Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki

Unterschrift
64/45/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
10846

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1920, księgi małżeństw z lat 1874-1941, księgi zgonów z lat 1874-1941, skorowidze do ksiąg urodzeń z lat: 1874-1887, małżeństw z lat: 1874-1919, zgonów z lat: 1888-1925

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). W latach 1874 - 1887 był to Urząd Stanu Cywilnego miasta Mikołajki, od 1.01.1888 roku po likwidacji urzędów stanu cywilnego: leśnictwo Mikołajki, Łuknajno, Sady, Woźnice - Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki.

Extreme Termine:

1874-1941

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1941.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Nikolaiken

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

158

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

156

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.59

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.57

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
persönlicher Index Tak indeks osobowy do ksiąg urodzeń i małżeństw z lat 1874-1887
Karteninventar genehmigt Tak
Kartenarbeitsinventar Nie

indeks osobowy do ksiąg urodzeń i małżeństw z lat 1874-1887; księgi urodzeń z lat:1874-1918, księgi małżeństw z lat 1874-1938, księgi zgonów z lat 1874-1938, skorowidze do ksiąg urodzeń z lat: 1874-1887, małżeństw z lat: 1874-1919, zgonów z lat: 1888-1925