Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka

Unterschrift
64/329/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2346

Inhalt:

księgi urodzeń z lat 1874-1898, księgi małżeństw z lat 1874-1897, księgi zgonów z lat 1874-1900.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1874-1900

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1898, 1900-1900.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Gr. Jauer

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

41

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

41

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak