Urząd Stanu Cywilnego w Ulnowie pow. iławski ( dawny pow. suski )

Unterschrift
42/321/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
448

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1879 Księgi małżeństwa 1874-1878 Księgi zgonów 1874-1879

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1879

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1879.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Faulen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

17

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

17

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak