Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Smolanach

Unterschrift
63/669/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
1727

Inhalt:

1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1898-1922. 2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1898, 1904, 1906-1907, 1912-1914, 1922-1934.

Die Geschichte des Schöpfers:

Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. 13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych. Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim. Parafię rzymskokatolicką w Smolanach utworzono w 1897 r. Zespół jest otwarty.

Extreme Termine:

1898-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1898-1898, 1898-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

33

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Kartenarbeitsinventar Nie
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany, częściowo zdigitalizowany