Akta miasta Braniewo

Unterschrift
42/249/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Sprawy sekretariatu miejskiego, opieka nad sierotami i ubogimi, [1614] 1844-1938 sygn. 1-12.

Die Geschichte des Schöpfers:

Braniewo powstało ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue (wykształciło się wokół zamku krzyżackiego). Od około 1250 r. do 1340r. Braniewo było siedzibą biskupów warmińskich, a do 1278 r. stolicą diecezji. W 1261 r. gród uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku II powstania pruskiego. W 1274 r. miasto Braunsberg (po polsku nazywane Brunsbergą) zostało wzniesione ponownie na nowym miejscu i 1 kwietnia 1284 otrzymało z rąk biskupa Henryka Fleminga nową lokację na prawie lubeckim. W Braniewie było 3 burmistrzów, aczkolwiek zdarzały się przypadki że był wybierany czwarty np. w 1656 roku. Liczba członków rady braniewskiej nie była stała. W ciągu dziejów wahała się od dwunastu do dwudziestu. Najczęściej urzędowało ich szesnastu.

Extreme Termine:

1614, 1844-1938

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1614-1614, 1844-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Braunsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

12

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

12

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak