Szukaną frazę wpisz w okno wyszukiwania na stronie głównej serwisu.

 


 

Podczas wpisywania możesz skorzystać z filtrów skanów, rodzajów materiałów archiwalnych oraz zakresów dat. Wyszukiwarka na bieżąco zaproponuje też podpowiedzi do wpisywanych haseł.

 


    

 

Jeśli chcesz ograniczyć liczbę wyników, możesz skorzystać z dodatkowych filtrów i opcji wyszukiwania. Filtr rodzajów materiałów archiwalnych znajdziesz nad wynikami wyszukiwania. Jeśli interesuje Cię konkretny rodzaj materiałów archiwalnych np. fotografie, mapy lub filmy po prostu kliknij odpowiednią ikonkę. Możesz też wrócić do wszystkich materiałów klikając na ikonkę „wszystko”.

 


  

   

Inne filtry znajdują się po lewej stronie listy wyników i pozwalają na zawężenie wyników według Dat, Archiwów, Praw autorskich oraz opcji wyszukiwania np. tylko materiały ze skanami. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdą się Akta metrykalne (pochodzące z bazy PRADZIAD), pojawią się dodatkowe filtry: Wyznania, Rodzaju aktu, Województwa, Województwa sprzed 1999, Miejscowości/Gminy.

 


   

 

Jeśli filtry dostępne na liście wyników okażą się niewystarczające, możesz przejść do Wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dostępne są dodatkowe filtry i opcje wyszukiwania.

Możesz też przeglądać materiały poprzez listy zespołów poszczególnych archiwów i instytucji. Wystarczy kliknąć na przycisk „Wybierz archiwum” pod oknem wyszukiwania na stronie głównej i przejść na stronę wybranej instytucji. „Lista zespołów” znajduje się obok „opisu”.

Jeśli nie szukasz niczego konkretnego zachęcamy do przeglądania proponowanych kolekcji na stronie głównej serwisu.