysunków w jednostki inwentarzowe i tym samym liczba j.i. zmniejszyła się (z 2418 do 13 j.i.). 1.1. Akcesja nr 3145/2012; 1905-1948 - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) Abramowskiego, Admiralska, Akacjowa, Brata Alberta, Arkońska, Monte Cassino, Asnyka. 1.2. Akcesja nr 3150/2012; 1903-1945 - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) rozpoczynające się na literę "B". 1.3. Akcesja nr 3163/2012; 1902-1949 - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) rozpoczynające się na literę "B" do "G". 1.4. Akcesja nr 3176/2012; 1902-1945 - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) rozpoczynające się na literę "H" do "J". 1.5. Akcesja nr 3307/2013; 1902-1945 - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę "K". 2. AKCESJA nr 3488/2014; [1902] 1937-1945 [1952]; 8 j.i. (1921 rysunków) - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od "M" do "P". 3. AKCESJA nr 3582/2015; I poł. XX w.; 1 j.i. (61 sekcji) - plany sieci wodociagowej miasta Szczecina. 4. AKCESJA nr 3610/2015; 1937-1945; 6 j.i. (972 rysunków) - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od L, Ł, R, J, H, K. 5. AKCESJA nr 3708/2015; 1905-1944; 5 j.i. (890 rysunków) - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od S, T, B, H, J, K, L, M, O, P, W 6. AKCESJA nr 3867/2016; 1892-1944; 109 j.i. - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od A, B, C, F, H,J, K, M, N, O, P, R, Ś, T, W. 7. AKCESJA nr 3960/2017; 1892--1944; 3 j.i. (310 rysunków) - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od D, E, G, J, L, R, S, V. 8. AKCESJA nr 4071/2018; 1892-1940; 1 j.i. - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od L, Ł, N. 9. AKCESJA nr 4116/2018; 1892-1943; 2 j.i. - rysunki techniczne przyłączy wody do budynków miasta Szczecina - ulice (dziś) zaczynające się na literę od K, P, S, L. Liczba jednostek w zespole: 169
65/1669/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ośrodku Radiowo-Telewizyjnym w Szczecinie 1963-1986 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej; 1963, 1967, 1986; 3 j.a. - materiały na zebrania dotyczące szczecińskiej prasy, radia i telewizji (z 1963 r.), protokół z zebrania POP z 1967 r., materiały na zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP PZPR z 1986 r. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1670/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie 1955-2011 0 rozwiń
I. AKCESJAnr 3519/2014; 1958-1989; 305 j.a. - operaty pomiarowe, aktualizacja użytków gruntowych. II. AKCESJA nr 3520/2014; 1956-1989; 244 j.i. co stanowi 884 arkuszy map - mapy: klasyfikacyjna, ewidencyjna i zasadnicza dotyczące poszczególnych miejscowości pow. choszczeńskiego Liczba jednostek w zespole: 549
65/1671/0 Zbiór planów i rysunków technicznych Archiwum Państwowego w Szczecinie 1774-1988 0 rozwiń
1. Budynki - 431 j.i. z lat 1774-1975 1.1.1.Domy mieszkalne. Szczecin - 14 j.i. z lat 1866-1975 1.1.2. Domy mieszkalne. Wałcz - 22 j.a. z lat 1919-1938 1.1.3. Domy mieszkalne. Inne miasta - 8 j.i. z lat 1900-1940 1.2.1. Szkoły. Szkoła dla dziewcząt w Wałczu (Töchterschule in Deutsch Krone) - 25 j.i. z lat 1909-1910 1.2.2. Szkoły. Szkoła dla dziewcząt w Wałczu (Mädchenschule in Deutsch Krone) - 4 j.i. z lat 1893-1933 1.2.3. Szkoły. Szkoła podstawowa w Wałczu (Volksschule in Dteutsch Krone) - 24 j.i. z lat 1900-1940 1.2.4. Szkoły. Szkoła budowlana w Wałczu. (Bauschule, Baugewerkschule, Staatsbauschule in Deutsch Krone) - 32 j.i. z lat 1886-1940 1.2.5. Szkoły. Gimnazjum Mariackie w Szczecinie (Marienstifts- Gymnasiums Stettin) - 3 j.i. z lat 1913-1914 1.2.6. Szkoły. Inne - 18 j.i. z lat 1839-1945 1.3. Teatry, filharmonie, muzea, kina - 5 j.i. z lat 1900-1950 1.4. Budynki działkowe, letniskowe - 45 j.i. z lat 1928-1950 1.5. Zamek Książąt Pomorskich - 17 j.i. z lat 1869-1975 1.6. Szopy, warsztaty, garaże - 15 j.i. z lat 1867-1943 1.7. Szpitale, lazarety, domy opieki, fundacje - 16 j.i. z lat 1876-1973 1.8.1. Budynki administracyjne. Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - 5 j.i. z lat 1947-1950 1.8.2. Budynki administracyjne. Urząd Miasta w Szczecinie (Stadtverwaltung Stettin) - 4 j.i. z lat 1936-1950 1.8.3. Budynki administracyjne. Ratusz w Darłowie (Rathaus zu Rügenwalde) - 3 j.i. z lat 1930-1937 1.8.4. Budynki administracyjne. Ratusz w Koszalinie - 7 j.i. z lat 1956-1962 1.8.5. Budynki administracyjne. Inne - 16 j.i. z lat 1890-1960 1.9.1. Obiekty przemysłowe. Stettiner Oderwerke - 31 j.i. z lat 1900-1950 1.9.2. Obiekty przemysłowe. Stocznia Merkur - 14 j.i. z lat 1939-1943 1.9.3. Obiekty przemysłowe. Stettiner Vulcan- Werft - 6 j.i. z lat 1935-1942 1.9.4. Obiekty przemysłowe. Rzeźnia w Wałczu - 15 j.i. z lat 1885-1931 1.9.5. Obiekty przemysłowe. Mleczarnia w Wałczu - 4 j.i. z lat 1905-1937 1.9.6. Obiekty przemysłowe. I.G. Farbenindustrie A.G. - Filmfabrik Wolfen - 5 j.i. z lat 1938-1946 1.9.7. Obiekty przemysłowe. Zajezdnia tramwajowa "Pogodno" - 11 j.i. z lat 1970-1975 1.9.8. Obiekty przemysłowe. Stöwer - Werke A.-G. - 5 j.i. z lat 1935-1943 1.9.9. Obiekty przemysłowe. Inne obiekty - 14 j.i. z lat 1774-1974 1.10. Pozostałe budynki - 43 j.i. z lat 1774-1974 2. Budowle - 493 j.i. z lat 1828-1988 2.1.1. Oczyszczalnia ścieków w Szczecinie - 92 j.i. z lat 1870-1953 2.1.2. Oczyszczalnia ścieków w Podjuchach - 8 j.i. z lat 1928-1953 2.1.3. Oczyszczalnia ścieków w Wałczu - 9 j.i. z lat 1922-1937 2.1.4. Oczyszczalnia ścieków w innych miastach - 9 j.i. z lat 1900-1944 2.2.1. Mosty. Most Parnicki (Parnitzbrücke) - 19 j.i. z lat 1900-1914 2.2.2. Mosty. Oderbrücke - 13 j.i. z lat 1891-1900 2.2.3. Mosty. Most Kłodny (Baumbrücke) - 4 j.i. z lat 1905-1909 2.2.4. Mosty. Most Długi (Langebrücke) - 9 j.i. z lat 1898-1903 2.2.5. Mosty. Brücke über Klein oder Gross Reglitz - 2 j.i. z 1909 r. 2.2.6. Mosty. Wipperbrücke zu Rügenwalde - 3 j.i. z lat 1894-1895 2.2.7. Mosty. Inne mosty, wiadukty, kładki - 65 j.i. z lat 1889-1940 2.3.1. Drogi. Profile podłużne ulic - 45 j.i. z lat 1828-1940 2.3.2. Drogi. Profile podłużne ulic z kanałami - 90 j.i. z lat 1900-1950 2.3.3. Drogi. Przekroje poprzeczne ulic - 13 j.i. z lat 1920-1940 2.3.4. Drogi. Profile podłużne placów, terenów zielonych - 5 j.i. z lat 1930-1940 2.3.5. Drogi. Przebudowa. Organizacja ruchu - 12 j.i. z lat 1969-1975 2.4.1. Rowy melioracyjne i cieki wodne. Profile podłużne i poprzeczne rowów - 7 j.i. z lat 1836-1928 2.4.2. Rowy melioracyjne i cieki wodne. Profile podłużne i poprzeczne regulowanych koryt rzecznych - 7 j.i. z lat 1856-1939 2.5.1. Budowle hydrotechniczne. Nabrzeża - 4 j.i. z lat 1877-1928 2.5.2. Budowle hydrotechniczne. Pomosty - 2 j.i. z lat 1910-1936 2.5.3. Budowle hydrotechniczne. Śluzy - 2 j.i. z lat 1935-1939 2.5.4. Budowle hydrotechniczne. Inne - 3 j.i. z lat 1880-1931 2.6. Linie kolejowe - 15 j.i. z lat 1893-1924 2.7.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne w Szczecinie - 10 j.i. z lat 1900-1974 2.7.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne w innych miastach - 8 j.i. z lat 1902-1973 2.8. Budowle sportowe - 4 j.i. z lat 1900-1937 2.9. Elektrownie wodne - 3 j.i. z lat 1914-1923 2.10. Zbiorniki wodne 8 j.i. z lat 1910-1943 2.11. Inne budowle - 22 j.i. z lat 1900-1988 3. Obiekty małej architektury - 49 j.i z lat 1900-1945 3.1. Plac zabaw i jego elementy - 6 j.i. z lat 1910-1939 3.2. Pergole - 6 j.i. z lat 1930-1938 3.3. Ogrodzenia, balustrady, furtki - 20 j.i. z lat 1900-1938 3.4. Schody - 4 j.i. z lat 1933-1940 3.5. Ławki - 3 j.i. z lat 1926-1940 3.6. Inne obiekty małej architektury - 10 j.i. z lat 1900-1945 4. Rysunki techniczne - 251 j.i. z lat 1856-1980 4.1. Hydranty - 27 j.i. z lat 1892-1935 4.2. Studzienki, studnie - 23 j.i. z lat 1898-1938 4.3. Pompy uliczne - 13 j.i. z lat 1900-1930 4.4. Latarnie - 5 j.i. z lat 1900-1920 4.5.1. Elementy urządzeń. Kanalizacyjnych, gazociągowych - 100 j.i. z lat 1895-1957 4.5.2. Elementy urządzeń. Technicznych - 12 j.i. z lat 1856-1949 4.6. Elementy obiektów budowlanych - 12 j.i. z lat 1900-1955 4.7. Profile, odwierty, schematy - 13 j.i. z lat 1885-1980 4.8.1.Instalacje elektryczne - 17 j.i. z lat 1950-1957 4.8.2. Instalacje odgromowe - 16 j.i. z lat 1955-1957 4.8.3. Inne instalacje - 5 j.i. z lat 1955-1956 4.9. Inne rysunki techniczne - 4 j.i. z lat 1876-1960 5. Plany sytuacyjne i niwelacyjne obiektów budowlanych i terenów zielonych - 79 j.i. z lat 1871-1974 5.1. Teren portu Ustka - 5 j.i. z 1949 r. 5.2. Jasne Błonia, Park Kasprowicza, Park Leśny Arkoński - 5 j.i. z lat 1913-1937 5.3. Revierhof - 6 j.i. z lat 1930-1940 5.4. Przepompownie - 4 j.i. z lat 1950-1955 5.5. Miejski Park Zdrojowy w Kamieniu Pomorskim - 10 j.i. z lat 1973-1974 5.6. Park dendrologiczny przy ul. Słowackiego w Szczecinie - 5 j.i. z lat 1973-1974 5.7. Inne plany sytuacyjne i niwelacyjne obiektów budowlanych i terenów zielonych - 44 j.i. z lat 1871-1958 Liczba jednostek w zespole: 1303
65/1672/0 Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych 1928-1967, 1970-1990 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 3536/2014; 1928-1964; 230 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych i felczerów. 2. AKCESJA nr 3553/2014; 1948-1964; 170 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych i felczerów. 3. AKCESJA nr 3665/2015; 1946-1965; 340 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych i felczerów. 4. AKCESJA nr 37502/2016; 1949-1965; 360 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych i felczerów. 5. AKCESJA nr 3911/2017; 1948-1966; 1970-1990; 554 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych, felczerów z lat 1948-1966 oraz rejestry: asystentek pielęgniarstwa, pielęgniarek młodszych, pielęgniarek przyuczonych nr 1997-3865 (b.d. - 1970); asystentek pielęgniarstwa nr 3866-4041 (1970-1990), asystentek pielęgniarstwa (informator zatrudnienia); personelu średniego ubyłego do dnia 11.03.1978 (ostatni nr 6178; informator o kwalifikacjach). 6. AKCESJA nr 4028/2018; 1949-1967; 585 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych, felczerów. 7. AKCESJA nr 4192/2019; 1950-1967; 308 j.a. - teczki osobowe potwierdzające kwalifikacje pielęgniarek, położnych, felczerów. Liczba jednostek w zespole: 2547
Wyświetlanie 1 661 do 1 680 z 1 758 wpisów.