Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Dokumenty Miroslavskago rimsko-katoličeskago prichoda za 1901 god

1901-1901

[Dokumenty do akt małżeństw] Mirosław 1902 r.

1902-1902

[Dokumenty do akt małżeństw] Mirosław 1903

1903-1903

Anneksa Aktów Ślubnych Parafii Mirosławskiej z roku 1868

1868-1868