Urząd Stanu Cywilnego Zelki

Unterschrift
64/287/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2109

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1880-1904, księgi małżeństw z lat: 1880-1905, 1926, 1930, 1931, 1934, 1937,1940; księgi zgonów z lat: 1878-1903, 1916, 1921, 1925, 1930-1932, 1934, 1938

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Zelki powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1878-1940

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1878-1878, 1880-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Neuhoff

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

82

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

79

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.74

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.71

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak