Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1729/0 Cechy miasta Debrzna 1901-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
65/1730/0 Cechy miasta Gartz 1649-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
65/1731/0 Cechy miasta Penkun 1726-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
65/1732/0 Cechy miasta Stepnicy 1781-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
65/1733/0 Akta miasta Altentreptow 1831-1841 0 rozwiń
Poszyt dotyczy budowy pastorówki (Pfarrhaus). Na karcie 2 znajduje się projekt budynku. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1734/0 Akta miasta Czaplinka 1857-1858 0 rozwiń
Akta zawierają dokumenty nadzoru policyjnego nad Martinem Blumem z Białogórzyna (Bulgrin). Liczba jednostek w zespole: 1
65/1735/0 Akta miasta Demmina 1732-1732 0 rozwiń
Akta zawierają rejestr wpływów i wydatków miejskiego przytułku (szpitala) z 1732 r. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1736/0 Akta miasta Greifswaldu 1707-1828 0 rozwiń
Akta zawierają dokumenty cech tkaczy, w tym odpisy dokumentów z 1550-1602, wykaz czynszów z dóbr uniwersytetu z lat 1761-1764, dzierżawy dóbr miejskich, akta separacji dóbr miejskich w Rinberg (1799-1806) i Negentin (1800-1827). Liczba jednostek w zespole: 11
65/1737/0 Akta miasta Gützkow 1744-1868 0 rozwiń
Akta zawierają korespondencję miasta z roku 1744, pokwitowania za zapłacone podatki (1746-1824), wykazy świadczeń mieszkańców na rzecz wojsk szwedzkich w dobie wojny siedmioletniej (z lat 1757-1758), rejestr podatków (1766), rozporządzenie dotyczące podatków (1811), zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej przez Carla Ernesta Friedricha Pichta (1832) oraz dokumenty nadzoru nad cechem stolarzy i murarzy (1864-1868). Liczba jednostek w zespole: 7
65/1738/0 Akta miasta Kalisza Pomorskiego 1575-1909 0 rozwiń
Akta zawierają kartę z kroniki miejskiej z informacją wydarzeniach w mieście w latach 1575-1599 i o pożarze w 1577; księgę miejską z dokumentacją spraw własnościowych i umów miasta z Güntersbergami (1588-1711), list Adama von Güntersberga z 1617 r. dotyczący obsady stanowiska diakona w kościele; rachunki kościoła związane z prowadzeniem i utrzymaniem przytułku (Hospital) – 1643-1776 – na stronie tytułowej znajduje się odpis najstarszego dokumentu dotyczącego kościoła w Kaliszu Pomorskim; postanowienia w sprawie sprawowania prawa patronatu (1699-1801); opis pożaru z 18 maja 1771 r.; księgą pieśni (słowa i nuty) śpiewanych w kościele od 1800 do 1876 r. spisaną przez nadproboszcza (Oberpastor) Borckhardta w 1909 r. Liczba jednostek w zespole: 7
65/1739/0 Akta miasta Lassan 1856-1856 0 rozwiń
Akta zawierają regesty i odpisy dokumentów miejskich od 1299 r., urbarz miejski, regulamin miejski oraz opis miasta. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1740/0 Akta miasta Lipian 1817-1939 0 rozwiń
Akta zawierają rejestr uczniów szkoły w Lipianch z lat 1828-1858 i z lat 1843-1868, wyciąg z akt własnościowych (reces) miasta Lipiany (1832-1838), dokumenty dotyczące własności i dochodów kościoła (Kirchenmatrikul) z lat 1854, 1858, plan zabudowy miasta (1:25000) z 1923 r., projekt dotyczący budowy kanalizacji w mieście z lat 1935-1939 oraz rejestr ludności żydowskiej z lat 1817- 1874. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1741/0 Akta miasta Loitz 1930-1930 0 rozwiń
Akta zawierają dokumenty rachunkowe (projekt budżetu-?) miasta z roku obliczeniowego 1930. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1742/0 Akta miasta Mieszkowic 1927-1927 0 rozwiń
Akta zawierają dokumentację dotycząca budowy nowej ulicy, placu targowego (Viehmarkt) dla koni i bydła, boiska sportowego. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1743/0 Akta miasta Nowogardu 1874-1935 0 rozwiń
Akta zawierają dokumenty nadzoru budowlanego: budowa domu przy Breitestrasse 1 dla kupa Gustawa Krügera (1874-1933), z rysunkiem fasady domu; rysunki techniczne dotyczące fabryki krochmalu (1906) pieca parowego dla tejże fabryki (1924-1935). Liczba jednostek w zespole: 3
65/1744/0 Akta miasta Pyrzyc 1927-1928 0 rozwiń
Poszyt zawiera pisma w sprawie brukowania ulic w mieście, z lat 1927-1928. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1745/0 Akta miasta Rzepina 1939-1939 0 rozwiń
Poszyt zawiera dokumentację (pisma, rysunki techniczne, szkice, plany) dotyczącą budowy sieci wodociągowej w mieście z 1939 r. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1746/0 Akta miasta Szczecinka 1860-1864 0 rozwiń
Akta zawierają rejestr rachunków i członków Bractwa Kurkowego (Schützen-Gilde) z lat 1860-1864. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1747/0 Aktra miasta Słupska 1758-1829 0 rozwiń
Akta zawierają ogłoszenia dotyczące akcyzy, kościoła w Słupsku, akat dzierża miejskich (sygn. 1, 1758, 1803, 1807) oraz statut domu opieki dla kobiet (sogenannte Jungfrauen-Kloster) z 1829 r. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1748/0 Akta miasta Ueckermünde 1733-1753 0 rozwiń
Akta zawierają pisma i wyrok w sprawie sporów granicznych (z lat 1733-1740) oraz pismo mierniczego Schwandte (1753). Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 1 721 do 1 740 z 1 758 wpisów.