Kościół ewangelicki w Słoneczniku - Wenecji - diecezja morąska

Unterschrift
42/84/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1768

Inhalt:

Registratura kościelna: sprawy budowlane 1808-1818, księgi metrykalne 1858-1874, rachunki kasy kościelnej 1804-1874 sygn. 1-12 Registratura kas ubogich: rachunki kasy ubogich 1819-1820 sygn. 13

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół w Słoneczniku mógł zostać zbudowany po 1342 r. Na pewno istniał w 1694 r., a w Wenecji po 1336 r. Parafia ewangelicka powstała tu po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. Nabożeństwa polskie odprawiano w Słoneczniku jeszcze w XVIII w. Patronem kościoła był książę, a następnie król pruski, a kościoła weneckiego-baron Treusch von Buttlar-Brandenfels. W 1912 r. parafia liczyła 2490 wiernych, na jej obszarze działało 6 szkół.

Extreme Termine:

1804-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1804-1874, 1804-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Sonnenborn - Venedien (Diözese Mohrungen )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

13

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

13

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 22, 23 (sygn.84/2,3)