Superintendentura w Kętrzynie

Unterschrift
42/53/0
Anzahl der Serien
26
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Sprawy kościelne pomoce kancelaryjne, 1821 sygn. 1 sprawy personalne duchownych, 1752-1881 sygn. 2-8 ustrój kościoła i wybory do organów kościelnych, 1808-1894 sygn. 9-14 zalecenia konsystorza sambijskiego, 1748-1774 sygn. 15-16 reskrypty, edykty, zarządzenia i instrukcje w sprawach kościelnych, 1712-1912 sygn. 17-40 zarządzenia dotyczące prowadzenia ksiąg kościelnych itp., 1777-1878 sygn. 41-51 zmiany wyznania, małżeństwa mieszane, 1756-1878 sygn. 52-55 sprawy synodów diecezjalnych, 1817-1877 sygn. 56-62 spraw ogólne wizytacji parafii, 1774-1878 sygn. 63-68 recesy wizytacji parafii, [1563] 1740-1916 sygn. 69-95 tabele kościelne i szkolne, 1855-1861 sygn. 96 opieka nad przestępcami i więźniami, 1827-1893 sygn. 97-99 problemy nowej księgi liturgicznej, biblii, czasopism i książek, [1642] 1822-1896 sygn. 100-106 sprawy poszczególnych gmin kościelnych, 1749-1877 sygn. 107-114 daniny kościelne, 1786-1876 sygn. 115-121 papiery wartościowe parafii, 1860-1875 sygn. 122 fundusz emerytalny, kasa wspierania wdów i duchownych, 1833-1880 sygn. 123-126 kolekty, 1859-1863 sygn. 127-128 organizacje dobroczynne i fundacje, [1769] 1784-1878 sygn. 129-132 B. Sprawy szkolne regulaminy, zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdania o stanie szkół w prafiach, sprawy poszczególnych szkół prafialnych, obsada stanowisk szkolnych przez inwalidów i organistów, wspieranie gimnazjalistów, sprawy kas szkolnych, 1737-1908 sygn. 133-155 C. Sprawy ubogich kasa ubogich, 1815-1866 sygn. 156 sprawa kantora Hinzera dot. nauki śpiewu nauczycieli szkolnych w parafii Srokowo (Drengfurt) 1828-1828 sygn. 157

Die Geschichte des Schöpfers:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendentura kętrzyńska została wydzielona z archipreziteriatu kętrzyńskiego w 1808 r. W jej skład wchodziło 13 parafii: Bezławki, Barciany, Srokowo, Garbno, Łankiejmy - Gudnik, Sętoczno, Parys, Kraskowo - Tołkiny, Czerniki, Winda, Wilkowo Wielkie, Drogosze oraz Kowalewo.

Extreme Termine:

[1563] 1712-1916

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1563-1563, 1712-1916.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Superintendentur Rastenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

157

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

157

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak