Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokół z posiedzenia Wydziału Powiatowego w Makowie Mazowieckim z roku 1919 oraz sprawozdania sytuacyjne za lata 1922-1923

1919-1923

Akta kultury i sztuki decyzje o wpisaniu do katalogu zabytków kościołów parafialnych w Makowie, Krasnosielcu i Karniewie

1922

Sprawy budowlane

1922-1925

Sprawy budowlane korespondencja, zarządzenia

1923-1926