Sprawy kościelne

Unterschrift
45/20/0/8
Extreme Termine
1251 - 1945
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
6983
Unterschrift Name Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 60 von 115 Einträgen.
Unterschrift Name Extreme Termine Anzahl der Scans
45/20/0/8/1041 [Konsekracja ołtarza głównego Bożego Ciała] 1580 0
45/20/0/8/1042 [Testament nyskiej rodziny mieszczańskiej ustanawiający Fundację Mszalną - Rodzina Borghardtów] 1828 0
45/20/0/8/1043 [Akta dotyczące Archiprezbiteratu nyskiego - pisma okólne] 1797 33
45/20/0/8/1044 [Miasto zwraca się do kapituły i proboszcza w sprawie 6 domów altarzystów] 9-16 Martz 1714 Neyss 1714 0
45/20/0/8/1045 Acta wegen an dem Sache über der Wohnung der Neisser - Stadt - Capellan zu regulierunden Reparatur [Akta w sprawie remontu mieszkania kapelana w Nysie: pisma, kosztorysy, korespondencja] 1788-1790 0
45/20/0/8/1046 Akta von der Aufsicht über die Vermögens der Kirche zu Neisse St. Jakobi und Nikolai [Akta nadzoru nad zarządem majątku kościoła śś. Jakuba i Mikołaja w Nysie] 1794 0
45/20/0/8/1047 Acta die Ordens Tertianer beycheley Geschlechts ad S. Dominieum zu Friedrichstadt bey Neisse [Akta zakonu tercjarzy obojga płci od św. Dominika we Friedrichstadt] 1781 0
45/20/0/8/1048 Der Priesterhaus zu Neisse dessen Bestimmung für abgelebte Geistliche und die immere Einrichtung [Sprawy plebanii] 1812-1814 113
45/20/0/8/1049 Kollegiat-Stift zu Neisse [Fundacja kolegiacka] 1741 0
45/20/0/8/1050 [Akta fundacji Kolegiaty św. Jakuba w Nysie] 1742-1788 0
45/20/0/8/1051 Korespondencja między urzędem biskupim a Fundacją Kolegiaty św. Jakuba w Nysie [Ekstrakty dokumentów z 1477 i 1660 r.] 1755 37
45/20/0/8/1052 Acta betreffend eine Jurisdictions-Stieftes zwischen der bischoftl. [bischoftlichen] Regierung zu Neisse und der Kapitel des Kollegiatstifts St. Jakobi und Nikolai [Akta dotyczące zwierzchności fundacji między zarządem biskupim w Nysie i Kapitułą przy Kolegiacie] 1755-1758 0
45/20/0/8/1053 [Desygnacja Prałatów i Kanoników przy kolegiacie Fundacji śś. Jakuba i Mikołaja i ich roczne beneficja] 1765 0
45/20/0/8/1054 [Zalecenia apostolskie bpa Oskara Strachwitz do Kolegiaty dotyczące prałatów i ich uposażeń] 1768 0
45/20/0/8/1055 [Akta dotyczące fundacji "Kreuzherrn" w Nysie] 1751 0
45/20/0/8/1056 [Akta dotyczące prepozyta bożogrobców w Nysie] 1742 0
45/20/0/8/1057 [Akta dotyczące Zakonu Bożogrobców przy kościele św. Piotra i Pawła w Nysie - umowy, nadania, korespondencja] 1644-1651 138
45/20/0/8/1058 [Akta różne dotyczące szpitala Bożogrobców] 1753 0
45/20/0/8/1059 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów, korespondencja z biskupem i zakonem kapucynów] 1748-1750 0
45/20/0/8/1060 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów w Nysie] 1760-1761 0
45/20/0/8/1061 [Koncesja dla zakonu dominikanów w sprawie kolekty na budowę klasztoru w Nysie] 1749 0
45/20/0/8/1062 Acta In Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contriden ehemaligen Stadt Notarium Anton Klose in puncto Siebaldisehen Fundtations Capitas per 2000 Rth. [Akta klasztoru dominikańskiego w Nysie] 1765-1770 86
45/20/0/8/1063 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. II 1740-1809 0
45/20/0/8/1064 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. III 1740-1809 156
45/20/0/8/1065 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. I 1740-1809 79
45/20/0/8/1066 [Dominikanie - statuty] 1748-1798 0
45/20/0/8/1067 Acta In Sache des Dominicaner Convent zu Neisse contra Anton Klose Apellanten [Akta zakonu dominikanów przeciw Antoniemu Klose] Vol. II. 1765-1782 0
45/20/0/8/1068 Consignationes der Geistliche Ordens Personnen in ehm Dominicaner Klosster S. Dominicum genannten 1768-1798 0
