Rząd Księstwa Pruskiego

Unterschrift
42/1/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Pomoce archiwalne, sygn. 1-22 rejestr, skorowidz rzeczowy A-Z Sprawy lenna, sygn. 23-132 lokacje, nadania, umowy, kontrakty, przywileje, zapisy dóbr lennych; prośby dotyczące pomiarów gruntu, sprawy sporne Sprawy kościelne, sygn. 133-183 przywileje, fundacje, budowa i wyposażenie kościołów, budynków parafii, szkół, remonty, dzięsięciny, rachunki kościelne, rozporządzenia dot. Pochówków, instrukcje dot.szkolnej dyscypliny, wizytacje Miasta, rzemiosło, handel sygn. 184-220 Kłajpeda (Memel) : żegluga-skargi i prośby żeglarzy,handel morski; handel zbożem, podatki-akcyzy, pogłówne; korespondencja z cechami, sądownictwo miejskie-sprawy sporne, karne, śledztwa; pomoc udzielona mieszkańcom po inwazji szwedzkiej, pożar miasta; Tylża (Tilsit): spis mieszkańców; Dąbrówno (Gilgenburg): wybory rady miejskiej; Preussisch Eylau: sprawy cechów; rzemiosło Królewiec (Königsberg): decyzje rady w sprawach Starego Miasta i Knipawy (Kneiphof); Olsztynek (Hohenstein): sprawy sporne, śledztwo przeciwko burmistrzowi, rzemiosło, bractwo strzeleckie; Orneta (Wormditt): akta gruntowe; Działdowo (Soldau): sprawy podatków Ogólne sprawy administracyjne sygn. 221-301 instrukcje, zarządzenia, potwierdzenie przywilejów Księstwa przez króla polskiego Władysława IV, zwoływanie stanów, wypisy z obrad sejmowych dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, fragmenty protokołów posiedzeń Oberratstube, sprawy podatkowe, sprawy wojskowe,kontrybucje, przywileje dla drukarni i papierni, cenzura i konfiskata druków, utrzymanie rzek i śluz Sprawy wojenne i wojskowe sygn. 302-313 zarządzenia, wojna 30 letnia, szwedzka okupacja,sprawy sporne dotyczące granic Fundacje, szpitale, przytułki sygn. 314-330 fundacje na rzecz Uniwersytetu w Królewcu, stypendia; utrzymanie, remonty szpitali i przytułków Kurlandia sygn.331-334 tzw. Akta kurlandzkie- repertorium, korespondencja, historia Kurlandii Gemein Ratbuch 1527-1527 [1558] sygn.504

Die Geschichte des Schöpfers:

Extreme Termine:

[1492] 1525-1804 [1847]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1492-1492, 1525-1804, 1847-1847.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Etats Ministerium

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

504

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

0

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

10.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Kartenarbeitsinventar Tak sygn.1-334