Urząd Stanu Cywilnego Miłki

Unterschrift
64/278/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3452

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1875, 1877, 1880-1895, 1897-1904, 1906; księgi małżeństw z lat: 1874, 1880-1901, 1903, 1918-1919, 1923-1924, 1926-1927, 1930, 1934-1938; księgi zgonów z lat:: 1880-1882, 1884-1895, 1898-1906, 1916, 1926-1929, 1931-1938, 1940.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Miłki powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1874-1940

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1874, 1877-1877, 1880-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Milken

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

102

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

76

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.14

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.94

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Nie