Urząd Stanu Cywilnego Ukta

Unterschrift
64/291/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1716

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1876, 1883, 1885, 1889-1891, 1895-1896, 1899, 1901-1902, 1908, 1913-1914, księgi małżeństw z lat: 1875, 1877, 1884, 1888, 1893, 1903, 1909-1913, 1918-1919, 1922, księgi zgonów z lat 1882, 1889, 1895, 1900, 1903-1904, 1910-1911

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Ukta powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 1 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 36).

Extreme Termine:

1875-1922

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1922.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Alt Ukta

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

27

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

27

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak