Kościół ewangelicki w Pasymiu - diecezja szczycieńska

Unterschrift
42/99/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: Zarządzenia i obwieszczenia 1728-1902 sygn. 1-8 Specjalia 1770-1913 sygn. 9-19 Budowa i naprawa budynków kościelnych 1741-1943 sygn. 20-30 Sprawy gruntowe 1820-1893 sygn. 31-51 Spisy parafian 1810-1870 sygn. 52- 66 Akta zapowiedzi ślubów z załącznikami 1820-1903 sygn. 67-78 Tabele konfirmowanych 1826-1867 sygn. 79 Rachunki kasy kościelnej 1704-1879 sygn. 80-232 Wykazy dziesięcin 1760-1861 sygn. 233-248 Registratura szkolna: Zarządzenia, obwieszczenia i inne akta ogólne 1716-1888 sygn.249-253 Specjalia 1777-1911 sygn. 254-260 Sprawozdania o stanie szkół 1845-1887 sygn. 261-263 Tabele szkolne 1792-1897 sygn. 264-273 Sprawy nauczycieli 1859-1863 sygn. 274 Rachunki kasy szkolnej 1798-1910 sygn. 275-341 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich sygn. 342-395 Registratura szpitala-przytułku: rachunki kasy szpitalnej sygn. 396-437

Die Geschichte des Schöpfers:

Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. ludność Pasymia przeszła na luteranizm i powstała tu parafia ewangelicka. Wizytacja parafii w 1579 r. wykazała wielką liczbę Polaków i zaleciła budowę kościoła dla nich, jednak pomysł nie został zrealizowany. Żywioł polski napływający z Mazowsza w XVII i XVIII w. zwiększał liczbę ludności mazurskiej w tym rejonie. Wobec tego utworzono tutaj parafię katolicką przed 1883 r., a w 1885 r. Pasym został siedzibą katolickiego dziekana nowo utworzonego dekanatu mazurskiego. W 1883 r. parafia ewangelicka liczyła 5095 Mazurów i 1015 Niemców, czyli razem 6110 wiernych, a w 1912 r. według danych niemieckich 5400 wiernych w tym 2000 Mazurów. Nadal część nabożeństw odbywała się w dialekcie mazurskim. Na terenie parafii działało 14 szkół.

Extreme Termine:

1702-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1702-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Passenheim ( Diözese Ortelsburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

438

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

438

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

dopływ 1j.a.z zespołu nr 1740 (2004-09-09)