Urząd Stanu Cywilnego w Iławie (dawny pow. suski)

Unterschrift
42/311/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
12126

Inhalt:

księgi urodzeń 1874-1898,1900, 1902, 1904-1907, 1909-1911 księgi małżeństw 1874-1899, 1901-1903, 1905-1910, 1914-1918, 1920, 1923-1936 księgi zgonów 1874-1896, 1898,1906,1908-1909, 1921-1928, 1930, 1932, 1934-1935 spisy alfabetyczne do ksiąg małżeństw 1935-1936 spis alfabetyczny do księgi zgonów 1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1911, 1914-1918, 1920-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1911, 1914-1918, 1920-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Deutsch Eylau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

131

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

131

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak