Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej

Unterschrift
79/102/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3428

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r. Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Do parafii należały miejscowości: Aleksandrowo, Bobry, Bogdany małe, Bogdany Wielkie, Bystre Chrzany, Czaplice Bąlki, Czaplice Furmany, Czaplice Kurki, Czaplice Miłki, Czaplice Wielkie, Czarzaste Błotki, Czarzaste Chodupki, Czarzaste Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka, Gadomiec Barany, Gadomiec Miłocięta, Gadomiec Peronie, Gadomiec Trojany, Gadomiec Wyraki, Gadomiec Zawisze, Golanki, Grządki, Grabowo Gondy, Grabowo Padki, Grabowo Rżańce, Grabowo Siwki, Grabowo Skorupki, Grabowo Wykno, Grabowo Zawady, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo, Lipowiec, Liwki, Łazy, Niskie Wielkie, Plewnik, Rapaty Sulimy, Rembielin, Romany Janki, Romany Karcze, Romany Sędzięta, Romany Zajki, Rycice, Śluskie, Zalesie Ulatowskie.

Extreme Termine:

1826-1916

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1916.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej, pow. Przasnysz

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

91

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

63

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 63 j.a. sygn. 1-63
persönlicher Index Nie
Liefer- und Abnahmeliste Tak 28 j.a. sygn. 64-91

Nr mikrofilmu 307783 - 307822. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.