Adresy e-mail archiwów uczelni, instytutów, muzeów, bibliotek, fundacji, stowarzyszeń publikujących w serwisie:

 

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

m.walkusz@amuz.gda.pl

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

piotr.gizinski@asp.gda.pl

 • Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki

domeyko@bibliotecadomeyko.com.ar

 • Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

fundacja@ormianie.pl

 • Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

archiwum@solidarnosc.org.pl

 • Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie

archiwum@muzeum.krakow.pl

 • Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

biblioteka@muzeumzamoyskich.pl

 • Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

sekretariat@archiwumnauki.pan.pl

 • Archiwum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

archiwum@pk.edu.pl

 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

kwerenda@archiwum.pan.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

archiwum@uj.edu.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

archiwum@urk.edu.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

archiwum@usz.edu.pl

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

cmjw@cmjw.pl

 • Fundacja Archeologia Fotografii

mturczyniak@faf.org.pl

 • Fundacja Archivum Helveto-Polonicum

sygnarski@gmail.com

 • Fundacja im. Zofii i Jana Włodków

biuro@fundacjawlodkow.org.pl

 • Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

fundacja@insitu.pl

 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego

sekretariat@grotowski-institute.pl

 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

sekretariat@ispan.waw.pl

 • Klub Inteligencji Katolickiej

kik@kik.waw.pl

 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

mr@muzeumromantyzmu.pl

 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

muzeumuo@uni.opole.pl

 • Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach

poczta@apan.katowice.pl

 • Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

archpan@man.poznan.pl

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

archiwum@ujk.edu.pl

 • Związek Sybiraków-Zarząd Główny

biuro@sybiracyzg.pl

 

Jeśli nie wiesz, które archiwum wybrać, skontaktuj się z szukajwarchiwach@nac.gov.pl.