Kościoły ewangelickie diecezji szczycieńskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/100/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
247

Inhalt:

Szczytno Registratura kościelna: wyjaśnienia do kościelnych ksiąg rachunkowych 1847-1856 sygn. 1

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia katolicka w Szczytnie istniała od 1485 r. W 1527 r. po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego powstała tu parafia ewangelicka. Pierwszym pastorem był Stefan, a od 1538 r.-Stanisław. W XVIII w. zbudowano nowy kościół ewangelicki. W 1912 r. parafia liczyła 11 tys. wiernych, w tym rzekomo 5 tys. Mazurów. Na jej obszarze działało 12 szkół.

Extreme Termine:

1847-1856

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1847-1856.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak