Urząd Stanu Cywilnego Ryn

Unterschrift
64/303/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2438

Inhalt:

księgi urodzeń z lat: 1875, 1877-1885, 1887, 1889-1891, 1893-1895, 1898-1901, 1904-1907, 1911-1912, 1914-1915, 1916; księgi małżeństw z lat: 1878-1881, 1883-1889, 1891-1894, 1896, 1898, 1904-1907, 1909-1911, 1913, 1916-1917, 1919-1922, 1925, 1927-1929, 1931, 1933, 1935, księgi zgonów z lat: 1877-1878, 1880-1887, 1889, 1891, 1893, 1895-1897, 1899, 1904, 1906, 1911-1914, 1918-1919, 1921-1922, 1924-1929, 1931-1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Ryn powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 12 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 39).

Extreme Termine:

1875-1935

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1875, 1877-1917, 1918-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Rhein

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

112

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

108

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.24

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.18

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak
Kartenarbeitsinventar Nie