Urząd Stanu Cywilnego Wydminy

Unterschrift
64/46/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6680

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1875, 1880-1882, 1884-1896, 1898-1906, 1910, 1919; księgi małżeństw z lat:1874, 1876, 1878-1881, 1883-1905, 1915, 1917, 1919, 1925-1926, 1928, 1930-1935, 1937-1940 , księgi zgonów z lat: 1875-1906, 1908, 1913, 1917, 1919, 1926, 1928, 1931-1932, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Wydminy powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1874-1940

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Widminnen

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

116

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

110

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.71

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.62

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak