Kościoły ewangelickie diecezji giżyckiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/73/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Giżycko Registratura kościelna: księgi metrykalne 1696-1851 sygn. 1-3 tabele konfirmantów 1822, 1841 sygn. 4-5 Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej 1826-1838 sygn. 6 Orłowo B. Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej w Orłowie 1864 sygn. 7 Rydzewo Registratura kościelna: księgi metrykalne 1716-1842 sygn. 8-10 rejestr dzieci niekonfirmowanych 1840-1846 sygn. 11 Registratura szkolna: budżet kasy szkolnej 1816-1848 sygn. 12-13 rachunki kasy szkolnej w Rydzewie 1848 sygn. 14 Zelki A.Registratura kościelna: księgi metrykalne 1716-1842 rejestr dzieci niekonfirmowanych 1840-1846 B. Registratura szkolna: budżet kasy szkolnej 1816-1848 sygn. 16 rachunki kasy szkolnej w Rydzewie 1848 sygn. 17 Sterławki Wielkie A.Registratura kościelna: księgi metrykalne 1822-1838, 1866-1874 sygn. 18-19 B .Registratura szkolna: akta kasy szkolnej 1837-1848 sygn. 20-21

Die Geschichte des Schöpfers:

Giżycko Parafia ewangelicka w Giżycku powstała z przekształcenia parafii katolickiej po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. Pierwszym poświadczonym w źródłach pastorem był Joachim Lampitz. Nabożeństwa odprawiano po polsku i niemiecku ze względu na dużą ilość Mazurów. W 1912 r. parafia liczyła 12 tys. wiernych. Giżycko było stolicą diecezji i siedzibą superintendenta. Orłowo Parafia ewangelicka w Orłowie została utworzona przed 1845 r., jednak proboszcz osiadł tu dopiero w 1853 r. Od pastora wymagano znajomości języka polskiego. Rydzewo Kościół w Rydzewie zbudowano w 1591 r. i wówczas powstała tu ewangelicka gmina wyznaniowa. Patronem kościoła był książę, a od 1701 r. król pruski. W 1912 r. parafia liczyła 3000 wiernych, w tym 300 Mazurów. Na jej terenie znajdowało się 7 szkół. Zelki Parafia ewangelicka w Zelkach powstała w 1550 r. W 1912 r. prawo patronatu należało do właściciela ziemskiego Goertz-Neuhoff. W tymże roku parafia liczyła 1438 wiernych, w tym 120 Mazurów. Na jej terenie znajdowały się 3 szkoły, nauczano również w języku polskim. Sterławki Wielkie Parafia ewangelicka w Sterławkach Wielkich powstała po 1525 r. W 1910 r. liczyła 2191 wiernych, w tym rzekomo tylko 40 Mazurów oraz 4 szkoły.

Extreme Termine:

1696-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1696-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

21

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

21

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak