Urząd Stanu Cywilnego Orłowo

Unterschrift
64/289/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2626

Inhalt:

księgi urodzeń z lat:1880-1884, 1886-1904, 1906, 1916; 1918,1920; księgi małżeństw z lat: 1875-1876, 1879-1880, 1882, 1884-1893, 1895-1905, 1916, 1918, 1920, 1923, 1931, 1935-1940; księgi zgonów z lat: 1880-1888, 1890-1906, 1909, 1916-1917, 1919-1920, 1927-1930, 1937,1941

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Orłowo powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1875-1941

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1876, 1879-1941.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Orlowen

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

98

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

91

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.99

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak