WYSZUKIWANIE

 

Wyszukiwanie proste

 

Wyszukiwanie na stronie głównej

 

 1. Wpisz szukane hasło w okno wyszukiwania na stronie głównej serwisu.


  grafika przedstawiająca widok okna głównego wyszukiwarki   

 2. Podczas wpisywania możesz skorzystać z filtrów: skanów, rodzajów materiałów archiwalnych oraz zakresów dat.

  grafika przedstawiająca widok wyszukiwarki na stronie głównej wraz z podstawowymi filtrami 
 3. Wyszukiwarka na bieżąco zaproponuje też podpowiedzi do wpisywanych haseł, z których możesz skorzystać.
 4. Na koniec kliknij w lupę lub naciśnij Enter.

 

Filtrowanie wyników wyszukiwania

 

 

         

        

 1. Z tych filtrów możesz korzystać na stronie głównej, a także na stronie z wynikami wyszukiwania.
 2. Jeśli chcesz zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz skorzystać z dodatkowych filtrów.
  • W pasku nad wynikami wyszukiwania znajdziesz filtry rodzajów materiałów archiwalnych. Pozwolą Ci one wyświetlić konkretny rodzaj materiałów archiwalnych np. fotografie, mapy lub filmy.
  • By z nich skorzystać po prostu kliknij odpowiednią ikonkę.
  • Możesz też wrócić do wszystkich materiałów klikając na ikonkę „wszystko”. Pamiętaj, że ten filtr działa tylko dla jednostek oraz obiektów. Jeśli z niego skorzystasz, to nie wyświetlą Ci się zespoły oraz serie (Sprawdź strukturę opisu archiwalnego).
   

  grafika przedstawiająca filtrowanie wyników po rodzajach materiałów archiwalnych

 3. Kolejne filtry znajdują się w panelu po lewej stronie listy wyników. Te u góry, po przesunięciu suwaka automatycznie wykluczają niektóre wyniki.


  grafika przedstawiająca filtry wykluczające niektóre wyniki wyszukiwania

   
   
  • Filtr „tylko zdjęcia i skany” pozwala na wyszukanie tylko tych materiałów archiwalnych, które zostały zdigitalizowane a skany zostały opublikowane w serwisie. Pamiętaj, że filtr ten nie działa w połączeniu z filtrem „Pradziad”, ponieważ ten ostatni filtruje tylko rekordy pochodzące z bazy Pradziad, które nie są powiązane ze skanami.
  • Filtry „wyłącz kolekcje archiwów” oraz „wyłącz kolekcje użytkowników” umożliwiają usunięcie z wyników wyszukiwania kolekcji utworzonych odpowiednio przez archiwa lub użytkowników.
  • Filtr „szukaj w tytule, bądź nazwie materiału” pozwala zawęzić obszar wyszukiwania tylko do nazw zespołów lub tytułów materiałów archiwalnych.
  • Filtr „wyłącz szukanie po tagach” ogranicza wyniki przez usunięcie z tych rekordów, które zawierają szukaną frazę tylko w tagu. W szukajwarchiwach.gov.pl twórcą tagu może być archiwum lub Użytkownik.
 4. Pozostałe filtry znajdujące się poniżej pozwalają na zawężenie wyników według dat, archiwów i praw autorskich. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdą się rekordy z bazy PRADZIAD, pojawią się dodatkowe filtry: Wyznania, Rodzaju aktu, Województwa, Województwa sprzed 1999, Miejscowości/Gminy. Po zaznaczeniu danego filtra lub filtrów kliknij w przycisk „zobacz”.


grafika przedstawiająca filtrowanie po datach i źródle pochodzenia materiału archiwalnego   

 


  

 

Wyszukiwanie zaawansowane

 

 1. Jeśli filtry dostępne na liście wyników okażą się niewystarczające, możesz przejść do Wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dostępne są dodatkowe filtry i opcje wyszukiwania.grafika przedstawiająca wyszukiwarkę zaawansowaną 
 2. W bloku pól „Słowa” należy wpisać poszukiwane hasła. Każde hasło należy wpisywać w osobnym polu. W zależności od potrzeb możesz wyszukiwać hasła w różnych konfiguracjach:
  • Możesz wyszukiwać równolegle po kilku słowach - w wynikach pojawią się wtedy rezultaty zawierające łącznie wszystkie te słowa.
  • Znajdziesz tu także wariant wyszukiwania po całej frazie – w rezultatach wyświetlą się rekordy, które zawierają ją w całości, bez rozbijania na poszczególne słowa.
  • Jeżeli chcesz wyszukać kilka słów jednocześnie, skorzystaj z opcji „zawiera jedno ze słów”, a otrzymasz rezultaty stanowiące sumę poszczególnych wyników dla tych haseł. Jednocześnie możesz też wykluczyć dane słowo lub słowa z wyników.
 3. Możesz też skorzystać z pola „Wpisz sygnaturę bądź słowo”, które pozwoli Ci na wyszukanie podanej sygnatury (w odpowiednim formacie, np. 3/1/0/17/11995) lub znajdzie wyniki zawierające podany wyraz w tytule lub nazwie materiału archiwalnego.
 4. Z kolei pole „Wybierz gdzie chcesz szukać” umożliwi Ci zawężenie wyszukiwania do określonego poziomu opisu archiwalnego (zespołu, jednostek, serii lub obiektów), a pole „Język materiału archiwalnego” pozwoli wybrać materiały sporządzone wyłącznie w określonym języku.

 


 

Wyszukiwanie genealogiczne

 

Szukaj w Archiwach jest też narzędziem do prowadzenia badań genealogicznych. Znajdziesz tu m.in. akta stanu cywilnego, księgi meldunkowe czy koperty dowodowe. Najczęściej wyszukiwanymi materiałami genealogicznymi są akta metrykalne - księgi urodzeń, małżeństw i zgonów.

Możesz dotrzeć do tych materiałów na dwa sposoby - wyszukując bezpośrednio poszukiwany zespół, bądź przeszukując bazę PRADZIAD.

 

 

Wyszukiwanie bezpośrednie

 1. W wyszukiwarce na stronie głównej wpisz hasło „Akta stanu cywilnego” i uzupełnij je o nazwę miejscowości - na przykład „Akta stanu cywilnego w Wołominie”.
 2. Możesz doprecyzować szukane hasło przez wpisanie miejsca wytworzenia danego dokumentu, na przykład nazwy parafii, czyli „Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie", czy okręgu bożniczego, czyli „Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Annopolu".
 3. Kliknij lupkę lub naciśnij enter.
 4. Otrzymane rezultaty możesz filtrować analogicznie jak przy wyszukiwaniu prostym.

   

   

Wyszukiwanie przez bazę PRADZIAD

 1. Badania genealogiczne możesz też prowadzić w oparciu o bazę PRADZIAD, która zawiera informacje na temat zasobów metrykalnych przechowywanych w archiwach państwowych i innych instytucjach. Jej rekordy uwzględniają treści, które nie występują w opisie jednostek archiwalnych, takie jak wyznanie czy miejscowość. Dostępne informacje są wyświetlane w podziale na rodzaj aktu – taki jak np. urodzenia, małżeństwa, zgony – w układzie chronologicznym. Pamiętaj, że baza PRADZIAD nie zawiera skanów, a jedynie opisy materiałów.
 2. By skorzystać z bazy PRADZIAD:
  • w wyszukiwarce na stronie głównej wpisz poszukiwaną miejscowość w mianowniku (np. Elbląg);
  • z rozwijanego paska „Jakiego dokumentu szukasz” wybierz „PRADZIAD”;
  • kliknij enter lub lupkę.
 3. Otrzymasz wtedy informację na temat ksiąg metrykalnych z danej miejscowości z podziałem na lata, wyznanie, rodzaj aktu i archiwum.
 4. Możesz wejść w konkretny rekord lub zawęzić wyniki wyszukiwania według wymienionych wcześniej parametrów. Skorzystaj w tym celu z sekcji filtrów, widocznych po lewej stronie i kliknij „Zobacz”.
 5. Możesz sprawdzić, czy zespół, z którego pochodzi dana księga ma już skany, klikając w sygnaturę widoczną w lewej górnej części strony. Przeniesiesz się wtedy do danego zespołu archiwalnego. Po wejściu w „Listę jednostek” wyświetlą Ci się wszystkie dostępne jednostki wraz z liczbą skanów.

 


 

Przeglądanie materiałów

 

Możesz też przeglądać materiały wchodząc w listy zespołów poszczególnych archiwów i instytucji. W tym celu kliknij na przycisk „Wybierz archiwum” pod oknem wyszukiwania na stronie głównej i przejdź na stronę wybranej instytucji. „Lista zespołów” znajduje się obok „opisu”.

Jeśli nie szukasz niczego konkretnego, możesz rozpocząć poznawanie serwisu od przeglądania proponowanych kolekcji na jego stronie głównej.