Szukaną frazę wpisz w okno wyszukiwania na stronie głównej serwisu.

 

Widok okna wyszukiwania na głównej stronie serwisu


 

Podczas wpisywania możesz skorzystać z filtrów skanów, rodzajów materiałów archiwalnych oraz zakresów dat. Wyszukiwarka na bieżąco zaproponuje też podpowiedzi do wpisywanych haseł.

 

Widok okna wyszukiwarki z filtrami wyników: typów materiałów oraz dat.z


    

 

Jeśli chcesz ograniczyć liczbę wyników, możesz skorzystać z dodatkowych filtrów i opcji wyszukiwania. Filtr rodzajów materiałów archiwalnych znajdziesz nad wynikami wyszukiwania. Jeśli interesuje Cię konkretny rodzaj materiałów archiwalnych np. fotografie, mapy lub filmy po prostu kliknij odpowiednią ikonkę. Możesz też wrócić do wszystkich materiałów klikając na ikonkę „wszystko”.

 

Widok wyników wyszukiwania z dodatkowymi filtrami rodzajów materiałów archiwalnych.


  

   

Inne filtry znajdują się po lewej stronie listy wyników i pozwalają na zawężenie wyników według Dat, Archiwów, Praw autorskich oraz opcji wyszukiwania np. tylko materiały ze skanami. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdą się Akta metrykalne (pochodzące z bazy PRADZIAD), pojawią się dodatkowe filtry: Wyznania, Rodzaju aktu, Województwa, Województwa sprzed 1999, Miejscowości/Gminy.

 

Widok wyników wyszukiwania z dodatkowymi filtrami - zawężenie wg Dat, Archiwów, Praw Autorskich oraz opcji wyszukiwania; filtry datowe


 

Inne filtry znajdują się po lewej stronie listy wyników i pozwalają na zawężenie wyników według Dat, Archiwów, Praw autorskich oraz opcji wyszukiwania np. tylko materiały ze skanami. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdą się Akta metrykalne (pochodzące z bazy PRADZIAD), pojawią się dodatkowe filtry: Wyznania, Rodzaju aktu, Województwa, Województwa sprzed 1999, Miejscowości/Gminy.

 

Opis głównych filtrów:

Widok głównych typów filtrów

Filtr „tylko zdjęcia i skany” pozwala na wyszukanie tylko tych materiałów archiwalnych, które zostały zdigitalizowane i opublikowane. Pamiętaj, że filtr ten nie działa w połączeniu z filtrem „Akta metrykalne”, ponieważ ten ostatni filtruje tylko rekordy pochodzące z bazy Pradziad, które nie są powiązane ze skanami.

Filtry „wyłącz kolekcje archiwów” oraz „wyłącz kolekcje użytkowników” umożliwiają usunięcie z wyników wyszukiwania kolekcji utworzonych odpowiednio przez archiwa lub użytkowników.

Użyj filtra „szukaj w tytule, bądź nazwie materiału”, aby zawęzić obszar wyszukiwania tylko do nazw zespołów lub tytułów materiałów archiwalnych.

Filtr „wyłącz szukanie po tagach” pozwala na ograniczenie liczby wyników poprzez usunięcie z wyszukiwania opisów posiadających szukaną frazę tylko w tagu. Tagi to krótkie, najczęściej jednowyrazowe określenia, opisujące materiały archiwalne. W szukajwarchiwach.gov.pl twórcą tagu może być archiwum lub Użytkownik.

 


 

Jeśli filtry dostępne na liście wyników okażą się niewystarczające, możesz przejść do Wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dostępne są dodatkowe filtry i opcje wyszukiwania.

Wyszukiwanie zaawansowane:

Jeśli filtry dostępne na liście wyników okażą się niewystarczające, możesz przejść do Wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dostępne są dodatkowe filtry i opcje wyszukiwania.

W bloku pól „Słowa” należy wpisać poszukiwane wyrażenia. Wszystkie słowa należy wpisywać w osobnych polach. W zależności od potrzeb można wyszukiwać:

- materiały, które zawierają wszystkie podane słowa – wpisując je w wierszu „Zawiera wszystkie ze słów”

- materiały, które zawierają przynajmniej jedno z podanych słów – wpisując je w wierszu „Zawiera jedno ze słów”

- z pominięciem pewnych słów, aby odfiltrować z listy wyników niechciane wyniki – wpisując je w wierszu „Nie zawiera słów”

Przykładowo, jeśli interesują Cię fotografie dotyczące statków lub obiektów przemysłowych o nazwie „Piłsudski”, w pierwszym wierszu należałoby wpisać „Piłsudski” a w czwartym „Józef”, „marszałek” i „Jan”, aby pominąć fotografie Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego brata Jana, których jest najwięcej.

Jeśli jednak interesują Cię tylko materiały, które zawierają ściśle określoną frazę należy ją wpisać w wierszu „Zawiera podaną frazę”, np. „Marszałek Józef Piłsudski”, aby obejrzeć materiały przedstawiające Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następny filtr „Wpisz sygnaturę bądź słowo”, umożliwi wyszukanie podanej sygnatury (w odpowiednim formacie, np. 3/1/0/17/11995) lub znajdzie wyniki zawierające podany wyraz w tytule lub nazwie materiału archiwalnego.

Z kolei filtr „Wybierz gdzie chcesz szukać” umożliwi zawężenie wyszukiwania do określonego poziomu opisu archiwalnego (zespołu, jednostek, serii lub obiektów), a filtr „Język materiału archiwalnego” do materiałów sporządzonych w określonym języku.

Widok wyszukiwarki zaawansowanej

 


 

Możesz też przeglądać materiały poprzez listy zespołów poszczególnych archiwów i instytucji. Wystarczy kliknąć na przycisk „Wybierz archiwum” pod oknem wyszukiwania na stronie głównej i przejść na stronę wybranej instytucji. „Lista zespołów” znajduje się obok „opisu”.

Jeśli nie szukasz niczego konkretnego zachęcamy do przeglądania proponowanych kolekcji na stronie głównej serwisu.