45/20/0/8/1069 Acta Manualia in Sache des Dominikaner Convents alhier contra Anton Klose [Akta odręczne w sprawie zakonu dominikanów przeciw Antoniemu Klose] Vol. I 1765 0
45/20/0/8/1070 [Sprawa klasztoru dominikańskiego w Friedrichswald w Nysie, jego zaopatrzenie] 1767 0
45/20/0/8/1071 Akta in Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contra den Michael Künne zu Stepandorff inpuncta debiti zu 200 Thl. [Akta zakonu dominikanów przeciw Michałowi Kinne] 1771-1772 26
45/20/0/8/1072 [Akta zakonu dominikańskiego w Nysie] 1740-1762 0
45/20/0/8/1073 [Spór między zakonem jezuitów a miastem w sprawie apteki, skargi] 1754-1762 0
45/20/0/8/1074 [Spór między zakonem jezuitów a miastem w sprawie apteki, skargi i apelacje] 1756-1762 66
45/20/0/8/1075 Liber Ratiociniorum Conventus Nisensis ad Rosas Marianas inchoatus Anno 1740, Einnahme und Ausgabe Register der Franziskaner Closter in Altastadt Maria in Rosis [Przychody i wydatki klasztoru franciszkańskiego w Starym Mieście] 1736-1754 0
45/20/0/8/1076 [Zakon franciszkański - sprawy budowy, przydziału materiałów i inne] 1760-1761 0
45/20/0/8/1077 [Zakon franciszkański - sprawy budowy, zaopatrzenia i inne] 1766 0
45/20/0/8/1078 [Akta dotyczące zapotrzebowania na materiały budowlane na budowę klasztoru OO. Franciszkanów] 1751 0
45/20/0/8/1079 [Rozporządzenia Fryderyka cesarza dla klasztoru franciszkańskiego w sprawie używania gruntów pod budowę mieszkania] 1743-1756 0
45/20/0/8/1080 [Zbiór królewskich patentów i edyktów dotyczących franciszkanów] 1784-1787 0
45/20/0/8/1081 [Lista zakonników przebywających w franciszkańskim klasztorze w Nysie na Santa Rosa] 1765-1797 0
45/20/0/8/1082 Konsignationstabellen der Patres Franciscani und deren domestiken zu Neisse 1764-1797 0
45/20/0/8/1083 [Życiorysy i testamenty braci zakonnych zakonu franciszkańskiego na Santa Rose w Nysie] 1763-1781 53
45/20/0/8/1084 [Pouczenia w sprawie stosowania reguły zakonnej w Zakonie Franciszkanów] 1774-1784 0
45/20/0/8/1085 [Obchody oktawy kapituły prowincjalnej] 1785-1791 0
45/20/0/8/1086 Acta betr. [betreffend] die Stiftungsurkunden die Glocirung der Stiftungskapitalien des aufgehaben Franciskanerklosters zu Neisse [Dokumenty potwierdzenia fundacji otrzymanych przez Zakon Franciszkanów w Nysie] 1561-1809 0
45/20/0/8/1087 [Akta Klasztoru Franciszkanów w Nysie - w sprawie uzyskania koncesji na budowę klasztoru i kościoła] 1748-1749 0
45/20/0/8/1088 [Akta varia dotyczące zakonu franciszkańskiego] 1648-1808 0
45/20/0/8/1089 [Akta dotyczące zakonu franciszkańskiego] 1648-1808 0
45/20/0/8/1090 Mittheilungen aus der Geschichte in der Neisser Pfarrkirche [Wiadomości z historii nyskiej parafii] 1898 0
45/20/0/8/1091 [Historia budowy kościoła św. Jakuba] 1932 54
45/20/0/8/1092 [Fundacje, testamenty, legaty na instytuty dobroczynne, domy dziecka, klasztory] 1733-1809 0
45/20/0/8/1093 [Zakon ss. Magdalenek - uposażenia, legaty, testamenty] 1718-1809 181
45/20/0/8/1094 [Legaty, fundacje, przekazy testamentowe na rzecz ss. magdalenek i konwentu św. Józefa] 1724-1806 256
45/20/0/8/1095 Magdalenerinen zu Neisse [ss. magdalenki w Nysie] 1804 0
45/20/0/8/1096 Abschriften des Schriftweckels zwischen der K.K. Regierung zu Troppau der Kriegs- und Domenian-Kammer zu Breslau wegen tentister Emigration der Kloster Jungfrau Ordinis Magdalena de Penitentia zu Neiss 1746-1747 0
45/20/0/8/1097 [Siostry magdalenki - budowa oraz sprawy sporne z magistratem] 1710-1735 165
45/20/0/8/1098 [Pamiętnik s. magdalenki] 1679-1722 28
45/20/0/8/1099 [Informacje dotyczące dostarczenia cegły do nowego kościoła ss. magdalenek] 1748 0
45/20/0/8/1100 Ausgabe der Kloster Jungfrau Magdalenerinnen zu Neisse [Wydatki klasztoru ss. magdalenek] 1763 0
Zeige 1 bis 60 von 115 Einträgen.