Urząd Stanu Cywilnego w Rynie pow. giżycki

Unterschrift
42/307/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1956

Inhalt:

Księgi urodzeń 1916 Księgi małżeństw 1886, 1889,1901,1904,1905, 1907-1910,1912, 1925, 1931, 1935-1936, 1938 Księgi zgonów 1879, 1891-1892, 1894, 1935, 1942 Rejestry 1931,1938 Księga rodzin 1939

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie giżyckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 12 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Giżycko i Ryn. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1879-1942

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1879-1942.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Rhein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

21

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

21

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak