Kościół ewangelicki w Rynie - diecezja. giżycka

Unterschrift
42/71/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Registratura kościelna Specjalia, 1794-1908 sygn. 1-5. Budowa i naprawy budynków kościelnych, 1818-1904 sygn. 6-10. Księgi kościelne, 1797-1890 sygn. 11-13. Załączniki do akt ślubów, 1771-1868 sygn. 14-18. Rachunki kasy kościelnej, 1776-1899 sygn. 19-74. B.Registratura szkolna Zarządzenia i obwieszczenia, 1813-1817 sygn. 75. Sprawy ogólne, 1783-1847 sygn. 76-77. Sprawy nauczycieli, 1873-1906 sygn. 78. Rachunki kasy szkolnej, 1786-1901 sygn. 79-89. C.Registratura kasy ubogich Rachunki kasy ubogich, 1805-1887 sygn. 90-92. D.Registratura szpitala-przytułku Rachunki kasy szpitalnej, 1776-1792 sygn. 93-95. E. Pomoce kancelaryjne Dziennik ekspeditów, 1915 sygn. 96.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Rynie powstała na bazie kaplicy zbudowanej w 1493 r. Z chwilą wprowadzenia reformacji przekształcono ją w kościół parafialny. Pastor występuje od 1529 r., a diakoni od 1566 r. W czasie wizytacji stwierdzono, że w niedzielę odbywają się nieszpory i katechizacja po polsku. Z pastorów należy wymienić Jana Chocholowiusa (1703-1718), Jakuba Głodowskiego (1721-1785) oraz Wincentego Balickiego (1837-1845), który opublikował dwutomowa postylię. W parafii nabożeństwa odprawiano po polsku i niemiecku. Do parafii ewangelickiej w Rynie należał również kościół więzienny, zbudowany w 1882 r. Około 1890 r. nabożenstwa odprawiano po polsku, litewsku i niemiecku.

Extreme Termine:

1771-1915

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1771-1915.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Rhein (Diözese Lötzen )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

96

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

96

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak