Kościoły ewangelickie diecezji morąskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/88/0
Extreme Termine
[1708] 1773-1891
Anzahl der Serien
11
Anzahl der Scans
4261

Inhalt:

Jarnołtowo B. Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej 1828-1865 sygn. 1-2 Boguchwały A. Registratura kościelna: duplikat księgi chrztów i zgonów 1837-1848 sygn. 3 Dobrzyki B. Registratura szkolna: tabele szkolne 1801-1834, akta kasy szkolnej 1818-1834 sygn. 4-5 Kalnik A. Registratura kościelna: sprawy konfirmantów, tabele konfirmowanych, spisy dziesięcin 1779-1847 sygn. 6-9 B. Registratura szkolna: tabele szkolne 1773-1830 sygn. 10 Lubochowice A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1808-1843 sygn. 11 Miłakowo A. Registratura kościelna: przepisy dla zarządów kościołów ewangelickich 1850-1858, duplikat księgi kościelnej 1858-1873,tabele konfirmantów 1801-1839,rachunki kasy kościelnej 1806-1822 sygn. 12-18 E. Registratura szkolna: dziennik kancelarii kościelnej 1890 sygn. 19 Myślice A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1818-1847 sygn. 20 Sambrod A. Registratura kościelna: inwentarz mienia kościelnego 1708-1891, duplikaty ksiąg kościelnych 1823-1877 sygn. 21-24 Stary Dzierzgoń A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1814-1845 sygn. 25 B. Registratura szkolna: specjalia 1825, 1871-1883, rachunki kasy szkolnej 1826-1838 sygn. 26-28 Stare Miasto A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1805-1847 sygn. 29 B. Registratura szkolna: tabele szkolne i tabelaryczne sprawozdania o szkołach parafialnych 1828-1883 sygn. 30-31 Wilamowo A. Registratura kościelna: tabele konfirmowanych 1802-1816, duplikaty akt chrztów, zgonów i ślubów 1816-1848 sygn. 32-33

Die Geschichte des Schöpfers:

Boguchwały Kościół katolicki w Boguchwałach zbudowano przed reformacją, a więc zapewne w XV w. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1620 r. zbudowano nowy kościół, a wkrótce szkołę parafialną. W 1912 r. prawo patronatu należało do Dohnów z Gładysz. Parafia liczyła wówczas 2329 wiernych i miała 5 szkół. Dobrzyki Kościół katolicki w Dobrzykach został zbudowany przed 1320 r. Po 1525 r. kościół należał do ewangelickiej parafii zalewskiej jako filialny. W XVI-XIX w. odbywały się w nim nabożeństwa w języku polskim. W 1890 r. zamieszkiwało tu 100 Polaków. W 1818 r. do parafii (erygowanej ponownie) należało 14 osad zamieszkałych przez 1616 osób. W 1912 r. parafia dobrzycka liczyła 3000 wiernych, na jej terenie działały wówczas 4 szkoły. Kalnik Chojnik Kościół w Kalniku zbudowano przed 1525 r. Po reformacji parafię przemianowano na ewangelicką. Kościół w Chojniku zbudowano w XVIII w., był on filią parafii kalnickiej. W 1912 r. parafia liczyła 2635 wiernych, na jej terenie działały 4 szkoły. Lubochowo Kościół w Lubochowie został zbudowany przed reformacją w XIV lub XV w. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. W XVII i XVIII w. odbywały się nabożeństwa w języku polskim, a proboszczowie pochodzili z Mazur. W XIX w. nastąpiła germanizacja Polaków. W tymże wieku nastąpiło połączenie parafii lubochowskiej i przezmarskiej. W 1912 r. połączona parafia liczyła 2954 wiernych, na jej obszarze działało 9 szkół. Miłakowo Pierwszy kościół w Miłakowie zbudowano na początku XIV w., zapewne około 1315 r. W 1530 r. nastąpiła luteranizacja parafii. Dla obsługi ludności polskiej powołano urząd diakona. Wizytacja z 1626 r. wykazała, że wygłaszano kazania także w języku polskim. W 1912 r. parafia liczyła 3500 wiernych, na jej terenia działało 7 szkół. Myślice Kościół w Myślicach zbudowano zapewne w XIV w. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. W XVII i XVIII w. odprawiano tu nabożeństwa także w języku polskim. W księdze starostwa przezmarskiego z 1601 r. występują liczne polskie nazwiska. W XIX w. nastąpiła germanizacja ludności polskiej. W 1912 r. parafia myślicka liczyła 1777 wiernych, na jej obszarze działały 3 szkoły. Sambród Pierwszy kościół ewangelicki w Sambrodzie został zbudowany w 1708 r. W 1912 r. parafia liczyła 1700 wiernych, na jej obszarze działały 3 szkoły. Stary Dzierzgoń Kościół w Starym Dzierzgoniu zbudowano po 1312 r. Parafia ewangelicka powstała tu po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego, nie jest znana dokładna data (na pewno istniała w 1591 r.). W XVII i XVIII w. w parafii mieszkało wielu Polaków, którzy byli również pastorami. W 1912 r. parafia liczyła 1990 wiernych i posiadała 5 szkół. Stare Miasto Kościół w Starym Mieście zbudowano w okresie krzyżackim. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. W 1912 r. prawo patronatu należało do Dohnów ze Słobit. W tymże roku parafia liczyła1047 wiernych i posiadała 3 szkoły. Wilamowo Zajezierz Kościoły w Wilamowie i Zajezierzu zbudowano w okresie krzyżackim. W 1912 r. prawo patronatu do kościoła wilamowskiego należało do rodziny von Goltz z Dobrocina. W tymże roku parafia liczyła 1580 wiernych i posiadała 3 szkoły. Jarmołtowo Pierwszy kościół (katolicki) w Jarmołtowie zbudowano w 1329 r. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. W 1912 r. prawo patronatu należało do barona von Printz-Gr. Arnsdorf. Parafia liczyła wówczas 2400 wiernych i posiadała 6 szkół.

Extreme Termine:

[1708] 1773-1891

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1708-1708, 1773-1891.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

33

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

33

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 17, 20, 21 (sygn.88/3,22,23)