Kościół ewangelicki w Kobułtach - diecezja szczycieńska

Unterschrift
42/67/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Registratuta kościelna: rachunki kasy kościelnej, 1697-1822 sygn. 1-62.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół katolicki w Kobułtach zbudowano w 1409 r. Parafia ewangelicka powstała tutaj w połowie XVI w. W 1579 r. pastorem był Johann Lichtenstein. Nabożeństwa odbywały się co niedzielę po polsku, a co drugą-po niemiecku. W 1912 r. parafia liczyła 2409 wiernych, w tym rzekomo 1000 Mazurów. Na jej obszarze działało 8 szkół.

Extreme Termine:

1697-1822

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1697-1822.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Kobulten ( Diözese Ortelsburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

62

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

62

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak