Urząd Stanu Cywilnego Guzianka

Unterschrift
64/292/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
182

Inhalt:

księgi urodzeń z lat 1875-1886, księga małżeństw z 1880 roku, księgi zgonów z lat 1876-1887

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Guzianka powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 1 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 36). Został zlikwidowany 1.01.1888 r., a jego kompetencje przejął Urząd Stanu Cywilnego Ukta.

Extreme Termine:

1875-1887

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1887.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Guszianka

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

9

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

9

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak