Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen
Adresse:

Pomorska 2

Wrocław

50-215

öffnungszeiten:

07:30 - 15:30 (Montag)

07:30 - 15:30 (Dienstag)

07:30 - 15:30 (Mittwoch)

07:30 - 15:30 (Donnerstag)

07:30 - 15:30 (Freitag)

Telefonnummer:
+48 71 328 81 01
Faxnummer:
+48 71 328 80 45
E-Mail:
sekretariat@ap.wroc.pl
Webseite:
https://www.ap.wroc.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu powstało na gruzach działającego w przedwojennym Wrocławiu Staatsarchiv zu Breslau. W 1811 r., w związku z sekularyzacją klasztorów śląskich, powołano do życia Archiwum Prowincji Śląskiej we Wrocławiu (Das Schlesische Provinzialarchiv), którego zadaniem było zabezpieczenie olbrzymiej liczby książek, dzieł sztuki i archiwaliów nagromadzonych przez klasztory na Dolnym i Górnym Śląsku w ciągu minionych wieków. Archiwum funkcjonowało początkowo w połączeniu z Uniwersytetem Wrocławskim, dopiero w roku 1821 zostało usamodzielnione i otrzymało prawo przejmowania wszelkich akt państwowych rozproszonych na terenie całej prowincji. W całym okresie swego istnienia (1811-1945) byłe Archiwum Państwowe we Wrocławiu zgromadziło najważniejsze akta historyczne Prowincji Śląskiej. W czasie oblężenia miasta w 1945 r. wiele z nich uległo zniszczeniu. Wraz z przejęciem w 1945 r. administracji przez władze polskie rozpoczęła się akcja ratowania archiwaliów. Ocalałe z pożogi wojennej akta gromadzono w przydzielonym przez władze miejskie budynku przy ul. Pomorskiej 2. Obecna struktura organizacyjna państwowej sieci archiwalnej na Dolnym Śląsku, ukształtowana została w latach 90-tych. Aktualnie Archiwum Państwowemu we Wrocławiu podlegają Oddziały w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Legnicy.

            Archiwum posiada bardzo bogate zbiory m.in. dokumentów pergaminowych i papierowych, map i planów, stanowiących bogate, o dużej wartości historycznej, źródła do dziejów politycznych, kultury i gospodarki Śląska z okresu od XII wieku po czasy współczesne. Archiwum wrocławskie szczyci się jednym z najstarszych zachowanych oryginalnych dokumentów w zbiorach polskich – dokument wystawiony w 1175 r. przez księcia śląskiego Bolesława I Wysokiego dla klasztoru Cystersów w Lubiążu. Bogaty zbiór akt stanu cywilnego pochodzących z 425 pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu dawnej Rejencji Wrocławskiej stanowi doskonałe źródło dla badań genealogicznych i demograficznych. Z akt najnowszych wytworzonych po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku dużą część stanowią archiwalia powstałe w wyniku działania władz administracyjnych, wśród nich materiały z lat 1945-1950 należące do najcenniejszych powojennych źródeł w Archiwum. Uzupełnieniem źródeł administracyjnych są m.in. dokumenty partii politycznych oraz instytucji gospodarczych.

Anzahl Teams auf SwA

3371

Anzahl der Einheiten auf SwA

767730

Anzahl Scans auf SwA

1632257

Die Größe der Ressource(Lfm.):

15795.7

Anzahl der Monographien in der Bibliothek:

0

Lagerfläche (m2):

3371.0

Regale Kapazität (Lfm.):

14145.0

Anzahl der fortlaufenden Publikationen in der Bibliothek:

0

Anzahl der Plätze im wissenschaftlichen Atelier:

30