Archiwum Państwowe Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w Suwałkach

Unterschrift
63/298/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
380

Inhalt:

Sprawy organizacyjne Sprawy gospodarcze Sprawy personalne

Die Geschichte des Schöpfers:

Archiwum Państwowe w Suwałkach rozpoczęło działalność w 1921 r. Podlegało ono Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. W archiwum zgromadzono, wstępnie posegregowano na zespoły archiwalne oraz zewidencjonowano materiały archiwalne z instytucji działających przeważnie na terenie Suwałk z okresu XIX i początku XX wieku. Do najciekawszych zespołów w zasobie tego archiwum należały: Akta polskie b. Rządu Gubernialnego w Suwałkach 1796-1866, Akta Rządu Gubernialnego 1862-1914, Kancelaria Suwalskiego Gubernatora 1863-1914, Akta Naczelnika Wojennego Oddziału Augustowskiego 1861-1871, Akta Oddziału Dóbr Państwowych 1867-1869, Komisja o wyborach do Dumy Państwowej 1906-1912, Akta Magistratu m. Augustowa 1800-1912, Akta Magistratu m. Suwałk 1807-1915 . W sumie, jak można jedynie z grubsza oszacować, liczyły one ok. 28000 j.a., ok. 650 m.b. Szczególnie cenne były akta władz wojewódzkich (gubernialnych). Archiwum Państwowe w Suwałkach nie działało jednak długo. W 1926 r. jego zasób został przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, a w 1927 r., po spełnieniu swego zadania, uległo likwidacji.

Extreme Termine:

1921-1925

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1921-1925, 1921-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

10

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

10

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak