Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk

Unterschrift
64/296/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2667

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1874-1876,1878,1880,1884,1892-1895,1900-1901,1909-1910;1915-1917 księgi małżeństw z lat: 1875-1876,1879,1881,1884-1885,1887-1896,1898-1901,1904-1905,1916-1919,1921-1924,1926-1927,1930,1932-1936, 1938księgi zgonów z lat:1874-1875,1877-1878,1882,1884-1885,1889,1893-1895,1897-1906,1919-1922,1932,1934-1936,1938-1940

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Pisz i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1874-1940

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Kumilsko

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

73

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

73

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.96

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.96

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak