Kościoły ewangelickie diecezji ostródzkiej i olsztyneckiej - zbiór szczątków zespołów

Signatur
42/97/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Marwałd A. Registratura kościelna: akta metrykalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1799-1846, tabele konfirmantów 1840-1894 sygn. 1-3, 29,31 Lipowo A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej 1786-1787 sygn. 4 B. Registratura szkolna: achunki kasy szkolnej w Lipowie 1795-1816 sygn. 5 Mańki A. Registratura kościelna: urzędowe pisma i zarządzenia do opublikowania w kościele a także instrukcje 1724-1835 sygn. 6-7 Miłomłyn A. Registratura kościelna: księgi metrykalne 1814-1874, spisy komunikujących 1859-1869, rejestr konfirmantów oraz księga opłat 1837-1847 sygn. 8-14 Dąbrówno A. Registratura kościelna: spisy urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1799-1811 sygn. 15-16 Łukta A. Registratura kościelna: kościelne księgi metrykalne 1820-1848 sygn. 17-21 Mielno A. Registratura kościelna: duplikaty ksiąg metrykalnych 1799-1811, 1844-1874 sygn. 22-23 Ruszkowo A. Registratura szkolna: plan rozdziału czynszu szkolnego i dotacji dla szkoły w Gąsiorowie Olsztyneckim 1848-1883 sygn. 24, 30 Gierzwałd A. Registratura kościelna: duplikaty ksiąg metrykalnych 1830-1874 sygn. 25-26 Olsztynek A. Registratura kościelna: protokoły posiedzeń zarządu parafii 1861-1897 sygn. 27 Wigwałd A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej oraz specjalny budżet tej kasy 1805-1818 sygn. 28

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Marwałd Glaznoty Dylewo W XV w. w Marwałdzie istniał kościół katolicki. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1878 r. wieś liczyła 355 mieszkańców, głównie ewangelików. W Glaznotach kościół katolicki istniał już w 1410 r. W 1552 r. mieszkali tu wyłącznie Polacy. W latach 1542-1817 tutejsza świątynia była kościołem filialnym parafii ewangelickiej w Lipowie, a od 1817 r. parafii ewangelickiej w Marwałdzie. Jeszcze w 1890 r. odbywały się w Glaznotach nabożeństwa także w języku polskim. Dylewo nie posiadało własnego kościoła jeszcze w 1800 r. i należało wówczas do parafii w Marwałdzie. Kościół filialny zbudowano tu ok. 1900 r. Zjednoczona parafia w Marwałdzie-Dylewie-Glaznotach powstała w 1817 r. W 1912 r. liczyła 4234 mieszkańców, w tym 726 Mazurów i posiadała 11 szkół. Lipowo Parafia katolicka w Lipowie powstała w XV w. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. została przekształcona w parafię ewangelicką. W latach 1817-1893 wcielono ją do parafii Pietrzwałd, a w 1894 r. odzyskała samodzielność. W XIX w. nabożeństwa w języku polskim odprawiano co niedzielę (od 1901 r. już tylko 3 razy w roku), a w języku niemieckim – co trzecią. W 1912 r. liczyła 1280 wiernych, w tym rzekomo 200 Mazurów. Na terenie parafii działały 4 szkoły. Mańki Kościół katolicki w Mańkach zbudowano w 1340 r. W 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. Zamieszkiwała ją niemal wyłącznie ludność mazurska. Jeszcze w 1890 r. na 2017 parafian było tylko 205 Niemców, a nabożeństwa w języku niemiecki odprawiano co 2 tygodnie. Stopniowo liczba Niemców się zwiększała, w 1912 r. parafia liczyła 2250 wiernych, w tym 750 Mazurów. Miłomłyn Katolicka parafia w Miłomłynie istniała już w 1323 r. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1912 r. liczyła 2374 wiernych, na jej terenie znajdowało się 9 szkół. Dąbrówno-Leszcz Parafia ewangelicka w Dąbrównie powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W 1568 r. zbudowano osobny kościół dla ewangelików Mazurów. Ich pastorem był Samuel z Poznania. W 1865 r. restytuowano parafię katolicką. W parafii przeważali Polacy. W 1912 r. połączona parafia Dąbrówno-Leszcz liczyła 2814 wiernych, w tym Mazurów rzekomo tylko 1200. Działało tu 9 szkół. W 1920 r. Dąbrówno wraz z okolicznymi gminami włączono do Polski. Łukta Już w XIV w. istniała w Łukcie parafia katolicka. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W XIX w. prawo patronatu należało do Dohnów z Gładysz. W 1912 r. parafia liczyła 5300 wiernych, w tym 100 Mazurów. Na jej terenie działało 14 szkół. Mielno Parafia katolicka w Mielnie-Stębarku istniała już w XV w. W 1525 r. została ona przekształcona w parafię ewangelicką. Prawo patronatu było podzielone: Mielno podlegało rodzinie Wernitz-Seewalde, a Stębark-spadkobiercom Tomasskusa oraz Kloster Bergsche Stiftung w Magdeburgu. W 1912 r. cała parafia liczyła 3775 wiernych, w tym 1100 Mazurów. Na jej terenie działało 11 szkół. Ruszkowo Już w XIV lub XV w. istniała w Ruszkowie parafia katolicka. W 1525 r. została ona przekształcona w parafię ewangelicką. W 1912 r. liczyła ona 1550 wiernych, w tym co najmniej 600 Mazurów. Na jej terenie działało 5 szkół. Gierzwałd Parafia katolicka w Gierzwałdzie-Pacółtowie-Rychnowie istniała już w XV w. W 1525 r. przekształcono ją w parafię ewangelicką. W 1912 r. połączona parafia liczył 2700 wiernych, w tym co najmniej 315 Mazurów. Na jej terenie działało 7 szkół elementarnych. Olsztynek W drugiej połowie XIV w. powstała w Olsztynku parafia katolicka (zachowały się mury gotyckiego kościoła). Co najmniej od 1530 r. była to już parafia ewangelicka z polskim pastorem. W 1912 r. parafia liczyła 5200 wiernych, w tym rzekomo 1200 Mazurów. Na jej terenie działało 11 szkół. Wigwałd Kościół katolicki i parafia istniały w Wigwałdzie co najmniej od XV w. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W XVIII w. prawo patronatu należało do rodziny von Oelsnitz. W 1912 r. parafia liczyła 2000 wiernych, w tym 300 Mazurów. Na jej obszarze działało 6 szkół elementarnych.

Laufzeit:

1724-1897

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1724-1897, 1724-1897, 1724-1897.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

31

Bearbeitete Akten insgesamt:

31

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 31-32, M 35-37, M 44 (sygn. 97/2,8,12,23,25,26)