Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

[Wodociągi Miejskie /plany z 1898 r., księga rewizji kotła zainstalowanego w 1900 r./]

1898-1925

[Rejestr mieszkańców Leszna /Strassen und Hausnumer Verziehnis/]

#ARG!

[Sprawy budowy pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy radzieckich i polskich, ufundowanie pamiątkowej tablicy w miejscu rozstrzelania 21 Polaków 21 X 1939 r., sprawy dbania o cmentarze i mogiły żołnierzy]

1945-1950

[Imienne wykazy niemieckich urzędników, policjantów i funkcjonariuszy gestapo z Leszna, informacje o zbrodniach na ludności polskiej]

1945-1946