Urząd Stanu Cywilnego w Opaleńcu

Unterschrift
79/461/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1215

Inhalt:

4. Księgi urodzeń z lat 1894–1903, 1907. Księgi małżeństw z lat 1894–1906. Księgi zgonów z lat: 1895, 1900–1906.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Opaleńcu został utworzony zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 7 września 1874 roku, a rozpoczął swą działalność z dniem 1 października 1874 roku. Jego podstawowym zadaniem była rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności, który obejmował miejscowości: Opaleniec (Flammberg), Ścięciel (Czenczel), Mącice (Montwitz), Wyżegi (Wyseggen) i Baranowo (Baranowen) . USC w Opaleńcu istniał do 1945 roku.

Extreme Termine:

1894-1907, 1915-1916

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1894-1907, 1915-1916.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Opaleńcu, pow. Przasnysz

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Flammberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

34

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak 34 j.a.

Nazwa zmieniona na posiedzeniu nr 1/13 Komisji Metodycznej w dniu 20 maja 2013 r.