Akta miasta Reszel pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)

Unterschrift
42/265/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Wydzial Ogólno-Administracyjny: wybory, organizacja zarządu miejskiego, statystyka, posiedzenia Rady Miejskiej, sprawy personalne urzędników, organizacja Urzędu Stanu Cywilnego, sygn. 1-252, 923-927, 931-932. Wydział Policyjny: zarządzenia, organizacja służb policyjnych, policja przemysłowa, drogowa, inwigilacja policyjna, nadzór budowlany, obrona przeciwlotnicza, sygn. 253-495. Wydział Szkolny: sprawy organizacyjne, zatrudnianie nauczycieli, sygn. 496-540, 922. Wydział Kultury: stowarzyszenia kulturalne, biblioteka miejska, sprawy wyznaniowe, sygn. 541-548. Wydział Opieki Społecznej: opieka nad inwalidami, sierotami, zapomogi, sygn. 549-649. Wydzial Zdrowia: organizacja służby zdrowia, szpitalnictwo, sygn. 650-673. Wydzial Budowlany i Wydział Planowania gospodarczego: administracja budowlana, budowa urzadzeń komunalnych, dróg i mostów, sygn. 674-740. Wydzial Gospodarki: rzeźnia miejska, elektrownia, wodociągi, gazownia, lasy miejskie, sygn. 741-816. Wydział Finansowy, Podatkowy: finanse miasta, podatki, sygn. 817-921.

Die Geschichte des Schöpfers:

Reszel uzyskał prawa miejskie w 1337 roku. Pierwszym sołtysem (burmistrzem) został braniewski mieszczanin Eleus. Miasto budowane było według wcześniej ustalonego planu. Posiada zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. W 1372 rozpoczęto budowę murów obronnych z basztami i trzema bramami. Po bitwie pod Grunwaldem Reszel przeszedł pod panowanie Władysława Jagiełły, ale jeszcze jesienią 1410 przywrócono władzę zakonną. Po wojnie trzynastoletniej Warmia przeszła pod opiekę króla polskiego, a Reszel stał się polskim miastem granicznym.W tym czasie miasto przeżywało największy rozkwit. Po I rozbiorze Polski Reszel znalazł się pod panowaniem pruskim. Przez cały XIX i aż do początku XX wieku miasto przeżywało upadek, który powodowały m.in. wielkie pożary. Ostatni miał miejsce w roku 1917, kiedy spłonęła większość kamieniczek w rynku. Miasto dość szczęśliwie przeżyło II wojnę światową. Dopiero po niej, za czasów socjalizmu rozebrano wiele historycznych obiektów.

Extreme Termine:

1800-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1800-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Rössel

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

932

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

932

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

17.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

16.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak