Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Chemin des Falaises 12

Marly/Fribourg

Godziny otwarcia:

-0:01 - -0:01 (poniedziałek)

-0:01 - -0:01 (wtorek)

-0:01 - -0:01 (środa)

-0:01 - -0:01 (czwartek)

-0:01 - -0:01 (piątek)

numer telefonu:
+41 26 436 44 59
numer fax:
E-mail:
pmk1950@gmail.com
Strona www:
http://www.polskamisja.ch

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii powołana została do życia 2 czerwca 1950 r. Początkowo swoją siedzibę miała we Fryburgu. Staraniem Polonii szwajcarskiej, a w szczególności ówczesnego rektora Misji Ojca Bocheńskiego,  w 1957 r. zakupiony został dom w sąsiednim Marly le Petite na siedzibę Misji, która w tym miejscu pozostaje do dziś. Przez kilkadziesiąt lat placówka zgromadziła w swoim Archiwum liczne dokumenty,  które  stanowią bezcenny materiał archiwalny mający istotne znaczenie dla naszej historii, a w szczególności polskiej emigracji w Szwajcarii.

W chwili obecnej na zasób Archiwum PMK składa się 27 zespołów archiwalnych. Przede wszystkim akta własne Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii od początku działalności do 2006 r. Największy i jednocześnie najstarszy z zespołów to Archiwum Rodziny Bronarskich. Dokumenty zgromadzone przez rodzinę Bronarskich sięgają połowy XIX w. Jest to bardzo cenny zbiór materiałów archiwalnych, nie tylko rodzinnych (np. odpisy aktów metrykalnych, świadectwa, dyplomy, paszporty, korespondencja), ale również  twórczość literacka Juliusza Bronarskiego, dzienniki Ludwika Bronarskiego czy opracowania naukowe Alfonsa Bronarskiego. Zespół jest szczególnie interesujący ze względu na braci Bronarskich, tj. Alkfonsa i Ludwika. Zachowana korespondencja nakreśla ich życie zawodowe, mianowicie  polemiki prowadzone korespondencyjnie ze znanymi na świecie osobami, analizy utworów Chopina czy opinie na różne tematy, dotyczące Polski i Polaków oraz wydarzeń związanych z jej historią. Ponadto wśród spuścizn znajdują się Spuścizna Księdza Jana Engelberta Frani (1921-1995), Spuścizna Mieczysława Zaleskiego, Spuścizna Bolesława Mierzwińskiego, Spuścizna Jerzego Paszkowskiego oraz Spuścizna Stefana Menczaka, Spuścizna prof. Adama Vetulaniego.

Dużą grupę zespołów archiwalnych stanowią organizacje polskie, które działały na terenie Szwajcarii. Bardzo dobrze zachowany jest zespół Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Szwajcarii, który dokumentuje organizację i działalność Polaków zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Wśród licznych dokumentów znajdują się m.in. odezwa do byłych internowanych zachęcająca do członkostwa w SPK czy instrukcja dla Delegatów Komitetu Organizacyjnego SPK /Samopomoc Wojska/ Oddział Szwajcaria z 1947 r., a także  statuty, protokoły posiedzeń zarządu, protokoły ze Zjazdów, sprawozdania z działalności SPK, ponadto protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności i korespondencja poszczególnych Kół, korespondencja z Zarządem Głównym SPK w Londynie, Kołem 2 Dywizji Strzelców Pieszych czy Związkiem Organizacji Polskich w Szwajcarii, a także Biuletyny Informacyjne wydawane przez Stowarzyszenie. Oprócz tego w Archiwum znajdują się m. in.  akta Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, Stowarzyszenia Polaków w Genewie „POLONIA”,  Koło Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii czy Akta żołnierzy internowanych w Szwajcarii.

            Obok dokumentacji aktowej w większości zespołów archiwalnych zachowały się fotografie. W zespole Archiwum Rodziny Bronarskich są to liczne fotografie pochodzące z drugiej połowy XIX i z XX w. zarówno portretowe, jak i dokumentujące podróże braci Bronarskich, niemalże po całym świecie. W Spuściźnie Księdza Jana Engelberta Frani przechowywane są przede wszystkim fotografie o tematyce religijnej, przedstawiające np. papieża Jana XXIII, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wnętrze Katedry we Wrocławiu czy Kaplicę i Dom Polski w Marly le Petit.

            Nie można niestety w chwili obecnej dokładnie określić rozmiarów zasobu archiwalnego ponieważ tylko dwa zespoły zostały dotychczas opracowane, a do trzeciego sporządzono ewidencję. Kolejny z dużych zespołów, mianowicie Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii, jest w trakcie opracowania, którego efekty po zakończeniu zostaną również opublikowane na stronie www.szukajwarchiwach.pl

Liczba zespołów na SwA

27

Liczba jednostek na SwA

1237

Liczba skanów na SwA

710

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

0.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji