Rada Zrzeszeń Naukowych, Artystycznych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej

Unterschrift
69/329/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
3580

Inhalt:

1. Statut, akta organizacyjne, sygn. 1-2 2. Programy i sprawozdania z działalności, sygn. 3-4 3. Protokoły posiedzeń Prezydium i zebrań, sygn. 5-10 4. Komisje Rady, sygn. 11-21 5. Sprawy rachunkowo-budżetowem, sygn. 22-27.

Die Geschichte des Schöpfers:

Powołana została w Toruniu z inicjatywy wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa dnia 11.04.1934 r. Do założycieli należeli również: Wincenty Łącki, Antoni Bolt, Alfons Mańkowski, Józef Borowik i Otton Steinborn. Celem Rady było ożywienie ruchu naukowego, kulturalnego i artystycznego na terenie województwa pomorskiego a szczególnie w Toruniu oraz koordynowanie prac poszczególnych stowarzyszeń działających w mieście i regionie. W celu sprawniejszego wykonania postawionych sobie zadań, Rada powołała kilka komisji o ściśle określonym profilu działania: Komisję Statutową, Nagród, Budżetową, Teatralną, Budowy Gmachu Zbiorów i Wystaw, Naukową, Wydawniczą i Radiową. W 1934 r. Rada zrzeszeń liczyła 30 czlonków. Pierwszym prezesem był Alfons Mańkowski (latach 1934-1939) a następnie - Władysław Bracki (1939 r.). Rada, skupiająca tylu wybitnych działaczy i posiadająca poparcie miejscowych władz prowadziła bardzo ożywioną działalność: kontynuowała podjęte przez Komisję Zbiorów prace nad wybudowaniem gmachu dla Pomorskiego Instytutu Bałtyckiego, podejmowała wysiłki w kierunku powiększenia miejscowej kadry naukowej i ożywiania badań regionalnych (m.in. przez ustanowienie specjalnej nagrody dla najlepszej pracy naukowej o Pomorzu), subwencjonowała inne środowiska, popularyzowała wśród społeczeństwa dotychczasowy dorobek naukowy, kulturalny i artystyczny regionu. W latach 1937-1938 Rada przeżywała kryzys, który doprowadził do jej samorozwiązania w dniu 15.05.1939 r.

Extreme Termine:

1934-1939

Einstufung:

stowarzyszenia i związki

Name des Schöpfers:

Daten:

1934-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

28

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

27

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.17

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.16

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak